El format CSV no soporta la representació de resultats estructurals, canvia el format a JSON o XML