P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-14 00:00:00 18905000439 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 65 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 2 Seguirà igual 7 7 5 Neteja 1 Abaixar impostos 7 7 8 8 8 8 5 5 5 5 7 7 4 4 3 3 0 0 9 9 8 8 2 Bastant 5 Gens 4 Poc 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 9 Medi ambient 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 245.8511 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18905004426 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 1 Home 85 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 8 8 15 Gestió política i municipal 6 Activar el comerç 6 6 2 2 6 6 8 8 6 6 4 4 8 8 2 2 98 No ho sap 8 8 8 8 2 Bastant 8 No ho sap 4 Poc 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 176.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18905001960 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 1 Home 56 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 21 Equipaments i serveis sanitaris 5 Crear llocs de treball 7 7 8 8 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 6 6 5 5 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 5 5 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 207.4054 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-18 00:00:00 18905006599 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 9 9 23 Equipaments i serveis esportius 12 Equipaments i serveis sanitaris 7 7 7 7 8 8 6 6 4 4 98 No ho sap 10 10 98 No ho sap 4 4 9 9 9 9 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 221.0476 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-14 00:00:00 18905000025 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 1 Home 82 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 8 8 21 Equipaments i serveis sanitaris 12 Equipaments i serveis sanitaris 9 9 8 8 7 7 0 0 9 9 8 8 7 7 98 No ho sap 4 4 9 9 98 No ho sap 3 Normal/Regular 1 Molt 3 Normal/Regular 8 8 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 8 No sap 8 Millorar sistema sanitari 176.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18905003377 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 15 Gestió política i municipal 9 Escoltar els ciutadans 0 0 0 0 2 2 0 0 8 8 5 5 8 8 3 3 2 2 6 6 7 7 4 Poc 5 Gens 4 Poc 1 1 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 3 Principalment online 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 193.3478 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-14 00:00:00 18905000336 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 64 5 De 55-64 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 24 Manca d'equipaments i serveis 9 Escoltar els ciutadans 8 8 6 6 5 5 4 4 7 7 3 3 8 8 0 0 0 0 4 4 3 3 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 9 9 2 No 6 Ho vaig intentar però hi va haver problemes tècnics 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 5 Desinfectar carrers 195.3784 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-16 00:00:00 18905002575 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 1 Home 63 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 24 Manca d'equipaments i serveis 10 Habitatge social 4 4 2 2 1 1 6 6 5 5 4 4 2 2 2 2 0 0 5 5 5 5 2 Bastant 4 Poc 5 Gens 5 5 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 207.4054 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-15 00:00:00 18905001511 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 1 Home 63 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 6 6 32 Despoblament 15 Manca d'equipaments i serveis 7 7 8 8 9 9 7 7 0 0 6 6 8 8 6 6 6 6 9 9 9 9 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal/Regular 98 No ho sap 1 3 Normal/Regular 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 Ni suficient ni insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 207.4054 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-14 00:00:00 18905000493 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 1 Home 70 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 2 Circulació / Trànsit 2 Millorar el manteniment del municipi 5 5 5 5 4 4 6 6 4 4 4 4 6 6 3 3 3 3 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 6 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 95 Altres 176.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-16 00:00:00 18905003162 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 0 Molt dolenta 15 Gestió política i municipal 19 Millorar gestió municipal 0 0 5 5 4 4 0 0 6 6 6 6 2 2 2 2 0 0 7 7 7 7 4 Poc 5 Gens 5 Gens 5 5 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 10 Informació 154.5536 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-16 00:00:00 18905002028 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 62 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 21 Equipaments i serveis sanitaris 98 No ho sap 9 9 9 9 5 5 5 5 9 9 2 2 10 10 5 5 5 5 7 7 7 7 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 2 Benestar i ciutadania 1 Més 97 Res 195.3784 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-14 00:00:00 18905000527 08905 3 1.001-3.000 11 Baix Llobregat 2 Dona 74 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 2 Seguirà igual 8 8 20 Oferta comercial 98 No ho sap 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 9 9 98 No ho sap 0 0 8 8 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 8 8 2 No 99 No contesta 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 245.8511 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-15 00:00:00 18904000370 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 2 Home 80 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 10 26 Manca de zones Verdes 1 Abaixar impostos 7 7 10 10 5 5 7 7 5 5 5 5 7 7 5 5 0 0 0 0 98 No ho sap 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 1 10 10 Mercat municipal Mercat municipal 2 No Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 2 No Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 2 No Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 1 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 27.20932 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-20 00:00:00 18904000493 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 61 5 De 55 a 64 anys 5 Estranger 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 20 Oferta comercial 1 Abaixar impostos 9 9 8 8 7 7 9 9 7 7 7 7 9 9 6 6 7 7 5 5 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 1 10 10 Mercat municipal Mercat municipal 1 2 Bastant Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 1 2 Bastant Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 1 2 Bastant Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 1 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 27.83319 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-17 00:00:00 18904000166 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 2 Home 58 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 1 Aparcament 6 Activar el comerç 8 8 7 7 8 8 8 8 7 7 6 6 8 8 6 6 5 5 5 5 8 8 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 3 3 1 2 Bastant 1 Caminant 1 10 10 Mercat municipal Mercat municipal 1 1 Molt Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 1 1 Molt Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 1 1 Molt Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 1 9 Medi ambient 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 27.33365 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-16 00:00:00 18904000880 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 37 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 4 Poc 1 Ha millorat 1 Millorarà 0 0 15 Gestió política i municipal 6 Activar el comerç 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 8 8 0 0 2 2 4 Poc 4 Poc 4 Poc 0 0 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 1 10 10 Mercat municipal Mercat municipal 1 2 Bastant Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 1 4 Poc Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 1 2 Bastant Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 1 96 Totes 2 Igual 97 Res 27.74957 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-17 00:00:00 18904001025 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 42 3 De 35 a 44 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 5 5 5 Neteja 6 Activar el comerç 0 0 4 4 4 4 5 5 3 3 0 0 10 10 4 4 3 3 0 0 8 8 5 Gens 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 7 Tràmit no disponible online 1 Caminant 1 7 7 Mercat municipal Mercat municipal 1 2 Bastant Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 1 2 Bastant Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 1 2 Bastant Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 1 98 No ho sap 1 Més 13 Baixar impostos 27.74957 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-16 00:00:00 18904000471 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 2 Home 61 5 De 55 a 64 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 5 5 3 Problemes associats a la immigració 6 Activar el comerç 7 7 6 6 8 8 8 8 8 8 4 4 9 9 4 4 5 5 2 2 9 9 4 Poc 4 Poc 4 Poc 2 2 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 6 6 Mercat municipal Mercat municipal 1 4 Poc Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 1 5 Gens Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 1 4 Poc Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 1 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 27.33365 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-15 00:00:00 18904000274 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 41 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 15 Gestió política i municipal 17 Activar l'oci la cultura 7 7 5 5 5 5 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 2 2 3 3 5 5 3 Normal / Regular 3 Normal / Regular 3 Normal / Regular 99 No contesta 1 3 Normal / Regular 1 Caminant 1 10 10 Mercat municipal Mercat municipal 1 4 Poc Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 1 5 Gens Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 1 4 Poc Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 1 98 No ho sap 2 Igual 3 Ajuts socials 27.74957 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-16 00:00:00 18904000887 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 18 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 17 Activar l'oci la cultura 5 5 8 8 7 7 9 9 9 9 7 7 10 10 8 8 5 5 3 3 8 8 1 Molt 1 Molt 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 9 9 Mercat municipal Mercat municipal 1 1 Molt Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 1 1 Molt Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 1 8 No ho sap Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 2 No 1 Més 98 No ho sap 27.875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-04 00:00:00 18904011618 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 2 Home 25 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 17 Activar l'oci la cultura 6 6 7 7 8 8 6 6 8 8 4 4 8 8 8 8 5 5 6 6 10 10 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 10 10 Mercat municipal Mercat municipal 1 2 Bastant Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 1 2 Bastant Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 1 2 Bastant Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 1 98 No ho sap 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 27.8849 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-09 00:00:00 18904014061 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 18 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 4 Treballa per compte d’altri actualment afectat/da per un ERO amb reducció o ERTO 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 98 No ho sap 17 Activar l'oci la cultura 9 9 7 7 6 6 8 8 7 7 5 5 9 9 6 6 4 4 98 No ho sap 6 6 1 Molt 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 4 Transport públic 1 9 9 Mercat municipal Mercat municipal 1 2 Bastant Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 1 2 Bastant Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 1 2 Bastant Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 1 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 27.875 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-14 00:00:00 18904000137 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 30 2 De 25 a 34 anys 5 Estranger 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 8 8 5 5 8 8 7 7 3 3 8 8 2 Bastant 1 Molt 1 Molt 8 8 1 4 Poc 1 Caminant 1 7 7 Mercat municipal Mercat municipal 1 2 Bastant Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici de locals comercials de la zona esportiva de l’av. Tibidabo 1 2 Bastant Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava Aparcament de l’edifici El Moli (Av. Costa Blava 2 No Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic Projecte d’adequació del local adjacent al Centre Cívic 1 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 27.07948 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-13 00:00:00 18904000050 08904 6 10.001-20.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 53 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior)