ID
Nom oficina
Entitat
Adreça
Codi postal
Nom municipi
Localització
Telèfon de contacte
Web
Horari
Tipus oficina
Serveis
Llista de serveis
Destinataris dels serveis
Municipi
Tema
Comarca
Relació amb el punt
Cercador/Codi
Conjunt de dades
Últim canvi
habitatge_detall121191101 Habitadeute Ajuntament de Sabadell C. Sol, 1, 4a planta 08201 Sabadell 41.5458442,2.1088468 937 453 165 http://www.sabadell.cat/ca/habitatge Dilluns a dijous de 10:00 a 13:00h i dimarts i dijous de 16:00 a 18:00h;  8 habitatge121191101 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120331156 Oficina Comarcal d'Habitatge Consell Comarcal del Berguedà C. Barcelona, 49, 3a planta Berga 08600 42.1008553,1.8481301 938 213 553 http://www.bergueda.cat De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h Oficina local d'habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Ajuts per al pagament del lloguer|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08011;08016;08024;08045;08049;08057;08052;08050;08268;08078;08080;08092;08093;08099;08130;08132;08142;08144;08166;08175;08177;08188;08190;08216;08903;08255;08293;08299;08308 8 habitatge120331156 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121647111 Oficina Local d'Habitatge Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Pl. de la Vila, 8 08800 Vilanova i la Geltrú 41.2240840,1.7257832 938 169 031 http://www.vilanova.cat/habitatge De dilluns a divendres de 9:30 a 14:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08307;Ajuts per al pagament del lloguer|08307;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08307;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08307;Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge|08307;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08307;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08307;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08307;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08307;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08307;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08307;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08307 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08307 8 habitatge121647111 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121205204 EMO SL - Empresa Municipal d'Obres de Lliçà d'Amunt SL Empresa municipal d'obres de Lliçà d'Amunt, SL C. Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d'Amunt 41.6103537,2.2404336 938 415 225 http://www.llicamunt.cat Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h Promotora pública d'habitatge Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08107 Gestió i adjudicació d'habitatge protegit 08107 8 habitatge121205204 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121202252 Punt d'atenció descentralitzada OLH CPMM Ajuntament de Calders Antiga Presó. Plaça Major, 1.  41.7910549,1.9931457 938 301 418 http://www.consorcidelmonianes.cat Servei itinerant Punt d'informació d'habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08034,08055,08064,08070,08095,08138,08128,08239,08258;Ajuts per al pagament del lloguer|08034,08055,08064,08070,08095,08138,08128,08239,08258;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08034,08055,08064,08070,08095,08138,08128,08239,08258;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08034,08055,08064,08070,08095,08138,08128,08239,08258;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08034,08055,08064,08070,08095,08138,08128,08239,08258;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08034,08055,08064,08070,08095,08138,08128,08239,08258;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08034,08055,08064,08070,08095,08138,08128,08239,08258 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08034;08055;08064;08070;08095;08138;08128;08239;08258 8 habitatge121202252 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121207245 Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) Àrea Metropolitana de Barcelona C. 62, 16 - Edifici A Zona Franca 08040 Barcelona 41.3562703,2.1442416 932 235 151 http://www.impsol.amb.cat/ De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h Promotora pública d'habitatge Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08015,08904,08252,08019,08020,08054,08056,08266,08068,08072,08073,08077,08089,08101,08123,08125,08126,08157,08905,08158,08169,08180,08194,08196,08200,08204,08205,08211,08217,08221,08263,08244,08245,08282,08289,08301 Gestió i adjudicació d'habitatge protegit 08015;08904;08252;08019;08020;08054;08056;08266;08068;08072;08073;08077;08089;08101;08123;08125;08126;08157;08905;08158;08169;08180;08194;08196;08200;08204;08205;08211;08217;08221;08263;08244;08245;08282;08289;08301 8 habitatge121207245 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121187338 Oficina d'Habitatge de la Llagosta Ajuntament de la Llagosta Antoni Blaquer, 1 08120 La Llagosta 41.5146583,2.1939892 935 603 911 http://www.llagosta.cat Dijous de 10:00 a 14:00h Oficina local d'habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08105;Ajuts per al pagament del lloguer|08105;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08105;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08105;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08105;Oficina Local d'Habitatge d'informació (conveni 1)|08105;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08105 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge d'informació (conveni 1);Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial 08105 8 habitatge121187338 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121645101 Oficina Local d'Habitatge Ajuntament de Vilafranca del Penedès C. de la Cort, 14 41.3464573,1.6980361 938 920 220 http://www.habitatge.vilafranca.cat De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h; dimarts i dimecres de 16:30 a 19:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08305;Ajuts per al pagament del lloguer|08305;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08305,08304;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08305;Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08305,08304;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08305;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08305;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08305;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08305;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08305;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08305;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08305 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08305;08013;08027;08058;08065;08085;08091;08094;08122;08146;08145;08154;08164;08168;08174;08206;08222;08227;08232;08240;08249;08251;08273;08287;08288;08304 8 habitatge121645101 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121209358 Institut Català del Sòl Institut Català del Sòl C. Còrsega, 273 08008 Barcelona 41.3960836,2.1575957 932 286 000 http://www.incasol.gencat.cat/es/ De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h Promotora pública d'habitatge Gestió i adjudicació d'habitatge protegit | Gestió i adjudicació d'habitatge protegit 8 habitatge121209358 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121611110 Oficina Local d'Habitatge PROURSA Ajuntament de Rubí General Prim, 33-35, 4a 08191 Rubí 41.4890623,2.0331264 935 886 693 http://www.rubi.cat/habitatge De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h; dilluns de 16:00 a 18:30h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08184;Ajuts per al pagament del lloguer|08184;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08184;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08184;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08184;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08184;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08184;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08184;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08184;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08184;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08184 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08184 8 habitatge121611110 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120311102 Servei Comarcal d'Habitatge Consell Comarcal de l'Alt Penedès C. d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès  41.3477992,1.6972204 938 900 000 http://www.ccapenedes.cat De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i dijous de 17:00 a 19:00h (excepte de l'1 de juny al 15 de setembre) Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08236,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08304;Ajuts per al pagament del lloguer|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08236,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08304;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08236,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08304;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08236,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08304;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08305;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08236,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08304;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08236,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08304;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08236,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08304;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08236,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08304 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08013;08027;08058;08065;08085;08091;08094;08122;08146;08145;08154;08164;08168;08174;08206;08222;08227;08232;08236;08240;08249;08251;08273;08287;08288;08304;08305 8 habitatge120311102 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121223176 OMHAB, Oficina Municipal d'Habitatge Ajuntament de Molins de Rei Pl.  Josep Tarradellas, 1 08750 Molins de Rei 41.4133656,2.0185036 936 803 340 http://www.molinsderei.cat/temes/habitatge-1 Cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana al C. Rubió i Ors, 2-4 de dilluns a dijous de 8:30 a 19:00h divendres de 8:30 a 15:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08123;Ajuts per al pagament del lloguer|08123,08263;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08123;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08123;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08123;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08123;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08123;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08123;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08123;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08123;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08123 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08123;08263 8 habitatge121223176 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120337400 Consell Comarcal del Barcelonès Consell Comarcal del Barcelonès C. de les Tàpies, 4 Barcelona 08001 41.3786079,2.1723752 933 189 315 Altres Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08019 Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge 08019 8 habitatge120337400 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121282356 Consorci de l'Habitatge de Barcelona Consorci de l'Habitatge de Barcelona C. Bolívia, 105, 1a planta 08018 Barcelona 932 914 600 http://www.consorcihabitatgebcn.cat Altres Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08019 Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge 08019 8 habitatge121282356 nominatim/ZERO_RESULTS Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121282168 Oficina Local d'Habitatge Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Àngel Guimerà, 36 08950 Esplugues de Llobregat 41.3788891,2.0857529 900 300 082 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h (amb visita prèvia concertada);;Servei d'Intermediació: Dimarts de 10:00 a 13:30h Oficina local d'habitatge Ajuts per al pagament del lloguer|08077;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08077;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08077;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08077;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08077;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08077;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08077;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08077 Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial 08077 8 habitatge121282168 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121282137 Ajuntament de les Franqueses del Vallès Ajuntament de les Franqueses del Vallès Ctra de Ribes, 2 08520 Les Franqueses del Vallès 41.6362511,2.2973044 938 467 676 http://www.lesfranqueses.cat Dijous de 8.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.00, amb cita prèvia Punt d'informació d'habitatge Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08086;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08086;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat)|08086 Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat) 08086 8 habitatge121282137 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121187186 Oficina Local d'Habitatge Ajuntament d'Igualada Pl. de l'Ajuntament, 1 08700 Igualada 41.5805052,1.6186231 938 031 950 De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00h; divendres de 8:00 a 14:00h;;Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 08:00 a les 14:00h  Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08102;Ajuts per al pagament del lloguer|08102;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08102;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08102;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08102;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08102;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08102;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08102;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08102 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08102 8 habitatge121187186 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121282420 Oficina Local d'Habitatge de Sant Sadurní d'Anoia Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia C. Sant Antoni, 21 41.4238029,1.7868908 938 910 325 Dilluns, dimarts, dijous i divendres d'11:00 a 14:00h Oficina local d'habitatge Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08240;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08240;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08240;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08240 Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial 08240 8 habitatge121282420 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121639214 IMPULSVIC SLU IMPULSVIC SLU Pl. Santa Eulàlia, 1 Baixos 41.9319813,2.2602466 937 027 252 http://www.vic.cat De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h; dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08298;Ajuts per al pagament del lloguer|08298;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08298;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08298;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08298;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08298;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08298;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08298;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08298;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08298 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08298 8 habitatge121639214 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121165131 Oficina Local d'Habitatge de Cardona, Súria i Navàs Ajuntament de Navàs Pl. de l'Ajuntament, 8 Navàs 08670 41.9014425,1.8793174 938 390 022 De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h; dijous de 16:00 a 18:30h Punt d'informació d'habitatge Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08141;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat)|08141;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08141 Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat);Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial 08141 8 habitatge121165131 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120335159 Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme Consell Comarcal del Maresme Pl. Miquel Biada, 1 Mataró 08340 41.5351360,2.4459576 937 411 616 http://www.ccmaresme.es/habitatge.php De dilluns a divendres de 9:00 a 14:30h;;Dimarts i dijous de 16:30 a 18:00h;;Serveis d'intermediació: Dimarts i dijous de 9:00 a 14:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Ajuts per al pagament del lloguer|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08003;08006;08007;08009;08029;08030;08032;08035;08040;08075;08110;08118;08126;08155;08163;08230;08172;08197;08203;08193;08235;08264;08261;08281;08282;08284;08214;08219;08153 8 habitatge120335159 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121188043 Oficina d'Habitatge de Manlleu Ajuntament de Manlleu Plaça Fra Bernadí, 6 08560 Manlleu 42.0018499,2.2848919 938 506 666 http://www.manlleu.cat De dilluns a divendres de 9h a 14 h i tardes de dimarts, dimecres i dijous de 16 h a 18 h (excepte mesos de juny a setembre, Setmana Santa i festes de Nadal). Tancat el 24 i el 31 de desembre.;;;Servei d'intermediació: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10:00 a 13:00h i, dimarts de 16:00 a 19:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08112;Ajuts per al pagament del lloguer|08112;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08112,08233,08265,08285;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08112;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08112;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08112;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08112;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08112;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08112 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08112;08233;08265;08285 8 habitatge121188043 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121611122 Oficina Local d'Habitatge Ajuntament de Sabadell Blasco de Garay, 17 baixos 41.5474301,2.1159231 937 457 910 / 12 http://www.habitatgesabadell.cat De dilluns a divendres de  8:30 a 14:00h; dimarts i dijous de 16:00 a 18:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08187;Ajuts per al pagament del lloguer|08187;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08187;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08187;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08187;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08187;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08187;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08187;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08187 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08187 8 habitatge121611122 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121169188 Ajuntament de Badia del Vallès Ajuntament de Badia del Vallès Av. de Burgos, s/n 08214 Badia del Vallès 41.5103147,2.1164643 937 182 216 Dimarts i dijous de 9:00 a 14:00h (amb dita prèvia) Altres Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08904;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08904 Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge 08904 8 habitatge121169188 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121401132 Servei d'informació juvenil El Punt Ajuntament de Sant Boi de Llobregat C/. Mallorc, 30-34 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3436266,2.0439346 936 529 843 http://www.juventutsantboi.cat Dilluns i divendres de 10:00 a 14:00h i de dilluns a dijous de 16:00 a 20:00h Borsa de Lloguer Ajuts per al pagament del lloguer|08200;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08200;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08200;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat)|08200 Ajuts per al pagament del lloguer;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat) 08200 8 habitatge121401132 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121282347 Ajuntament de Vilassar de Dalt Ajuntament de Vilassar de Dalt Plaça de la Vila, 1 08339 Vilassar de Dalt 41.5169928,2.3583766 937508635 http://www.vilassar.cat  De 8:30 a 14:30 de dilluns a divendres. Presencial sol·licitant hora prèvia.;;;;  Punt d'informació d'habitatge Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08214;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat)|08214 Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat) 08214 8 habitatge121282347 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121205112 Punt d'atenció descentralitzada OLH CPMM Ajuntament de Castellterçol Plaça Vella, 5 08183 Castellterçol  41.7532335,2.1155824 938 301 418 http://www.consorcimoianes.cat Servei itinerant  Punt d'informació d'habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Ajuts per al pagament del lloguer|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08034;08055;08064;08070;08079;08095;08138;08128;08239;08258 8 habitatge121205112 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120335481 Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Occidental Consell Comarcal del Vallès Occidental Ctra. N-150, Km 15 Terrassa 08227 41.5556870,2.0599183 937 273 534 http://www.ccvoc.cat De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00h  Oficina local d'habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08904,08252,08051,08054,08266,08087,08120,08125,08156,08167,08179,08180,08184,08187,08205,08223,08238,08260,08267,08290,08291,08300;Ajuts per al pagament del lloguer|08904,08252,08051,08054,08266,08087,08120,08125,08156,08167,08179,08180,08184,08187,08205,08223,08238,08260,08267,08290,08291,08300;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08904,08252,08051,08054,08266,08087,08120,08125,08156,08167,08179,08180,08184,08187,08205,08223,08238,08260,08267,08290,08291,08300;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08904,08252,08051,08054,08266,08087,08120,08125,08156,08167,08179,08180,08184,08187,08205,08223,08238,08260,08267,08290,08291,08300;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08904,08252,08051,08054,08266,08087,08120,08125,08156,08167,08179,08180,08184,08187,08205,08223,08238,08260,08267,08290,08291,08300;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08904,08252,08051,08054,08266,08087,08120,08125,08156,08167,08179,08180,08184,08187,08205,08223,08238,08260,08267,08290,08291,08300;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08904,08252,08051,08054,08266,08087,08120,08125,08156,08167,08179,08180,08184,08187,08205,08223,08238,08260,08267,08290,08291,08300;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08904,08252,08051,08054,08266,08087,08120,08125,08156,08167,08179,08180,08184,08187,08205,08223,08238,08260,08267,08290,08291,08300 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08904;08252;08051;08054;08266;08087;08120;08125;08156;08167;08179;08180;08184;08187;08205;08223;08238;08260;08267;08290;08291;08300 8 habitatge120335481 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121165142 Punt d'Informació d'Habitatge Ajuntament de Polinyà Plaça de la Vila, 1 08213 Polinyà 41.5595630,2.1579104 937 130 264 (400) http://www.ajpolinya.cat Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h. Dimecres de 16:00 a 19:00h Promotora pública d'habitatge Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08167;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08167;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08167;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08167;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat)|08167 Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat) 08167 8 habitatge121165142 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121401114 Punt d'Informació d'Habitatge de Sant Quirze del Vallès Comu Sant Quirze del Vallès, SL Av. Pau Casals, 72-82 08192 Sant Quirze del Vallès 41.2641542,2.0875701 937 216 800 http://www.sqvalles.cat De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h Punt d'informació d'habitatge Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08238;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08238;Oficina Local d'Habitatge d'informació (conveni 1)|08238 Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Oficina Local d'Habitatge d'informació (conveni 1) 08238 8 habitatge121401114 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121187660 Oficina d'Habitatge i Projectes Urbans Ajuntament de Malgrat de Mar Carrer del Segre, 1 08380 Malgrat de Mar 41.6517735,2.7420006 938 619 813 Dilluns a divendres de 8:00 a 15:30h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08110;Ajuts per al pagament del lloguer|08110;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08110;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08110;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08110;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08110;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08110;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08110 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08110 8 habitatge121187660 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121204336 Punt d'atenció descentralitzada OLH CPMM Ajuntament de Castellcir Plaça de l'Era, 5 08183 Castellcir 41.7623084,2.1508378 938 301 418 http://www.consorcidelmoianes.cat Servei itinerant  Punt d'informació d'habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Ajuts per al pagament del lloguer|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08034;08055;08064;08070;08079;08095;08138;08128;08239;08258 8 habitatge121204336 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120961094 Oficina d'Habitatge de Granollers Granollers Promocions, SA C. Rec, 50 08401 Granollers 938 601 200 http://www.granollers.cat/habitatge De dilluns a dijous de 8:30 a 13:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts per al pagament del lloguer|08096;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08096;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08096;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08096;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08096;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08096;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08096;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08096 Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit 08096 8 habitatge120961094 nominatim/ZERO_RESULTS Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121647150 Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella Ajuntament de Barcelona Pl. Salvador Seguí, 13 08001 Barcelona 41.3845052,2.1707457 010 http://www.bcn.cat/habitatge/welcome.shtml Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:30 a 14:30h; dijous de 8:30 a 20:00h.;;Agost: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08019;Ajuts per al pagament del lloguer|08019;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08019;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08019;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08019;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08019;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08019;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08019 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08019 8 habitatge121647150 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121173111 Servei Ofideute Barcelona Servei Ofideute Barcelona C. Diputació, 92 Barcelona 08015 41.3826020,2.1555213 935 538 829 http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ofideute-Servei-dassessorament-sobre-el-deute-hipotecari Servei d'intermediació Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08046,08082,08110,08137,08155,08156,08163,08238,08244,08261,08284 Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge 08046;08082;08110;08137;08155;08156;08163;08238;08244;08261;08284 8 habitatge121173111 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121611249 Oficina Local d'Habitatge Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Elies Rogent, 10 08172 Sant Cugat del Vallès 41.4726850,2.0914662 935 878 910 http://www.promusa.cat De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h; divendres de 9:00 a 14:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08205;Ajuts per al pagament del lloguer|08205;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08054,08184,08205;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08205;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08205;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08205;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08205;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08205;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08205;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08205 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08205;08054;08184 8 habitatge121611249 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121223197 Oficina Local d'Habitatge de Mollet del Vallès Ajuntament de Mollet del Vallès Pl. Major, 1 08100 Mollet del Vallès 41.5374040,2.2111496 935 719 500 http://www.molletvalles.cat De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08124;Ajuts per al pagament del lloguer|08124;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08105,08115,08124,08135,08136,08159,08209,08256,08296;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08124;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08124;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08124;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08124;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08124;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08124;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08124 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial 08124;08105;08115;08135;08136;08159;08209;08256;08296 8 habitatge121223197 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120960942 Oficina Local d'Habitatge de Castellar del Vallès Ajuntament de Castellar del Vallès Plaça del Mirador, s/n 08211 Castellar del Vallès 41.6189498,2.0884439 937 144 040 http://www.castellarvalles.cat/ De dimarts a dijous de 8:30 a 19:00h; dilluns i divendres de 8:30 a 14:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts per al pagament del lloguer|08051,08223,08267;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08051,08087,08223,08267;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08051;Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge|08051,08087,08223,08267;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08051;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08051;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08051;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08051 Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2) 08051;08223;08267;08087 8 habitatge120960942 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120960984 Punt local d'habitatge Ajuntament de Cerdanyola del Vallès C. Lluis Companys, 8 08290 Cerdanyola del Vallès 41.4928990,2.1420624 935 808 888 (ext. 3820) http://www.cerdanyola.cat/guia/equipaments/oficina-municipal-dhabitatge Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h Punt d'informació d'habitatge Ajuts per al pagament del lloguer|08266;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08266;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08266;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08266;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08266;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat)|08266 Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat) 08266 8 habitatge120960984 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121637311 Oficina Local d'Habitatge - ADSA Ajuntament de Sant Joan Despí Av. Barcelona, 83-85, 1er (Centre Miquel Martí i Pol) 41.3690183,2.0713274 933 730 761 Dilluns i dijous de 16:00 a 19:30h i divendres de 9:30 a 14:00h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08217;Ajuts per al pagament del lloguer|08217;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08217;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08217;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08217;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08217;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08217;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08217;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08217;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08217 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08217 8 habitatge121637311 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121205220 Punt d'atenció descentralitzada OLH CPMM Collsuspina Ajuntament de Collsuspina Plaça Major, 3, 2on pis 08178 Collsuspina 41.8272444,2.1761957 938 301 418 http://www.consorcidelmoianes.cat Servei itinerant Punt d'informació d'habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Ajuts per al pagament del lloguer|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08034;08055;08064;08070;08079;08095;08138;08128;08239;08258 8 habitatge121205220 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121207103 Punt d'atenció descentralitzada OLH CPMM Ajuntament de l'Estany Carrer Major, 27 08148 l'Estany 41.8704882,2.1123411 938 301 418 Servei itinerant Punt d'informació d'habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Ajuts per al pagament del lloguer|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08034,08055,08064,08070,08079,08095,08138,08128,08239,08258 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08034;08055;08064;08070;08079;08095;08138;08128;08239;08258 8 habitatge121207103 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121188202 FORUM SA Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa Pl. Immaculada, 3 - baixos 08241 41.7253886,1.8291330 938 725 601 http://www.forumsa.cat Dilluns de 9:00 a 17:00; dimarts de 9:00 a 14:00; dimecres, dijous i divendres a hores convingudes Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08113;Ajuts per al pagament del lloguer|08113;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08113;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08113;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08113;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08113;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08113;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08113 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit 08113 8 habitatge121188202 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121282196 Oficina d'Habitatge de Montornès del Vallès Ajuntament de Montornès del Vallès Av. De la llibertat, 2, 2a planta 08170 Montornès del Vallès 41.5466698,2.2679289 935 721 170 http://www.montornes.cat Dimarts de 9:00 a 11:00h i divendres de 12:00 a 14:00h (amb cita prèvia) Oficina local d'habitatge Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08136;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08136;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08136;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08136 Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge 08136 8 habitatge121282196 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121227192 Punt d'Informació d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Sant Antoni, 13 41.5800064,2.5104132 937 411 616 Dimarts de 12:00 a 14:00h Punt d'informació d'habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08264;Ajuts per al pagament del lloguer|08264;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08264;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08264;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08264;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08264;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat)|08264;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08264 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat);Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08264 8 habitatge121227192 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121165155 La Pinassa, SA. Promocions i Serveis Municipals Ajuntament de Premià de Dalt Pl. de la fàbrica, 1 08338 Premià de Dalt 41.5072600,2.3468232 936 931 555 http://www.premiadedalt.cat Dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h; dilluns tarda de 16:00 a 18:00h Promotora pública d'habitatge Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08230;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08230 Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit 08230 8 habitatge121165155 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120961000 Oficina Local d'Habitatge de Cornellà Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA C. Avellaner, 7 08940 Cornellà de Llobregat  41.3512251,2.0821714 93 376 31 81 http://www.procornella.cat De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00h i de 16:00 a 19.30;;Divendres de 9 a 15 Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08073;Ajuts per al pagament del lloguer|08073;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08073;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08073;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08073;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08073;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08073 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit 08073 8 habitatge120961000 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall121639240 Oficina Local d'Habitatge Viladecans Renovació Urbana, SL C. Santiago Rusiñol, 8 41.3118863,2.0143646 936 594 156 http://www.viurbana.cat/olh De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h; divendres de 9:00 a 14:00h;;Servei d'intermediació: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h i, dimarts i dijous de 16:00 a 19:30h Oficina integral de Serveis d'Habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08301;Ajuts per al pagament del lloguer|08301;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08204,08289,08301;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08301;Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge|08204,08289,08301;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08301;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08301;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08301;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08301;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08301;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08301 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08301;08204;08289 8 habitatge121639240 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120311190 Oficina local de rehabilitació i habitatge del Consell Comarcal del Bages Consell Comarcal del Bages Muralla de Sant Domènec, 24 Manresa 08241 41.7265962,1.8230274 936 930 361 http://www.ccbages.cat/serveis/habitatge Dilluns, dimarts i dijous de 9:00 a 14:00h;;Dilluns de 16:00 a 18:30h;;  Oficina local d'habitatge Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Ajuts per al pagament del lloguer|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08002;08010;08012;08018;08038;08047;08053;08059;08061;08062;08084;08090;08242;08127;08139;08140;08141;08182;08178;08191;08212;08213;08218;08229;08098;08262;08192;08274;08277 8 habitatge120311190 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
habitatge_detall120960933 Oficina d'Habitatge Ajuntament de Calella C. Jovara, 149, Local 2 (Plaça Vicenç Ferrer) 08370 Calella 41.6133163,2.6604422 937 697 680 http://www.calella.cat Dilluns i dimecres de 9:00 a 14:30h. Servei d'intermediació: dimarts de 9:00 a 12:00h (cita prèvia) Borsa de Lloguer Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08035,08235;Ajuts per al pagament del lloguer|08035,08235;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08035,08203,08235;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08035;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08035;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08035;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08035,08235;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08035,08235;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08035,08235;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08035,08235 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Tramitació de cèdules d'habitabilitat 08035;08235;08203 8 habitatge120960933 nominatim/OK Oficines d'habitatge: detall 2019-09-08 01:27
Estadístiques 2023
oficina_habitatge

Mitjana 2023: 8,04 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/