ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Url Cita Previa
Horari estiu dilluns
Horari estiu dimarts
Horari estiu dimecres
Horari estiu dijous
Horari estiu divendres
Horari estiu dissabte
Horari estiu diumenge
Observacions estiu
Horari hivern dilluns
Horari hivern dimarts
Horari hivern dimecres
Horari hivern dijous
Horari hivern divendres
Horari hivern dissabte
Horari hivern diumenge
Observacions hivern
Conjunt de dades
Últim canvi
arxius125 Arxiu Municipal de la Pobla de Lillet Pl. de l'Ajuntament, s/n 08696 POBLA DE LILLET, LA Pl. de l'Ajuntament, s/n, 08696, POBLA DE LILLET, LA 42.2437230,1.9748050 http://www.poblalillet.cat/ajuntament-seu-electronica/tramits-i-serveis/serveis/arxiu-municipal.html lillet@diba.cat 93 823 60 11 De dilluns a divendres de 8 a 15h 08166 3 Programa de Manteniment programa_de_manteniment 14 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-pobla-de-lillet Arxius municipals 2018-06-29 07:59
esports19273 Pìscines Municipals 08696 Pobla de Lillet 08696 Pobla de Lillet 08166 6 Esportiu esportiu 14 manual/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports19287 Pistes de Tennis Via del Carrilet 08696 Pobla de Lillet Via del Carrilet, 08696 Pobla de Lillet 42.2447839,1.9731208 938.236.011 08166 6 Esportiu esportiu 14 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports19271 Pista Poliesportiva C. Coma Figueres 08696 Pobla de Lillet C. Coma Figueres, 08696 Pobla de Lillet 42.2468190,1.9727010 08166 6 Esportiu esportiu 14 manual/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports19320 Camp de Futbol C. Coma Figuera 08696 Pobla de Lillet C. Coma Figuera, 08696 Pobla de Lillet 938.236.011 08166 6 Esportiu esportiu 14 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports19283 Pista Poliesportiva de l'escola C. Àngel Guimerà, s/n 08696 Pobla de Lillet C. Àngel Guimerà, s/n, 08696 Pobla de Lillet 938.236.225 08166 6 Esportiu esportiu 14 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports19322 Llar del pensionista C. Ripoll 08696 Pobla de Lillet C. Ripoll, 08696 Pobla de Lillet 938.236.011 08166 6 Esportiu esportiu 14 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports19285 Centre cívic C. Dr. Cisneros 08696 Pobla de Lillet C. Dr. Cisneros, 08696 Pobla de Lillet 42.2443547,1.9749563 938.236.011 08166 6 Esportiu esportiu 14 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports19289 Pista de Petanca Via del carrilet 08696 Pobla de Lillet Via del carrilet, 08696 Pobla de Lillet 42.2447839,1.9731208 938.236.011 08166 6 Esportiu esportiu 14 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
masia1074 Les Comes de Dalt Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Prop de la Ctra, de La Pobla a Ribes 08696 La Pobla de Lillet Prop de la Ctra, de La Pobla a Ribes, 08696, La Pobla de Lillet 42.2508438,1.9884836 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_18.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c18 Masies 2023-12-02 22:52
masia1075 El Bruc Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Zona expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Element inclòs en inventari del Patrimoni Cultural Català Ctra. de Ripoll a Campdevànol 08696 La Pobla de Lillet Ctra. de Ripoll a Campdevànol, 08696, La Pobla de Lillet 42.2525719,1.9975964 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_19.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c19 Masies 2023-12-02 22:52
masia1076 Sarga Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Zona expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar.Zona de servitud de carreteres (6m) Ctra de La Pobla a Ribes 08696 La Pobla de Lillet Ctra de La Pobla a Ribes, 08696, La Pobla de Lillet 42.2471997,1.9981057 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_21.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c21 Masies 2023-12-02 22:52
masia1077 Masia del monestir Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Zona expectativa arqueològica (ZEA).Element a conservar(vol.A).Vol. F i G: BCIN: R-I-51-10467 Volum H: BCIL, núm.1276 (29/06/1988). Al costat del Monestir de Santa MAria de Lillet 08696 La Pobla de Lillet Al costat del Monestir de Santa MAria de Lillet, 08696, La Pobla de Lillet 42.2442285,1.9940922 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_22.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c22 Masies 2023-12-02 22:52
masia1078 Masia del castell de la Vila Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Zona expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. A peu del turó on hi ha les restes del Castell de Lillet. 08696 La Pobla de Lillet A peu del turó on hi ha les restes del Castell de Lillet., 08696, La Pobla de Lillet 42.2397078,1.9910612 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_23.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c23 Masies 2023-12-02 22:52
masia1079 El Puig Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Coll del Puig 08696 La Pobla de Lillet Coll del Puig, 08696, La Pobla de Lillet 42.2446722,2.0067638 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_25.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c25 Masies 2023-12-02 22:52
masia1080 La Muga Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Al nord-est de El Solell de la Muga 08696 La Pobla de Lillet Al nord-est de El Solell de la Muga, 08696, La Pobla de Lillet 42.2522043,2.0186106 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_26.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 13 sol_no_urbanitzable_clau_13 14 c26 Masies 2023-12-02 22:52
masia1081 Montverdor Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Collet Roig 08696 La Pobla de Lillet Collet Roig, 08696, La Pobla de Lillet 42.2422425,2.0206073 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_27.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c27 Masies 2023-12-02 22:52
masia1082 Molí de Montverdor Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Zona est, prop de la carretera de Sant Jaume de Frontanyà 08696 La Pobla de Lillet Zona est, prop de la carretera de Sant Jaume de Frontanyà, 08696, La Pobla de Lillet 42.2360596,2.0148007 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_29.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c29 Masies 2023-12-02 22:52
masia1083 L'Espelt Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000. Volum F: BCIL, núm 1279 (29/06/1988) Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Camp de Dalt de L'Espelt 08696 La Pobla de Lillet Camp de Dalt de L'Espelt, 08696, La Pobla de Lillet 42.2436684,1.9177274 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_01.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c01 Masies 2023-12-02 22:52
masia1084 Molí de l'Espelt Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000. Volum F: BCIL, núm 1279 (29/06/1988) Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Càmping de l'Espelt 08696 La Pobla de Lillet Càmping de l'Espelt, 08696, La Pobla de Lillet 42.2428307,1.9234506 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_02.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c02 Masies 2023-12-02 22:52
masia1085 estació de Riutort Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Zona de servitud de carreteres (4,5m) Carretera B-402. Km 4,5 08696 La Pobla de Lillet Carretera B-402. Km 4,5, 08696, La Pobla de Lillet 42.2409054,1.9227076 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_03.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c03 Masies 2023-12-02 22:52
masia1086 La Sala Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000. Cta. De Guardiola 08696 La Pobla de Lillet Cta. De Guardiola, 08696, La Pobla de Lillet 42.2438499,1.9400510 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_04.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c04 Masies 2023-12-02 22:52
masia1087 El Guixer Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Solell del Guixer 08696 La Pobla de Lillet Solell del Guixer, 08696, La Pobla de Lillet 42.2361917,2.0197071 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_30.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c30 Masies 2023-12-02 22:52
masia1088 Les Úncies Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000. Les Úncies 08696 La Pobla de Lillet Les Úncies, 08696, La Pobla de Lillet 42.2345450,2.0114794 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_31.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c31 Masies 2023-12-02 22:52
masia1089 El Boix Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). El Quintà del Boix 08696 La Pobla de Lillet El Quintà del Boix, 08696, La Pobla de Lillet 42.2295216,2.0169625 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_32.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c32 Masies 2023-12-02 22:52
masia1090 Mare de Déu de Falgars Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA).BCIL,núm.1278 (29/06/1988).Element inclòs en inventari del Patrimoni Cultural Català. Ctra. Satuari de Falgars. Collada de Falgars 08696 La Pobla de Lillet Ctra. Satuari de Falgars. Collada de Falgars, 08696, La Pobla de Lillet 42.2292299,1.9465607 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_34.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c34 Masies 2023-12-02 22:52
masia1091 Casa de baix de Falgars Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Collada de Falgars 08696 La Pobla de Lillet Collada de Falgars, 08696, La Pobla de Lillet 42.2285766,1.9470200 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_35.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c35 Masies 2023-12-02 22:52
masia1092 Vallfogona Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial.El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt en zona d'expectativa arqueològica(ZEA).Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar.Inclòs en inventari del Patrimoni Cultural Català Canals de Vallfogona 08696 La Pobla de Lillet Canals de Vallfogona, 08696, La Pobla de Lillet 42.2205059,1.9468875 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_36.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c36 Masies 2023-12-02 22:52
masia1093 Xalet del Catllaràs Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000. BCIL, núm. 549 (05/07/2006).Element inclòs en inventari del Patrimoni Cultural Català. El Catallaràs 08696 La Pobla de Lillet El Catallaràs, 08696, La Pobla de Lillet 42.2258156,1.9722702 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_37.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 13 sol_no_urbanitzable_clau_13 14 c37 Masies 2023-12-02 22:52
masia1094 Arderiu Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. El Catllaràs 08696 La Pobla de Lillet El Catllaràs, 08696, La Pobla de Lillet 42.2230961,1.9763371 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_38.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c38 Masies 2023-12-02 22:52
masia1095 El Junyent Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Al nord-est de la Roca Forcada 08696 La Pobla de Lillet Al nord-est de la Roca Forcada, 08696, La Pobla de Lillet 42.2224774,1.9847562 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_39.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c39 Masies 2023-12-02 22:52
masia1096 Ardericó Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Serra del Catllaràs 08696 La Pobla de Lillet Serra del Catllaràs, 08696, La Pobla de Lillet 42.2096296,1.9670448 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_40.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c40 Masies 2023-12-02 22:52
masia1097 La teuleria de Montclús Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000. Collada de Montclús 08696 La Pobla de Lillet Collada de Montclús, 08696, La Pobla de Lillet 42.2044095,1.9856028 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_41.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c41 Masies 2023-12-02 22:52
masia1098 Montclús de Dalt Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Quintà de Montclús 08696 La Pobla de Lillet Quintà de Montclús, 08696, La Pobla de Lillet 42.2094140,1.9975643 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_42.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c42 Masies 2023-12-02 22:52
masia1099 Cellers Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000. Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Baga de Cellers 08696 La Pobla de Lillet Baga de Cellers, 08696, La Pobla de Lillet 42.2095787,2.0061387 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_44.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c44 Masies 2023-12-02 22:52
masia1100 La Qüestió Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Quintà de la Qüestió 08696 La Pobla de Lillet Quintà de la Qüestió, 08696, La Pobla de Lillet 42.2037072,2.0061944 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_45.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c45 Masies 2023-12-02 22:52
masia1101 Ca la Xesca Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Zona d'afectació de carreteres (17m) Ctra. Guardiola a la Pobla 08696 La Pobla de Lillet Ctra. Guardiola a la Pobla, 08696, La Pobla de Lillet 42.2409755,1.9625460 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_A.jpg 08166 8 Sòl urbanitzable delimitat ubicat dins de l'àmbit de PPI sol_urbanitzable_delimitat_ubicat_dins_de_lambit_de_ppi 14 an.A Masies 2023-12-02 22:52
masia1102 Cal Roger Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Zona d'afectació de carreteres (16m) Ctra. Guardiola a la Pobla 08696 La Pobla de Lillet Ctra. Guardiola a la Pobla, 08696, La Pobla de Lillet 42.2408567,1.9623541 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_B.jpg 08166 8 Sòl urbanitzable delimitat ubicat dins de l'àmbit de PPI sol_urbanitzable_delimitat_ubicat_dins_de_lambit_de_ppi 14 an.B Masies 2023-12-02 22:52
masia1103 La Casanova Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000. Llera sud del riu Llobregat. Entre Serrat dels Bous i Serrat dels Vaquers 08696 La Pobla de Lillet Llera sud del riu Llobregat. Entre Serrat dels Bous i Serrat dels Vaquers, 08696, La Pobla de Lillet 42.2403414,1.9473213 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_05.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c05 Masies 2023-12-02 22:52
masia1104 El Plantiu Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Zona d'afectació de carreteres (17m) Ctra. Guardiola a la Pobla 08696 La Pobla de Lillet Ctra. Guardiola a la Pobla, 08696, La Pobla de Lillet 42.2412324,1.9561180 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_07.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c07 Masies 2023-12-02 22:52
masia1105 Saus Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Al sud-est de El Boixegar 08696 La Pobla de Lillet Al sud-est de El Boixegar, 08696, La Pobla de Lillet 42.2497350,1.9572021 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_08.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c08 Masies 2023-12-02 22:52
masia1106 Puig-Castellar Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Zona nord-oest del municipi, a pocs km de El Trull 08696 La Pobla de Lillet Zona nord-oest del municipi, a pocs km de El Trull, 08696, La Pobla de Lillet 42.2536983,1.9582522 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_09.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c09 Masies 2023-12-02 22:52
masia1107 Eits Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Coll Ferran. A la part est del barri de La Plana 08696 La Pobla de Lillet Coll Ferran. A la part est del barri de La Plana, 08696, La Pobla de Lillet 42.2468683,1.9708497 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_10.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c10 Masies 2023-12-02 22:52
masia1108 Cal Pau Solana Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000. Ctra. Guardiola a la Pobla 08696 La Pobla de Lillet Ctra. Guardiola a la Pobla, 08696, La Pobla de Lillet 42.2416405,1.9623897 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_11.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c11 Masies 2023-12-02 22:52
masia1109 Ventaiola Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Bosc de la Ventallola 08696 La Pobla de Lillet Bosc de la Ventallola, 08696, La Pobla de Lillet 42.2432581,1.9760233 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_12.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 13 sol_no_urbanitzable_clau_13 14 c12 Masies 2023-12-02 22:52
masia1110 El Tinar Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000 Pla del Tinar 08696 La Pobla de Lillet Pla del Tinar, 08696, La Pobla de Lillet 42.2419749,1.9735230 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_13.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c13 Masies 2023-12-02 22:52
masia1111 Vilardell Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000. Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Al nord-oest de La Roca de la Ferradaura del Cavall de Sant Marc 08696 La Pobla de Lillet Al nord-oest de La Roca de la Ferradaura del Cavall de Sant Marc, 08696, La Pobla de Lillet 42.2381780,1.9659127 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_14.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 16 sol_no_urbanitzable_clau_16 14 c14 Masies 2023-12-02 22:52
masia1112 Cal Sargantana Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000 Per sobre de la fàbrica de Ca l’Artigas 08696 La Pobla de Lillet Per sobre de la fàbrica de Ca l’Artigas, 08696, La Pobla de Lillet 42.2548139,1.9751212 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_16.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 13 sol_no_urbanitzable_clau_13 14 c16 Masies 2023-12-02 22:52
masia1113 Les Comes de Baix Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Prop de la Ctra, de La Pobla a Ribes 08696 La Pobla de Lillet Prop de la Ctra, de La Pobla a Ribes, 08696, La Pobla de Lillet 42.2507609,1.9882788 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_17.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c17 Masies 2023-12-02 22:52
masia1114 La teuleria de Montverdor Pla Especial Catàleg Masies,Cases Rurals i altres edificacions La Pobla de Lillet-DOGC 7114-5/5/2016 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. El conjunt no es troba inclòs en sòls PEIN ni Xarxa Natura 2000.Conjunt situat en zona d'expectativa arqueològica (ZEA). Document de mapa de patrimoni proposa com element a conservar. Zona est, prop de la carretera de Sant Jaume de Frontanyà 08696 La Pobla de Lillet Zona est, prop de la carretera de Sant Jaume de Frontanyà, 08696, La Pobla de Lillet 42.2370507,2.0138036 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08166/fotos/PE_PL_28.jpg 08166 8 Sòl No Urbanitzable, clau 14 sol_no_urbanitzable_clau_14 14 c28 Masies 2023-12-02 22:52
Estadístiques 2023
punt

Mitjana 2023: 648,78 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc