ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Url Cita Previa
Horari estiu dilluns
Horari estiu dimarts
Horari estiu dimecres
Horari estiu dijous
Horari estiu divendres
Horari estiu dissabte
Horari estiu diumenge
Observacions estiu
Horari hivern dilluns
Horari hivern dimarts
Horari hivern dimecres
Horari hivern dijous
Horari hivern divendres
Horari hivern dissabte
Horari hivern diumenge
Observacions hivern
Conjunt de dades
Últim canvi
arxius148 Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat Ca. de l'Hospital, 9 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT Ca. de l'Hospital, 9, 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 41.3473770,2.0458450 http://www.santboi.cat/arxiuhistoric/ ahmsbl@santboi.cat 936 351 200 Dimecres i divendres de 10 a 13 h. i dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 h. 08200 3 Central de Serveis Tècnics central_de_serveis_tecnics 11 Arxius municipals 2018-06-29 07:59
arxius149 Arxiu Administratiu Municipal de Sant Boi de Llobregat Pl. de l'Ajuntament 1 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT Pl. de l'Ajuntament 1, 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 41.3477810,2.0432380 http://www.santboi.cat/Ajuntament/ArxiuAdministratiu santboi@santboi.cat 936 351 200 De dilluns a dijous de 8:30 a 15 h i divendres de 8:30 a 14 h. 08200 3 Central de Serveis Tècnics central_de_serveis_tecnics 11 Arxius municipals 2018-06-29 07:59
habitatge121401132 Servei d'informació juvenil El Punt Entitat: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat<br>Serveis: <ul><li>Ajuts per al pagament del lloguer</li><li>Gestió borsa d'habitatge de lloguer</li><li>Informació i assessorament en matèria d'habitatge</li><li>Punt d'Informació d'Habitatge (no conveniat)</li></ul> C/. Mallorc, 30-34 08830 Sant Boi de Llobregat Sant Boi de Llobregat C/. Mallorc, 30-34 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3436266,2.0439346 http://www.juventutsantboi.cat 936 529 843 Dilluns i divendres de 10:00 a 14:00h i de dilluns a dijous de 16:00 a 20:00h 08200 8 Borsa de Lloguer borsa_de_lloguer 11 google/OK Serveis d'habitatge 2023-04-28 05:57
habitatge121611133 Oficina Local d'Habitatge Entitat: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat<br>Serveis: <ul><li>Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges</li><li>Ajuts per al pagament del lloguer</li><li>Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge</li><li>Borsa de Lloguer (Conveni 3)</li><li>Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge</li><li>Gestió borsa d'habitatge de lloguer</li><li>Informació i assessorament en matèria d'habitatge</li><li>Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)</li><li>Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial</li><li>Tramitació de cèdules d'habitabilitat</li></ul> Plaça Ajuntament, 1 08830 Sant Boi de Llobregat Sant Boi de Llobregat Plaça Ajuntament, 1 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3492961,2.0443776 http://www.santboi.cat 936 351 223 De dilluns a dijous de 8:30 a 19:00h (excepte horari d'estiu que es tanca a les 14:00h); divendres de 8:30 a 14:00h 08200 8 Oficina integral de Serveis d'Habitatge oficina_integral_de_serveis_dhabitatge 11 google/OK Serveis d'habitatge 2023-04-28 05:57
esports3055 Escola Mare de Déu dels Dolors C. Salvador Allende, 6 08830 Sant Boi de Llobregat C. Salvador Allende, 6, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3493434,2.0348324 936.401.106 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3044 Plaça Mercè Rodoreda Pl. Mercè Rodoreda, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat Pl. Mercè Rodoreda, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3490317,2.0261228 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3047 Colegio Santo Tomàs C. Eusebi Güell, 31-35 08830 Sant Boi de Llobregat C. Eusebi Güell, 31-35, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3468717,2.0283698 936.400.486 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3167 IES Ítaca C. Bonaventura Calopa, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Bonaventura Calopa, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3465332,2.0472411 936.303.584 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3071 Gimnàs Olímpic C. Joan Paff, 18 08830 Sant Boi de Llobregat C. Joan Paff, 18, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.545.341 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3081 IES Marianao Pg. de les Mimoses, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat Pg. de les Mimoses, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3488382,2.0234882 936.407.858 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3016 Camp de Futbol Municipal Casablanca C. Coin, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Coin, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3327900,2.0387655 936.300.826 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports9044 Pista de Patinatge Pl. de l'Olivera Pl. de l'Olivera 08830 Sant Boi de Llobregat Pl. de l'Olivera, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3335268,2.0413515 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports48360 Casal de Barri Camps Blancs C. Salvador Seguí, 2 08830 Sant Boi de Llobregat C. Salvador Seguí, 2, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.544.552 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3027 Escola Antoni Tàpies C. Pau Claris, 6-8 08830 Sant Boi de Llobregat C. Pau Claris, 6-8, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3420881,2.0371788 936.541.154 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3034 Escola Rafael Casanova C. Rubió i Ors, 97-99 08830 Sant Boi de Llobregat C. Rubió i Ors, 97-99, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3543324,2.0283987 936.546.050 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3042 Espai Urbà Parc de la Muntanyeta (C.Baldiri Aleu) Parc de la Muntanyeta (C. Baldiri Aleu) 08830 Sant Boi de Llobregat Parc de la Muntanyeta (C. Baldiri Aleu), 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3421633,2.0353031 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3178 Plaça Antonio Lara Pl. Antonio Lara, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat Pl. Antonio Lara, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3186 Pistes Municipals de Botxes Ciutat Cooperativa C. Frederic Mompou, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Frederic Mompou, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3550458,2.0354597 936.524.703 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3192 Espai Urbà de la Muntanyeta (C. Joan Miró) C. Joan Miró, 6 08830 Sant Boi de Llobregat C. Joan Miró, 6, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3455458,2.0353085 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3193 Skatepark de Sant Boi Llobregat C. Josep Torras i Bages, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Josep Torras i Bages, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3017 Camp de Futbol La Parellada C. Baixada del Mas de les Flors, 12 08830 Sant Boi de Llobregat C. Baixada del Mas de les Flors, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.542.128 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3021 Camp de Futbol Dani Jarque C. Lluís Companys, 21 08830 Sant Boi de Llobregat C. Lluís Companys, 21, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3577295,2.0340838 936.308.325 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports63860 Cistella de Bàsquet C. Salvador Seguí C. Salvador Seguí, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Salvador Seguí, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports63900 Club d'Escacs Sant Boi - Casal del Barri Marianao C. Miquel, 2 08830 Sant Boi de Llobregat C. Miquel, 2, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3454288,2.0310755 936.300.085 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports63904 Escacs al carrer Pl. Joan Sanromà i Fornt Pl. Joan Sanromà i Fornt, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat Pl. Joan Sanromà i Fornt, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports48121 Carril Bici C. Antoni Pujadas C. Antoni Pujadas, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Antoni Pujadas, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports48200 Carril Bici C. Camí Vell de la Colònia C. Camí Vell de la Colònia, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Camí Vell de la Colònia, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3030 Escola Can Masallera C. Cerdanya, 23-25 08830 Sant Boi de Llobregat C. Cerdanya, 23-25, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3420654,2.0423655 936.613.866 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3043 Cistella de Bàsquet C. Benito Menni C. Benito Menni, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Benito Menni, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3051 Complex Esportiu Municipal Pau Gasol C. Lluís Companys, 23-25 08830 Sant Boi de Llobregat C. Lluís Companys, 23-25, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3577295,2.0340838 sergi.silgado@duetsports.com 936.354.226 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3177 El Bori Av. de Can Carreras, 47 08830 Sant Boi de Llobregat Av. de Can Carreras, 47, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3190 Poliesportiu l'Olivera C. Antonio Machado, 1-3 08830 Sant Boi de Llobregat C. Antonio Machado, 1-3, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3519624,2.0299359 936.545.000 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3077 Hotel El Castell C. Castell, 1 08830 Sant Boi de Llobregat C. Castell, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3449869,2.0436071 936.400.700 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3080 IES Joaquim Rubió i Ors C. Pau Claris, 4 08830 Sant Boi de Llobregat C. Pau Claris, 4, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3426020,2.0369374 936.401.166 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports8870 Escola Marianao C. Xiprés, 15 08830 Sant Boi de Llobregat C. Xiprés, 15, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.401.163 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports48240 Carril Bici Rda. Sant Ramon Rda. Sant Ramón, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat Rda. Sant Ramón, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3332183,2.0429436 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3049 Col·legi Sagrat Cor - Vedruna C. Lluís Castell, 20 08830 Sant Boi de Llobregat C. Lluís Castell, 20, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3463568,2.0372744 936.400.318 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3169 Pedagogium - Cos C. Maria Fortuny, 71-75 08830 Sant Boi de Llobregat C. Maria Fortuny, 71-75, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3441761,2.0434517 936.401.066 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3184 Pistes de Botxes Benviure C. Benviure, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Benviure, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3464920,2.0246095 649.974.060 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports63924 Espai al carrer Mossen Pere Tarres C. Mossen Pere Tarres, 35 08830 Sant Boi de Llobregat C. Mossen Pere Tarres, 35, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3420077,2.0480652 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports63906 Escola Sant Boi C. Salvador Aulestia i Barriach, 9-11 08830 Sant Boi de Llobregat C. Salvador Aulestia i Barriach, 9-11, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.526.352 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports48160 Carril Bici C. Joventut C. Joventut, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Joventut, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3338652,2.0376523 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3032 Escola Montbaig Av. Salvador Seguí, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat Av. Salvador Seguí, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3352578,2.0344311 936.401.195 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3038 Pista de Bàsquet C.General Prim C. del General Prim s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. del General Prim s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3045 Cistella de Bàsquet Pl. Muntanya de Prades Pl. Muntanya de Prades, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat Pl. Muntanya de Prades, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3444430,2.0199640 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 manual/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3048 Col·legi Molí Nou C. Joan Maragall, 5-11 08830 Sant Boi de Llobregat C. Joan Maragall, 5-11, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3560336,2.0349611 936.401.834 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3168 Institució Balmes - Centre d'Educació Especial C. General Prim, 126 08830 Sant Boi de Llobregat C. General Prim, 126, 08830 Sant Boi de Llobregat 936.400.933 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3175 Pista de Skate Can Marianao C. dels Tarongers, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. dels Tarongers, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3526192,2.0223549 936.351.200 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3185 Pistes Municipal de Botxes Casablanca C. Ignasi Barraquer, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat C. Ignasi Barraquer, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3341751,2.0388350 936.306.589 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
esports3191 Poliesportiu Municipal la Parellada C. Mossèn Pere Tarres, 35-37 08830 Sant Boi de Llobregat C. Mossèn Pere Tarres, 35-37, 08830 Sant Boi de Llobregat 41.3409944,2.0477995 mbosch@santboi.cat 936.541.003 08200 6 Esportiu esportiu 11 nominatim/OK Complexos esportius 2023-12-03 08:12
Estadístiques 2023
punt

Mitjana 2023: 648,78 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5