ID
Nom
Descripció
ID tema pare
Nivell
Conjunt de dades
Últim canvi
4 Economia i treball Feina, empreses, emprenedors, economia, indicadors socieconòmics locals. 1 Temes 2016-05-06 10:13
3 Cultura Biblioteques, museus, Interacció, arxius, patrimoni cultural. 1 Temes 2015-03-15 13:18
1 Benestar i ciutadania Gent gran, joventut, drogodependències, teleassistència, persones estrangeres, mediació ciutadana, convivència... 1 Temes 2015-03-15 13:18
11 Territori i parcs naturals Cartografia, infraestructures, equipaments, espai públic, patrimoni. 1 Temes 2016-05-06 10:14
2 Comerç i consum Consum, mercats municipals, fires, productes de la terra... 1 Temes 2015-03-15 13:18
6 Esports Material educatiu, mitges maratons, valors esportius, passejades per a gent gran. 1 Temes 2015-03-15 13:18
10 Salut pública Alimentació, drogodepències, hàbits saludables, recursos pedagògics sobre salut. 1 Temes 2015-03-15 13:18
8 Urbanisme i habitatge Experiències, normativa, arranjaments d'habitatges per a gent gran... 1 Temes 2016-05-06 10:14
12 Turisme Barcelona província, parcs naturals, platges, museus, patrimoni cultural. 1 Temes 2015-03-15 13:18
5 Educació Formació, escoles, recursos pedagògics i formatius. 1 Temes 2015-03-15 13:18
7 Administració local Finançament, Xarxa de governs locals, assistència tècnica i econòmica, Xarxa telemàtica provincial, innovació. 1 Temes 2016-05-06 10:15
9 Medi ambient Parcs naturals, medi ambient, sostenibilitat, Xarxa Mobal... 1 Temes 2015-03-15 13:18

Estadístiques 2020
tema

Mitjana 2020: 2,83 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc