ID
Títol
Data d'inici
Data de finalització
Descripció
Imatge
Organitzadors
Enllaç web
Telèfon
Correu de contacte
Nom del lloc
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Localització
Web
Col·laboradors
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Relació amb el punt
Preu
Peu Imatge
Durada
Observacions d'horari
Dies
Tipus
Públic
Observacions
Comarca
Documentació
Assistents
Aforament
Inscripció
Cos
Cercador/Codi
Conjunt de dades
Últim canvi
agendadiba325937051 Tallers d’urbanisme en línia: Volum disconforme i fora d’ordenació. Irregularitat i caos 2020-06-29 12:00:00 2020-07-10 13:30:00 Els efectes del planejament urbanístic sobre les construccions i usos preexistents ha generat al llarg del anys un enorme conjunt d’edificacions que, total o parcialment, es troben en situació de “Fora d’ordenació” o de “Volum disconforme”. Aquest taller virtual es presenta en 4 sessions. https://www.diba.cat/web/hua/-/tallers-d-urbanisme-en-linia-volum-disconforme-i-fora-d-ordenacio-irregularitat-i-caos 1 PresentacióAquests casos de 'Fora d'ordenació' o de 'Volum disconforme' afecten tant a construccions que el seu dia es van fer de manera regular com irregular. Les casuístiques de gestió d’aquests volums i espais no adequats a l’ordenació física són molt variades i sovint conflictives. Les administracions públiques, encarregades de garantir la transició d’aquestes situacions cap a la seva adequació normativa, no disposen d’un marc d’actuació prou definit i prou sòlid ni tampoc disposen d’un criteri unívoc al respecte.Els objectius d’aquest primer taller en línia dedicat als “volums disconformes i fora d’ordenació” són els següents:Analitzar el fonament del règim de fora d’ordenació i de volum disconforme segons la jurisprudència més rellevant en la matèria.Aportar solucions alternatives per la solució del problema que plantegen les edificacions en règim de fora d’ordenació.Tractar amb concepcions incorrectes del règim de fora d’ordenació que poden donar lloc a solucions de planejament “improvisades” o forçades.Analitzar solucions transitòries que podien tenir lògica en el seu moment però que han quedat superades pel transcurs del temps.Programa Sessió 1: 29 de juny        Fonament del Fora d'ordenació i volum disconforme i principals principis. Dret d’altres comunitats autònomes.        A càrrec de Pablo Molina i Joan Badia Sessió 2: 6 de juliol       Exemples pràctics de situació en fora d'ordenació. Edificis i usos.       A càrrec de Pablo Molina i Joan Badia Sessió 3: 13 de juliol       Exemples pràctics de situació en volum i usos disconformes. Situacions transitòries de planejament i SNU.       A càrrec de Pablo Molina i Joan Badia Sessió 4: 20 de juliol       Criteris jurisprudencials sobre volum i usos disconformes. Criteri comú.       A càrrec d’Héctor Garcia Morago, Pablo Molina i Joan Badia PonentsPablo Molina, advocat, Soci a J&A Garrigues, SLP.Joan Badia, urbanista, GMG Plans i Projectes.Héctor García Morago, Magistrat TSJC.DestinatarisTècnics municipals. Atesa l’orientació del curs, aquest va adreçat al personal de les administracions amb coneixements i experiència en la temàtica.InscripcionsLes sessió es realitzarà en format videoconferència mitjançant l'aplicació ZOOM. Per a formalitzar la vostra inscripció, cal accedir a Cercaforma (premeu l’enllaç).Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins el dia 25 de juny. La confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic el dia anterior a la celebració de la sessió, en el que es notificarà als admesos l'enllaç a la Sala a on es realitzarà la videoconferència.L’edició d’aquest taller prioritza l’assistència dels pre-inscrits a l’edició anterior que, per motius d’aforament, no hi van poder assistir. Recordeu, per poder confirmar la vostra inscripció, notificar-ho als vostres referents de formació per tramitar la corresponent autorització.  google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba326359109 Pagesia i xarxes alimentàries locals. Impacte i respostes en temps de COVID-19 2020-07-17 10:30:00 2020-07-17 12:30:00 Per donar resposta a preguntes actuals derivades de la crisi sanitària sobre l'afectació en l'agroecologia es planteja la necessitat de realitzar un webinar explicant les dificultats i les respostes d'emergència que s'han donat des de la pagesia i les entitats del sector per abastir les comunitats locals i per tractar els reptes per millorar la distribució agroalimentària de proximitat en l'escenari post-coronavirus, així com possibles accions que es podrien implementar des de les administracions per enfortir les xarxes alimentàries locals i avançar vers la Sobirania Alimentària. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/pagesia-i-xarxes-alimentaries-locals-impacte-i-respostes-en-temps-de-covid-19 o.estrategiesde@diba.cat Videoformació Videoformació 1 Personal Tècnic Especialista que treballa a les àrees de desenvolupament econòmic local dels ens locals o que realitza funcions relacionades amb la dinamització local agroecològica. 30 https://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=11874 Els objectius del curs són:Conèixer les dificultats que ha trobat la pagesia local durant la crisi del COVID-19.Conèixer les respostes que s'han donat per millorar la situació d'emergència.Analitzar els reptes immediats i a mig termini de la distribució agroecològica.Debatre possibles accions a implementar des de les administracions locals per donar-hi resposta google/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba319257112 D’Instagram a TikTok: com podem atraure el públic jove a les activitats culturals a través de les xarxes socials 2020-06-16 09:30:00 2020-06-18 11:30:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/d-instagram-a-tiktok-com-podem-atraure-el-public-jove-a-les-activitats-culturals-a-traves-de-les-xarxes-socials 1 Aquest curs us vol parlar de xarxes socials i de plataformes de difusió d’activitats culturals en un moment en què estan adquirint una rellevància molt gran, amb motiu de l’impacte del Covid-19 i el tancament i restricció de les activitats culturals presencials. El curs vol mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis. També abordarà la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa. Alhora, es vol destacar la necessitat de segmentació de continguts, remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat i explicar tots els aspectes de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional. En el curs es parlarà de diverses xarxes socials i es farà esment a les plataformes de vídeo comunicació. Aquest curs és una molt bona ocasió per posar-se al dia en el tema sempre canviant de les xarxes socials i la comunicació. I ho podreu fer de la mà d’una gran professional, que coneix de primera mà el món dels municipis i el panorama cultural de les nostres ciutats i pobles. El curs serà impartit per Marta Suriol, especialista i docent en estratègia i continguts digitals. Marta Suriol forma part de l’equip de La Costa Comunicació des de 2008. Està especialitzada en campanyes de comunicació 360º, creació de nous públics i gestió de comunitats. És docent d’estratègia i continguts digitals a diversos màsters i postgraus a diferents universitats de Barcelona. Entre d’altres, porta la gestió de les xarxes socials del Grec-Festival de Barcelona, l’Acadèmia Catalana de la Música o el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà.  google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba297096036 AJORNAT! Gestió local de l’ús anòmal de l’habitatge 2020-06-19 09:30:00 2020-12-01 14:30:00 La situació d’exclusió residencial que vivim, amb moltes famílies que tenen dificultats per a accedir o mantenir el seu habitatge, fan més necessària que mai la intervenció de les administracions públiques en l’exercici de les seves potestats d’inspecció i sanció per incompliment de la funció social de la propietat sobre el que anomenem “l’ús anòmal de l’habitatge”.  https://www.diba.cat/documents/479934/0/%C3%9As+an%C3%B2mal+habitatge/fb86741e-ddd4-4757-b540-970406d45fec?t=1580742741563 https://www.diba.cat/web/hua/-/gestio-local-de-l-us-anomal-de-l-habitat-1 Recinte Escola Industrial – Edifici El Vagó (Aula 2B). Carrer Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona. Recinte Escola Industrial – Edifici El Vagó (Aula 2B). Carrer Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona. 41.3883840,2.1483730 1 PresentacióEns referim a “l’ús anòmal de l’habitatge” a situacions com són la desocupació permanent dels immobles, l’ocupació sense títol habilitant, l’assetjament immobiliari, la sobreocupació, l’infrahabitatge i els habitatges d’ús turístic.L’objectiu d’aquesta acció formativa és estudiar el marc jurídic regulador de cadascuna de les situacions d’utilització anòmala de l’habitatge i com es gestionen des dels serveis municipals, analitzant els instruments i les possibles estratègies d’actuació des d’una administració local, emparades en la normativa i marc competencial vigents, establint les eines que facin possible que l’actuació administrativa sigui alhora eficaç però també ajustada a dret i conforme als límits imposats per la recent jurisprudència al respecte. Cada mòdul comptarà amb una part pràctica en la que s’analitzaran experiències municipals i es facilitaran models documentals d’ordenances, programes i expedients administratiusAcció formativa amb una càrrega lectiva de seixanta hores motivada pel seu fort component jurídic, adreçada al personal tècnic que presta els serveis locals d’habitatge que vulgui aprofundir en l’aplicació pràctica d’aquestes mesures d’intervenció administrativa. Comptarem amb un equip docent format pels advocats especialistes en dret administratiu i habitatge Pablo Feu Fontaiña, Raimon Soler Renobell i Aleix Canals Compan.ProgramaSessió 1 (19/06/2020): Marc normatiu i competencial en matèria d’habitatge. La funció social de l’habitatge.Sessió 2 (26/06/2020): Introducció a les utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges. Gestió dels serveis locals.Sessió 3 (09/07/2020): Declaració de l’ús anòmal dels habitatges. Règim sancionador.Sessió 4 (16/09/2020): Habitatges desocupats. Cens d’habitatges buits.Sessió 5 (30/09/2020): Mobilització de l’habitatge desocupat (I): Mesures de foment.Sessió 6 (02/10/2020): Mobilització de l’habitatge desocupat (II): Mesures penalitzadores.Sessió 7 (19/10/2020): Ocupacions irregulars. Discriminació en matèria d’habitatge.Sessió 8 (28/10/2020): Sobreocupació. Pobresa energètica.Sessió 9 (09/11/2020): Infrahabitatge.Sessió 10 (16/11/2020): Estudi de les figures connexes per a intervenir en les situacions d’ús anòmal dels habitatges.Sessió 11 (23/11/2020): Habitatges d’ús turístic.Sessió 12 (01/12/2020): Experiències municipals. Taller pràctic.DestinatarisPersonal tècnic de les administracions locals vinculats a la prestació de serveis locals d’habitatgeInscripcionsLes inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicatiu Gestforma i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat (màxim 40 participants). Les sol·licituds seran ateses considerant l’adequació del perfil dels demandants i l’ordre de presentació de les sol·licituds. Per afavorir la participació del màxim d’assistents es podrà limitar l’assistència al curs a una persona per ens local. Tindrà preferència d’admissió el personal tècnic adscrit al servei d’habitatge d’aquells ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge. L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta.Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins el dia 4 de juny de 2020 mitjançant el següent enllaç. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba319255118 Com revitalitzar equipaments culturals municipals 2020-06-10 09:30:00 2020-06-10 11:30:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/com-revitalitzar-equipaments-culturals-municipals 1 Aquest curs té com a objectiu centrar-se en el paper dels equipaments culturals en un moment en què aquests estan tancats o bé el seu accés estan sofrint severes restriccions. Justament en aquest moment cal plantejar-se quin ha de ser el paper dels equipaments i com es poden mantenir programacions dinàmiques en una conjuntura tan difícil com l’actual. google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba324309148 Webinar Pandèmies globals, respostes locals: el futur dels petits municipis 2020-06-26 10:00:00 2020-06-26 12:00:00 Una trobada en línia per a tots aquelles i aquelles interessats en els reptes als que s'enfronten els municipis petits quan parlem de participació ciutadana, innovació i col·laboració. ACTIVITAT FINALITZADA. Podeu veure el video de la sessió al nostre canal de YouTube.  https://www.diba.cat/web/participacio/-/webinar-pandemies-globals-respostes-locals-el-futur-dels-petits-municipis s.agenda2030p@diba.cat 1 https://forms.gle/t5EBNAqZcKgfxs1g8 Durant el 2019 vam dur a terme una recerca, en col·laboració amb la Universitat de Girona, que tenia com a objectiu observar quins factors determinen els inconvenients i els avantatges de la participació ciutadana així com les línies de treball que poden permetre reduir les febleses i potenciar les fortaleses en aquest àmbit de l'acció de govern. Actualment, fruit de la pandèmia de la CÒVID-19, als municipis petits se'ls plantegen nous reptes. És la coproducció de polítiques públiques la resposta al nou context?  Fins a quin punt les administracions públiques són capaces d'innovar en el disseny i la implementació de les metodologies participatives, incorporar la perspectiva de la col·laboració i la cocreació i incloure la ciutadania en la presa de decisions?    Per parlar d'aquest temes, el dia 26 hem convidat a aportar la seva visió a tres municipis barcelonins: La Pobla de Claramunt, Sant Martí Sesgueioles i Sant Salvador de Guardiola. Finalitzat el debat, es farà una presentació de la recerca i els seus resultats.    La sessió serà dinamitzada per en Quim Brugué i en Macià Serra, autors de la recerca i publicació Els municipis petits: La resposta als reptes del segle XXI i la presentació anirà a càrrec de Núria Parlón, Vicepresidenta 4a de la Diputació de Barcelona i Diputada delegada per a les polítiques de Participació, l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba327552016 Joves i competències per a la vida, avui. Què podem aportar des dels SLJ? 37a Jornada de polítiques locals de joventut 2019-10-25 00:00:00 2019-10-25 23:59:59 Barcelona, 25 d’octubre de 2019La ponència marc de la jornada ‘Autoestima, la pedra angular per a la construcció de l’autonomia’ serà impartida per Jaume Funes, pedagog, periodista i escriptor. https://www.diba.cat/web/joventut/-/joves-i-competencies-per-a-la-vida-avui-que-podem-aportar-des-dels-slj-37a-jornada-de-politiques-locals-de-joventut 1 La sessió continuarà amb tres ponències, la primera sota el títol de ‘How ART you? L'art en el procés d'aprenentatge de la vida. Nova guia fem tec! per cultivar l’autoestima', a càrrec de l’ Eva Navarro, del Departament d'Educació Visual i Plàstica UB i coautora de la guia. Després, l’ Eduard Vallory, director del programa Escola Nova 21 i president del Centre Unesco de Catalunya, ens parlarà de ‘Les competències per a la vida, avui’. La darrera conferència anirà de la mà de l’ Elin McCallum, directora de Bantani Education, que ens donarà a conèixer ‘The EntreComp entrepreneurship concept’La sessió matinal finalitzarà amb la taula rodona sobre ‘L’acompanyament en la incertesa. Com orientem als joves cap a un futur ara desconegut?’Com en edicions anteriors, la tarda estarà dedicada a la realització de diversos tallers simultanis per donar a conèixer propostes per la promoció de l’esperit emprenedor a partir de...:l’economia del bé comú, Asociación Jóvenes Solidarios (Espanya)la sostenibilitat del projecte, Bridging to the future (Regne Unit)la creativitat, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna de Lodz (Polònia)la simulació empresarial, Câmara Municipal de Estarreja (Portugal)les competències per a la vida, Oficina del Pla Jovegimkana emprenedora, El despertadorLa jornada finalitzarà  amb ‘Una proposta per a l’avaluació de competències emprenedores. Presentació de resultats del projecte IMPACT’, a càrrec de Carme Ruíz Bueno i Antoni Navío Gàmez (UAB), Marcin Jaźwiec (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna)Conduiran la jornada la Mireia Cirera i el Pep GarciaINSCRIPCIONS:La inscripció a aquesta jornada es farà per una d'aquestes 2 vies (només cal utilitzar la que correspongui):El personal adscrit a les administracions locals (electes i professionals) han de fer la inscripció a través de Gestforma [enllaç al formulari d'inscripció]La resta de persones interessades en assistir-hi (altres professionals que treballen amb joves, estudiosos de joventut i entitats no adscrits a una administració local) poden fer la inscripció a través d'aquest formulari  [enllaç al formulari d'inscripció]Si teniu cap consulta sobre el procés d'inscripció podeu adreçar-la a opj.formacio@diba.cat.@joventutdiba                #37JornadaPPLLJ         #IMPACT_Entrepreneurship google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba319259112 Principis bàsics de les subvencions i la contractació 2020-06-30 09:30:00 2020-07-02 11:30:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/principis-basics-de-les-subvencions-i-la-contractacio 1 Aquest curs té com a objectiu determinar els aspectes bàsics i aplicació de la normativa sobre contractació  i subvencions en tot allò que fa referència a la gestió cultural dels municipis. Farem especial atenció a com s’adapta la llei a la situació actual generada per la crisi del Covid-19.En l’apartat de subvencions, es tractaran les concedides per a activitats que no s’han pogut dur a terme i les subvencions atorgades per altres conceptes més generals.En l’apartat de contractació es descriuran els elements legals i de procediment que defineixen l’actual legislació relativa a la contractació. Farem especial atenció els terminis d’execució, la contractació de festes majors i els mecanismes legals que permet la normativa. Es tractaran les disposicions que han entrat en vigor sobre la contractació artística del sector públic per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019 Reial decret 17/2020 de 5 de maig i altres que puguin sorgir.Es resoldran dubtes que puguin plantejar els assistents sobre aquestes qüestions, a partir de casos concrets que s’hagin produït en les administracions municipals, i en el camp de la cultura en particular.Aquest curs és una ocasió única per resoldre, de la mà d’un gran expert en la matèria, totes aquelles qüestions sobre la contractació i les subvencions, en un moment d’incertesa i aparicions constants de disposicions.Serà impartit per Rafael Herrero, lletrat dels Serveis Jurídics de l’ajuntament de Barcelona, amb una amplíssima experiència en el dret aplicat a la gestió cultural. Herrero ha col·laborat en diversos cursos del CERC i les seves aportacions docents es caracteritzen per les sessions pràctiques, amenes i plenes d’exemples reals i contrastats.  google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba298886656 Controles? Granollers 2020-02-27 00:00:00 2020-03-31 23:59:59 .. https://www.diba.cat/web/spott/-/controles-granollers Sala d'exposicions del Cinema Edison. Carrer Joan Camps, 1, 08401 Granollers, Barcelona Sala d'exposicions del Cinema Edison. Carrer Joan Camps, 1, 08401 Granollers, Barcelona Granollers 41.607372,2.282445 1 L'exposició Controles? proporciona informació sobre drogues i ús problemàtic de pantalles i treballa els factors de protecció per prevenir-ne el consum. Està adreçada a tres col·lectius: adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir dels 16 anys, i pares i mares, professionals i adults de prevenció de les drogodependencies.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-07-20 04:07
agendadiba317645223 Webinar 2: 'Moratòries en el pagament del deute hipotecari i arrendatici de famílies vulnerables arran del COVID-19', en el marc del 'Cicle de webinars: Habitatge i COVID-19'. Càpsules informatives 2020-06-04 12:00:00 2020-06-04 13:30:00 Segona sessió del 'Cicle de webinars: Habitatge i COVID-19. Càpsules informatives' que organitza l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). https://www.diba.cat/documents/479934/287865829/webinar+habitatge/4941a0fe-e025-429c-8a0c-30fad817a3d4?t=1589876982263 https://www.diba.cat/web/hua/-/webinar-2-moratories-en-el-pagament-del-deute-hipotecari-i-arrendatici-de-families-vulnerables-arran-del-covid-19-en-el-marc-del-cicle-de-webinars-hab 1 PresentacióEl Cicle es composa de tres webinars i es pot realitzar complet o fer càpsules per separat. Aquí us presentem el segon dels webinars amb el que es pretén que els assistents coneguin en detall els requeriments per a acollir-se a la moratòria hipotecària del Reial Decret Llei 8/2020, i a la moratòria arrendatícia del Reial Decret Llei 11/2020, així com el protocol que, a tal efecte, s'estableix al Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH).DestinatarisEls webinars estan dissenyats per al personal tècnic dels serveis locals d'habitatge dels ens locals adscrits a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge, i preferentment les que prestin serveis en entitats locals amb conveni vigent amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com el personal del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH).Programa1. MoratòriesPréstecs o crèdits amb garantia hipotecàriaPréstecs o crèdits sense garantia hipotecàriaArrendamentsTorn de debat i preguntes2. Les moratòries dins del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)Protocol d'atencióAltresTorn de debat i preguntesPonentsJosé Antonio López Ordóñez, advocat i assessor del SIDHAntoni Algaba Calvo, cap de l'Àrea d'Assessorament del Deute Hipotecari. Servei Ofideute. Agència de l'Habitatge de CatalunyaInscripcionsLes sessió es realitzarà en format videoconferència mitjançant l'aplicació ZOOM. Per a formalitzar la vostra inscripció, cal prémer l'enllaç corresponent:Personal al servei d'entitats locals de la demarcació de Barcelona cliqueu al següent enllaç.Personal asessor del SIDH cliqueu al següent enllaç.Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins el dia 3 de juny. La confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic el dia anterior a la celebració de la sessió, en el que es notificarà als admesos l'enllaç a la Sala a on es realitzarà la videoconferència. google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba308935264 'L'elogi d'un malentès' 2019-09-14 12:00:00 2019-09-14 13:00:00 Sales d’exposicions de Can Palauet. Carrer d'en Palau, 32, 08301, Mataró (Barcelona) Sales d’exposicions de Can Palauet. Carrer d'en Palau, 32, 08301, Mataró (Barcelona) Mataró 41.5399399,2.446084 1 Joan Carles Garcia Cañizares, president delegat de l'Àrea de Cultura nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-07-20 04:07
agendadiba317587044 Webinar 1: 'Ajuts econòmics al pagament del deute arrendatici de famílies vulnerables arran del COVID-19', en el marc del 'Cicle de webinars: Habitatge i COVID-19. Càpsules informatives' 2020-05-28 12:00:00 2020-05-28 13:30:00 L'Oficina d'Habitatge en col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), inicia un cicle de webinars amb l'objectiu d'analitzar, debatre i aclarir dubtes relacionades amb la recent legislació d'emergència amb impacte en matèria d'habitatge adoptada amb motiu del COVID-19, i molt especialment en relació a la gestió d'algunes de les mateixes des del món local. https://www.diba.cat/documents/479934/287865829/webinar+habitatge/4941a0fe-e025-429c-8a0c-30fad817a3d4?t=1589876982263 https://www.diba.cat/web/hua/-/webinar-1-ajuts-economics-al-pagament-del-deute-hipotecari-i-arrendatici-de-families-vulnerables-arran-del-covid-19-en-el-marc-del-cicle-de-webinars-h 1 PresentacióEl Cicle es composa de tres webinars i es pot realitzar complet o fer càpsules per separat. Aquí us presentem el primer dels webinars amb el que es pretén que els assistents coneguin com s'implementaran a Catalunya les diferents línies de suport econòmic per al pagament del lloguer de famílies vulnerables adoptades amb motiu del COVID-19.DestinatarisEls webinars estan dissenyats per al personal tècnic dels serveis locals d'habitatge dels ens locals adscrits a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge, i preferentment les que prestin serveis en entitats locals amb conveni vigent amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com el personal del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH).Programa1. AvalsLínia d'avals de l'Estat per al finançament del deute arrendatici de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i social com a conseqüència del COVID-19.2. Programa d’ajuts del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021Programa d'ajuts per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en lloguers d'habitatge habitual.Programa d'ajuts a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.3. Pla per al Dret a l'HabitatgePrestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU) per al pagament del deute arrendatici.Prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU) per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària.4. Torn de debat i preguntesPonentsAleix Canals Compan, advocat especialista en dret urbanístic i dret immobiliariSívlia Grau Fontanals, directora Operativa d'Actuacions d'Urgència en matèria d'Habitatge. Agència de l'Habitatge de CatalunyaÈric Berga Gilabert, advocat de la Direcció Operativa d'Actuacions d'Urgència en matèria d'Habitatge. Agència de l'Habitatge de Catalunya google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba299185144 AJORNAT! Gestió Urbanística: Marc normatiu i principis bàsics d’actuació 2020-05-04 09:30:00 2020-05-25 14:00:00 L'objectiu d'aquest d'aquest curs és introduir als assistents en les eines bàsiques de la gestió urbanística. És a dir,  el conjunt de procediments necessaris per la transformació de l’ús del sòl i per a la urbanització d’aquest d’acord als instruments de planejament municipal. https://www.diba.cat/web/hua/-/gestio-urbanistica-marc-normatiu-i-principis-basics-d-actuac-3 Recinte Escola Industrial – Edifici (El Vagó) Sala 2B. C/ Urgell, 187- C/ Rosselló, 121. 08036 Barcelona. Recinte Escola Industrial – Edifici (El Vagó) Sala 2B. C/ Urgell, 187- C/ Rosselló, 121. 08036 Barcelona. 41.3883840,2.1483730 1 PresentacióUn any més, des del Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona s’han programat, entre d’altres, tres formacions de caràcter introductori destinades al personal tècnic dels ens locals que intervé en la pràctica de l'urbanisme municipal, una matèria de gran complexitat que constitueix una de les competències més importants de l'àmbit d'actuació dels governs locals. Aquests cursos tractaran el marc normatiu urbanístic en tres blocs diferenciats: el planejament urbanístic, la gestió urbanística i la protecció de la legalitat urbanística.L'objectiu d'aquest segon bloc, Gestió urbanística: marc normatiu i principis bàsics d'actuació, és introduir als assistents en les eines bàsiques de la gestió urbanística. És a dir,  el conjunt de procediments necessaris per la transformació de l’ús del sòl i per a la urbanització d’aquest d’acord als instruments de planejament municipal.El curs s’estructura en una primera part, de caire més teòric, on s’exposaran el conjunt d’activitats requerides per dur a terme l’execució de la gestió urbanística (delimitació de la unitat operativa, el sistema i modalitat d’actuació) i l’avaluació de la seva viabilitat econòmica.  Mentre que a la segona part es fomentarà el diàleg i la participació dels assistents mitjançant la simulació de la constitució d’una junta de compensació i l’execució d’un projecte de reparcel·lació.PonentsPablo Molina, soci advocat a J&A Garrigues; Joan Badia, arquitecte i soci director d’urbanisme a GMG Plans i Projectes i Jordi Duatis, arquitecte a Duatis ARQUITECTES SLP i professor associat a l’ETSAB-UPC i l’Escola d’Arquitectura de la UdG.DestinatarisTècnics municipals, atès l’orientació del curs, aquest va adreçat al personal de les administracions amb reduïts coneixements i experiència en la temàtica objecte del curs.InscripcionsLes inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicatiu gestforma, i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Per afavorir la participació del màxim d’assistents es podrà limitar l’assistència al curs a una persona per ens local. L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta. Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada ens públic.Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins al dia 24 d’abril mitjançant el següent enllaç.Programa   1.- Viabilitat     Viabilitat del sòl     Viabilitat de les activitats     Viabilitat d’altres drets2.- Estratègies de gestió urbanística      Delimitació del polígon     Selecció del sistema i la modalitat     Execució per etapes3.- Junta de Compensació      Constitució i funcionament  de la Junta de Compensació     Assignació de drets     Estatuts i bases     Consell rector4.- El projecte de reparcel·lació     Contingut i funcionament del projecte de reparcel·lació     Redacció del projecte de reparcel·lació     Finques aportades i finques resultants     Drets preexistentsMetodologiaSessions basades en la participació mitjançant la simulació d’una junta de compensació i del supòsit d’una reparcel·lació, prèvia  adjudicació de rols amb drets i/o propietats sobre els quals es treballarà. El material de suport es posarà a disposició dels assistents mitjançant l’aula virtual. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-07-19 11:37
agendadiba300514764 AJORNAT! Cicle de Visites: Les polítiques d’habitatges dels petits municipis: “El cas de Taradell i la Mancomunitat La Plana” 2020-03-27 10:15:00 2020-03-27 12:15:00 L’activitat que ara us proposem tindrà lloc el divendres 27 de març, i se centra en conèixer les actuacions que, en matèria d’habitatge, s’han dut a terme els darrers anys al municipi osonenc de Taradell i a la Mancomunitat La Plana. https://www.diba.cat/documents/479934/0/Imatge+visita+Taradell_3/141b7901-4ee6-4147-be59-6f2fa5dad73e?t=1582542119461 https://www.diba.cat/web/hua/-/cicle-de-visites-les-politiques-d-habitatges-dels-petits-municipis-el-cas-de-taradell-i-la-mancomunitat-la-plana- Ajuntament de Taradell (Carrer de la Vila, 45, Taradell). Ajuntament de Taradell (Carrer de la Vila, 45, Taradell). 41.8739000,2.2875000 1 PresentacióReprenem el “Cicle de visites: Les polítiques d’habitatge dels petits municipis” que vam engegar l’any passat amb les visites a Cardona i Vallcebre.Visites que tenen com a objectiu donar a conèixer i posar en valor les polítiques públiques locals d’habitatge endegades a municipis de menys de 10.000 habitants de la demarcació de Barcelona que tinguin un enfocament innovador, ja sigui en la recerca de fórmules alternatives d’accés a l’habitatge que facilitin atreure població al municipi o frenar-ne la pèrdua, ja sigui en la recerca de sistemes de construcció sostenibles.Responsables polítics i tècnics ens explicaran le actuacions que en matèria d'habitatge, s'ha dut a terme els darrers anys al municipi osonenc de Taradell i a la Mancomunitat La Plana:L’execució d’un innovador projecte pilot europeu de rehabilitació que incorpora criteris d’eficiència energètica i millora del comportament tèrmic i bioclimàtic d’un edifici d’ús residencial de titularitat pública a Taradell, a càrrec del responsable operatiu d’aquesta rehabilitació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i dels responsables del seguiment de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès.Les actuacions de promoció i gestió d’habitatges tutelats per a gent gran en correlació amb l’estructura sociodemogràfica força envellida del municipi, per part de l’Ajuntament de Taradell.Les estratègies de cooperació en matèria d’habitatge i l’estudi d’optimització del parc públic de la Mancomunitat de La Plana.DestinatarisL’activitat s’adreça principalment a càrrecs electes i personal tècnic de municipis petits i consells comarcals, així com a professionals interessats en conèixer experiències innovadores en matèria d’habitatge.Lloc de trobadaA les 10.15 hores davant de l’Ajuntament de Taradell (Carrer de la Vila, 45, Taradell). La visita té una durada estimada de dues hores.InscripcionsLa formalització de la inscripció s’ha de fer complimentant i enviant el següent formulari nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba317645312 Webinar 3: 'Altres mesures en matèria d'habitge arran del COVID-19', en el marc del 'Cicle de webinars: Habitatge i COVID-19. Càpsules informatives' 2020-06-11 12:00:00 2020-06-11 13:03:00 Tercera i última sessió del 'Cicle de webinars: Habitatge i COVID-19. Càpsules informatives' que organitza l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). https://www.diba.cat/documents/479934/287865829/webinar+habitatge/4941a0fe-e025-429c-8a0c-30fad817a3d4?t=1589876982263 https://www.diba.cat/web/hua/-/webinar-3-altres-mesures-en-materia-d-habitge-arran-del-covid-19-en-el-marc-del-cicle-de-webinars-habitatge-i-covid-19-capsules-informatives- 1 PresentacióEl cicle es composa de tres webinars i es pot realitzar complet o fer càpsules per separat. L'objectiu d'aquest tercer webinar és assessorar jurídicament sobre els supòsits d'aplicació de mesures com la pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge o la suspensió dels llançaments, previstes al Reial Decret Llei 11/2020, així com analitzar la incidència que en l'àmbit processal tindran totes les mesures jurídiques d'emergència en matèria d'habitatge adoptades amb motiu del COVID-19.DestinatarisEls webinars estan dissenyats per al personal tècnic dels serveis locals d'habitatge dels ens locals adscrits a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge, i preferentment les que prestin serveis en entitats locals amb conveni vigent amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com el personal del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH). Programa1. Activitat judicialSuspensió de l'activitat judicialSuspensió dels procediments judicials de desnonament i d'ordres de llançament per a llars vulnerables sense alternativa habitacionalActivitat judicial davant de possibles demandes per incompliment del propietari de l'obligació de moratòria o reducció de la renda de lloguer o hipotecària per a famílies vulnerables2. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual3. Torn de debat i preguntesPonentsMar Escutia Abad, advocada del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i professora d'ESADE.InscripcionsLes sessió es realitzarà en format videoconferència mitjançant l'aplicació ZOOM. Per a formalitzar la vostra inscripció, cal prémer l'enllaç corresponent:Personal al servei d'entitats locals de la demarcació de Barcelona cliqueu al següent enllaç.Personal asessor del SIDH cliqueu al següent enllaç.Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins el dia 10 de juny. La confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic el dia anterior a la celebració de la sessió, en el que es notificarà als admesos l'enllaç a la Sala a on es realitzarà la videoconferència.  google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba301965176 AJORNAT! Espai de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge: Aspectes pràctics de la masoveria urbana 2020-04-29 09:30:00 2020-04-29 14:30:00 Durant els darrers anys moltes entitats locals de la demarcació, amb la voluntat de contribuir a fomentar el lloguer assequible, han impulsat programes de cessió i de mediació en el mercat privat de lloguer, algunes també han apostat per fórmules innovadores com la masoveria urbana.  https://www.diba.cat/documents/479934/301969101/Foto+masoveria/33f2f3f9-5eb2-4479-83e0-61d880819394?t=1582892355645 https://www.diba.cat/web/hua/-/espai-de-la-xarxa-de-serveis-locals-d-habitatge-aspectes-practics-de-la-masoveria-urbana Recinte Escola Industrial – Edifici El Vagó (Sala d’Actes).  Carrer Comte d’Urgell, 187. 08036 – Barcelona Recinte Escola Industrial – Edifici El Vagó (Sala d’Actes).  Carrer Comte d’Urgell, 187. 08036 – Barcelona 41.3883840,2.1483730 1 PresentacióLa masoveria urbana és una figura contractual, emparada legalment per l’article 3k) de Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, que consisteix en un acord entre el propietari d’un immoble desocupat i el masover/a al que se cedeix l’ús de l’habitatge a canvi de la seva rehabilitació. També la llei d’arrendaments urbans, en el seu article 17.5, contempla la possibilitat de que les rendes del lloguer siguin dineràries o en espècie, el que s’anomena “rehabilitació per renda”.Aquestes fórmules poden ser interessants en tant que faciliten l’accés a un habitatge assequible i alhora promouen la rehabilitació i conservació del parc. Actualment, s’estan implementant diferents programes de masoveria urbana impulsats per diverses entitats locals. Aquestes experiències ens poden orientar sobre els aspectes claus, els avantatges i dificultats, en la implementació i gestió d’un programa de masoveria urbana.Els avanços i dubtes experimentats a partir del desenvolupament d’aquestes primeres iniciatives consolidades ens ha motivat a programar aquesta edició dels Espais de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, en la què diferents responsables polítics i tècnics municipals presentaran les experiències que han impulsat als seus respectius municipis, amb la voluntat de que hi hagi una transferència de coneixement, criteri i opinió entre tots els assistents. Tant les intervencions dels ponents com el posterior bloc de debat i reflexió entre els participants giraran al voltant de les següents qüestions:Establiment del programa: Quin rol es pot adoptar des d’una administració local que aposti per aquest programa? Sobre quina tipologia d’habitatges s’ha d’actuar? (públics i/o privats, tipus de necessitats de millora i rehabilitació, etc.). Quins requisits haurien de complir els masovers i com fer la selecció i adjudicació?Gestió del programa: Quina tipologia de contracte jurídic fem servir? Com es fa el seguiment de l’acompliment de les obres de rehabilitació compromeses? Com abordar l’acompanyament o assessorament en l’elaboració del contracte? I l’assegurança durant les obres?DestinatarisLa sessió està dirigida als tècnics dels serveis d’habitatge dels ens locals adscrits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge.Programa nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba288716206 AJORNAT! Gestió local de l’ús anòmal de l’habitatge 2020-02-05 09:30:00 2020-07-13 14:30:00 La situació d’exclusió residencial que vivim, amb moltes famílies que tenen dificultats per a accedir o mantenir el seu habitatge, fan més necessària que mai la intervenció de les administracions públiques en l’exercici de les seves potestats d’inspecció i sanció per incompliment de la funció social de la propietat sobre el que anomenem “l’ús anòmal de l’habitatge”.  https://www.diba.cat/documents/479934/0/Imatge+%C3%BAs+an%C3%B2mal+habitatge/cd1f8c76-e803-4db4-9a1d-78c90ba4f1f4?t=1578470002913 https://www.diba.cat/web/hua/-/gestio-local-de-l-us-anomal-de-l-habitatge Recinte Escola Industrial – Edifici El Vagó (Aula 2B). Carrer Comte d’Urgell, 187. 08036  Barcelona Recinte Escola Industrial – Edifici El Vagó (Aula 2B). Carrer Comte d’Urgell, 187. 08036  Barcelona 41.3883840,2.1483730 1 PresentacióEns referim a “l’ús anòmal de l’habitatge” a situacions com són la desocupació permanent dels immobles, l’ocupació sense títol habilitant, l’assetjament immobiliari, la sobreocupació, l’infrahabitatge i els habitatges d’ús turístic.L’objectiu d’aquesta acció formativa és estudiar el marc jurídic regulador de cadascuna de les situacions d’utilització anòmala de l’habitatge i com es gestionen des dels serveis municipals, analitzant els instruments i les possibles estratègies d’actuació des d’una administració local, emparades en la normativa i marc competencial vigents, establint les eines que facin possible que l’actuació administrativa sigui alhora eficaç però també ajustada a dret i conforme als límits imposats per la recent jurisprudència al respecte. Cada mòdul comptarà amb una part pràctica en la que s’analitzaran experiències municipals i es facilitaran models documentals d’ordenances, programes i expedients administratiusAcció formativa amb una càrrega lectiva de seixanta hores motivada pel seu fort component jurídic, adreçada al personal tècnic que presta els serveis locals d’habitatge que vulgui aprofundir en l’aplicació pràctica d’aquestes mesures d’intervenció administrativa. Comptarem amb un equip docent format pels advocats especialistes en dret administratiu i habitatge Pablo Feu Fontaiña, Raimon Soler Renobell i Aleix Canals Compan.ProgramaSessió 1 (05/02/2020): Marc normatiu i competencial en matèria d’habitatge. La funció social de l’habitatge.Sessió 2 (21/02/2020): Introducció a les utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges. Gestió dels serveis locals.Sessió 3 (09/03/2020): Declaració de l’ús anòmal dels habitatges. Règim sancionador.Sessió 4 (23/03/2020): Habitatges desocupats. Cens d’habitatges buits.Sessió 5 (01/04/2020): Mobilització de l’habitatge desocupat (I): Mesures de foment.Sessió 6 (23/04/2020): Mobilització de l’habitatge desocupat (II): Mesures penalitzadores.Sessió 7 (13/05/2020): Ocupacions irregulars. Discriminació en matèria d’habitatge.Sessió 8 (22/05/2020):  Sobreocupació. Pobresa energètica.Sessió 9 (03/06/2020): Infrahabitatge.Sessió 10 (17/06/2020): Estudi de les figures connexes per a intervenir en les situacions d’ús anòmal dels habitatges.Sessió 11 (01/07/2020): Habitatges d’ús turístic.Sessió 12 (13/07/2020): Experiències municipals. Taller pràctic.DestinatarisPersonal tècnic de les administracions locals vinculats a la prestació dels serveis locals d’habitatge.InscripcionsLes inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicatiu Gestforma, i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i de dinàmica de l’acció formativa el nombre de places és limitat (màxim 40 participants). Les sol·licituds seran ateses considerant l’adequació del perfil dels demandants i l’ordre de presentació de les sol·licituds. Per afavorir la participació del màxim d’assistents es podrà limitar l’assistència al curs a una persona per ens local. Tindrà preferència d’admissió el personal tècnic adscrit al servei d’habitatge d’aquells ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge. L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta. Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins el dia 31 de gener de 2020 mitjançant el següent enllaç.  nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba302765337 AJORNAT! Espai d'urbanisme a debat: Urbanisme ecosistèmic? De motxilla ambiental a full de ruta pel planejament urbanístic 2020-03-24 11:30:00 2020-03-24 14:30:00 Al llarg de les darreres dècades s’ha desenvolupat una àmplia producció científica al voltant del concepte de serveis ecosistèmics, especialment vinculats als espais oberts i a la matriu biofísica del territori. https://www.diba.cat/web/hua/-/espai-d-urbanisme-a-debat-urbanisme-ecosistemic-de-motxilla-ambiental-a-full-de-ruta-pel-planejament-urbanistic Edifici del vagó (Aula 2B) Recinte Urgell. C/ Comte d'Urgell, 187. Barcelona Edifici del vagó (Aula 2B) Recinte Urgell. C/ Comte d'Urgell, 187. Barcelona 41.3883840,2.1483730 1 PresentacióEls Espais d’Urbanisme a Debat volen oferir als tècnics i responsables dels ens locals dedicats a l’urbanisme i la regeneració urbana un seguit de trobades puntuals en les que es plantegin elements de fons i prospectius que, més enllà de les contingències diàries, permetin abordar reptes de futur que ja es dibuixen com a inexcusables però dels que sovint no es disposa de referents propers ni de pràctica efectiva.L’urbanisme com a pràctica complexa i necessàriament evolutiva requereix d’un espai de formació i debat en el que més enllà dels coneixements reglats sobre la matèria s’explorin avenços, propostes o innovacions disciplinars que alimentin i actualitzin l’instrumental a disposició dels professionals, especialment de l’administració pública.DestinatarisTècnics municipals de tots aquells Serveis vinculats a l’Urbanisme i/o Territori MetodologiaEls Espais d’Urbanisme a debat es plantegen com un àmbit de reflexió i participació a parts iguals. Intervencions contextualitzadores per part d’especialistes en els continguts de la sessió i posterior taula de debat oberta amb els assistents.Programa i inscripcionsLes inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicatiu Gestforma, i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Per afavorir la participació del màxim d’assistents es podrà limitar l’assistència al curs a una persona per ens local. L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta. Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada ens públic.Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins al dia 23 de març mitjançant el següent enllaç. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-07-19 11:37
agendadiba296435601 Caixa d'eines per als equipaments juvenils municipals - Feminització d’espais juvenils 2020-03-12 10:00:00 2020-03-12 14:00:00                                            https://www.diba.cat/web/joventut/-/caixa-d-eines-per-als-equipaments-juvenils-municipals-feminitzacio-d-espais-juvenils Oficina Jove del Bages. Carrer de Sant Blai, 14, 08241 Manresa Oficina Jove del Bages. Carrer de Sant Blai, 14, 08241 Manresa 41.7238470,1.8390160 1 PROGRAMA10:00h Desigualtats, estereotips i rols de gènere en l’ús dels espais i les activitats10:45h La perspectiva de gènere i interseccional com a eina de transformació11:30h Pausa12:00h Propostes per a l’anàlisi dels espais, l’organització, la programació i el funcionament dels equipaments juvenils en clau de gènere12:45h Treball en grups. Repensem els espais juvenils: disseny d’actuacions des de la perspectiva de gènere i interseccional.13:15h Posada en comú + presentació de bones pràctiques14:00h Fi de la jornadaConducció de la jornada: SURT. Fundació de Dones. Fundació Privada. INSCRIPCIONS TANCADESSi teniu cap consulta sobre el procés d'inscripció podeu adreçar-la a  nominatim/OK Agenda corporativa 2020-07-19 11:37
agendadiba280881358 Introducció a l'habitatge, l'urbanisme, les activitats i la protecció civil. Formació per a nous càrrecs electes 2019-12-11 09:30:00 2019-12-13 14:00:00 Aquesta acció formativa pretén compartir i debatre entre tècnics i electes les orientacions bàsiques que haurien de regir les competències d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil. I, a l'hora, presentar els instruments bàsics de suport i cooperació de què disposa la Diputáció al servei dels ens locals. https://www.diba.cat/web/hua/-/els-reptes-locals-de-l-habitatge-l-urbanisme-les-activitats-i-la-proteccio-civil-introduccio-i-debat-per-a-nous-electes Recinte de l'Escola Industrial, sala d'actes de l'Edifici el Vagó. C/ Urgell, 187, 3a planta Recinte de l'Escola Industrial, sala d'actes de l'Edifici el Vagó. C/ Urgell, 187, 3a planta 41.3879180,2.1493020 1 PresentacióL’acció urbanística local, el disseny, implementació i avaluació de polítiques d’habitatge, la gestió i control administratiu de les activitats o la planificació de la protecció civil són matèries de gran complexitat tècnica i jurídica i responen a diferents àmbits competencials dels ens locals.Els nous mandats municipals que tot just fa uns mesos han arrencat han d’assumir aquesta complexitat i estructurar una resposta efectiva i ajustada a una normativa sovint poc adaptada a l’enorme varietat territorial dels nostres municipis.Creiem doncs que és oportú posar a disposició de l’electe un marc d’orientació bàsica en el que es mostrin no només les obligacions i els límits, sinó també els potencials i les possibilitats d’acció que cada consistori pot aplicar en el seu àmbit territorial sobre les matèries que són pròpies de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats.Objectius- Facilitar una aproximació introductòria a partir de la identificació dels reptes i oportunitats que es plantegen en el món local.- Exposar el marc competencial i legal d’aplicació, així com els instruments disponibles per a cada una de les matèries esmentades.- Presentar els recursos de suport que oferim als ens locals des del Servei d’Urbanisme, l’Oficina d’Habitatge i l’Oficina d’Activitats de la Gerència.DestinatarisCàrrecs electes dels governs locals (alcaldes, regidors, consellers, etc.) que desenvolupen la seva activitat pública en l’àmbit de l’urbanisme, l’habitatge, les activitats o la protecció civil, així com altres càrrecs que, tot i no exercir les seves responsabilitats en aquesta matèria, poden estar-hi interessats.Programa i inscripcionsLa jornada és gratuïta però, per raons organitzatives, cal formalitzar la inscripció fins al 5 de desembre de 2019 (inclòs) clicant aquest enllaç.Podeu consultar el programa clicant aquest enllaç.Guies on-line i material de suportUrbanismeHabitatgeActivitatsProtecció civil nominatim/OK Agenda corporativa 2020-07-07 00:32
agendadiba299303462 Inauguració: Exposició Qüestió de temps a Mataró 2020-02-28 00:00:00 2020-02-29 23:59:59 La Diputació de Barcelona inaugura una nova exposició sobre canvi climàtic que et permetrà viure de forma immersiva l'experiència i els impactes del canvi climàtic a casa nostra. Actuar és urgent, és qüestió de temps. https://www.diba.cat/documents/471041/264632329/3.+educacio-sostenibilitat.png/fb493537-ee07-4270-82cf-d849ece5d9f4?t=1567421872439 https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/inauguracio-exposicio-questio-de-temps-a-mataro Plaça Santa Anna, Mataró Plaça Santa Anna, Mataró 41.5421100,2.4445000 1 Canvi climàtic nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba299179150 Sessió informativa Erasmus+Esport 2020-02-19 18:00:00 2020-02-19 20:00:00 Sessió informativa on s'exposaran les principals novetats que contempla la Convocatòria 2020 del Programa Erasmus+Esport de la Comissió Europea i els procediments de sol·licitud, una informació molt interessant per ajudar a aconseguir finançament a projectes esportius, tant pel que fa a activitats col·laboratives com pels esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre i, així, garantir facilitar la internacionalització de l’esport català.Inscripcions abans del 18 de febrer!!  https://www.diba.cat/web/esports/-/sessio-informativa-erasmus-esport Consell Català de l’Esport. Museu Melcior Colet - Carrer de Buenos Aires, 56-58 (Barcelona) Consell Català de l’Esport. Museu Melcior Colet - Carrer de Buenos Aires, 56-58 (Barcelona) Barcelona 41.3930318,2.1481102 http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/projeccio-internacional/erasmusesports-2015-2020/erasmus-esports-sessions-informatives/ 1 Aquest any exposarem les experiències i bones pràctiques de quatre entitats catalanes de prestigi que han gaudit de finançament europeu: la Fundació UBAE, la Federació Catalana d’Esgrima, l’Associació La Rotllana i el Club de Korfbal Badalona.La Jornada s’inclou en el Pla de Formació Continuada  de l’Escola Catalana de l’Esport i pretén posar a l’abast del món de esportiu (ajuntaments, entitats, universitats, professionals de l’esport, ...) la informació referent a les possibilitats de finançament que ofereix la Comissió Europea en l’àmbit de l’Esport per a projectes esportius catalans en el marc del  Programa Erasmus +. A la Jornada es farà una pinzellada sobre les previsions anunciaes per la Comissió Europea en relació al nou període del Programa Erasmus+Esport 2021-2027.Podeu consultar el programa complert i formalitzar la inscripció gratuïtament, abans del dia 18 de febrer, a través de l’enllaç . L’aforament es limitat. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-07-20 04:07
agendadiba299303816 Caixa d’eines dels equipament juvenils municipals. Pla d’usos 2020-05-14 10:00:00 2020-05-14 14:00:00 https://www.diba.cat/web/joventut/-/caixa-d-eines-dels-equipament-juvenils-municipals-pla-d-usos Espai Jove. Edifici Polivalent, carrer de França, 12. Sant Antoni de Vilamajor Espai Jove. Edifici Polivalent, carrer de França, 12. Sant Antoni de Vilamajor 41.6721760,2.4008310 1 PROGRAMA 10:00h          Dinàmica de presentació i activació10:30h          Per a què volem un Pla d’usos?11:00h          Elements a tenir en compte11:40h          Pausa i visita a l’equipament12:00h          Qui ha de participar?12:30h          Com el fem? Fases i exemples pràctics13:45h          Posada en comú, precs i preguntes14:00h          Fi de la jornada INSCRIPCIONS nominatim/OK Agenda corporativa 2020-07-19 11:37
agendadiba287750377 Les entitats i els nous agents de la cultura 2020-10-27 10:00:00 2020-10-29 12:00:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/les-entitats-i-els-nous-agents-de-la-cultura oerc.formacio@diba.cat Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona 41.3841690,2.1662720 1 Tècnics de cultura El món de les entitats ha canviat de manera considerable en els últims anys. Actualment, en els municipis conviuen les entitats de tipus clàssic al costat de noves organitzacions que impliquen maneres diferents d’organitzar-se, d’actuar i de relacionar-se amb la ciutadania. Els objectius d’aquest curs se centren en analitzar el paper de les entitats convencionals enfront de l’aparició de nous agents que operen en el camp cultural, tot diferenciant entre els procediments de les entitats i els dels nous agents, així com en el fet de plantejar estratègies de col·laboració amb els agents culturals de nova aparició i detectar conflictes entre els diferents tipus de col·lectius que actuen en el municipi. Al mateix temps volem debatre els canvis que s’entreveuen en l’actuació de la ciutadania en matèria cultural i incidir en la governança com a marc general de relació amb els ciutadans en referència a la cultura local. Durant la sessió es presentaran projectes en què administració i comunitat treballen conjuntament, dins un model d’economia social.Els docents d’aquest curs seran Xavier Urbano, Judit Font i Helena Ojeda, amb una amplíssima experiència en aquest camp i un enfocament que coneix perfectament tant el món de la gestió cultural com el de les entitats i les associacions en general. Xavier Urbano, treballador en cultura des de la cooperativa Quesoni, de la qual n’és soci. Ha participat a diversos centres culturals com l'Ateneu Popular 9 Barris o la Farinera del Clot i de festivals com el Say it Loud o el BAM Cultura Viva, sempre amb la voluntat de conjugar els projectes culturals amb els valors i les pràctiques de l'economia social. Judit Font Redolad és sociòloga. Ha treballat en projectes comunitaris relacionats amb migracions, joves, polítiques d'ocupació, i cultura a Barcelona, Salt i Girona. Ha combinat l’activitat professional amb la recerca, la docència i l’associacionisme. És professora associada a la UdG en participació i acció comunitària. Fa l’activisme social i cultural a Salt, des de l’Ateneu Popular de la Coma Cros. En l'àmbit de la gestió comunitària, ha treballat com a coordinadora de l'Ateneu Popular 9 Barris. Actualment, treballa a l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona. Helena Ojeda és actualment coordinadora de l'Ateneu L'Harmonia de Sant Andreu de Palomar, un equipament municipal de gestió comunitària a càrrec de la Federació d'Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu. Va dedicar més de 15 anys a l'educació social i la docència a àmbits molt diversos (formació d'adults, joves en risc d'exclusió social, diversitat funcional, penitenciari...) per la seva formació en pedagogia social i, en paral·lel, mantenia la seva militància en espais de moviments socials, sobretot emmarcats en projectes de caire veïnal com els Ateneus. Va coordinar el Casal de Barri Prosperitat durant 7 anys, amb un alt grau d'implicació en el teixit associatiu de Nou Barris. Va cursar els estudis de màster en Gestió i resolució de conflictes-mediació, per la qual cosa combina (encara en l'actualitat) la seva tasca professional en l'àmbit de la gestió comunitària amb la intervenció i formació en gestió de conflictes i acompanyament de grups.En el següent vídeo (a partir del minut 4’50’), Xavier Urbano ens parla del cooperativisme en la cultura com a paradigma de les noves entitats que tenen un efocament basat en l’economia social. google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba288511136 Jornada Novetats en les normatives de residus i economia circular 2020-03-03 09:15:00 2020-03-03 14:00:00 Durant la sessió revisarem les novetats clau de la legislació europea i catalana en matèria de residus i economia circular (prevenció i preparació per la reutilització, plàstics d’un sol ús, malbaratament alimentari, responsabilitat ampliada del productor…) i avaluarem el seu impacte en el sector així com les oportunitats que presenten per als professionals del medi ambient.  https://www.diba.cat/documents/471041/264493648/6.+residus-economia-circular-3.png/8760dba1-c3bd-4cfd-8d2a-17e330e32d7d?t=1566903652143 https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/jornada-novetats-en-les-normatives-de-residus-i-economia-circular Recinte de l'Escola Industrial (Diputació de Barcelona). C/ Comte d'Urgell, 187, Barcelona (Sala d'actes Edifici el Vagó). Recinte de l'Escola Industrial (Diputació de Barcelona). C/ Comte d'Urgell, 187, Barcelona (Sala d'actes Edifici el Vagó). 41.3820143,2.1582348 1 Gratuït Residus i Economia Circular https://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2019/12/Jornada-Novetats-Normatives-Residus-i-Economia-Circular-ARC-COAMB.pdf 100 https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=28581 nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba298434014 Subvencions entitats 2020 2020-02-17 00:00:00 2020-03-12 23:59:59 Des del 17 de febrer de 2020 al 12 de març de 2020 (ambós inclosos) estarà oberta la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, Respir i Serveis complementaris a la tutela. https://www.diba.cat/web/spott/-/subvencions-entitats-2020 1 Es destinen a la convocatòria 2.075.000 €, dels quals 1.300.000 € correspon a projectes relacionats amb l'àmbit de Benestar Social, 425.000 € a Igualtat i Ciutadania, i 350.000 € a Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i Serveis de tutela.La convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.Accedeix a tota la informació i model de documents a la web de Benestar.Les subvencions volen fomentar projectes o activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat afavorir les actuacions d’inclusió, de cohesió i de promoció social, la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les persones, així com el suport a les activitats de Respir que portin a terme les entitats socials dins de l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona i aquells projectes que tinguin com a finalitat iniciar o potenciar l’àmbit social dels serveis tutelars, que promoguin la millora de la qualitat de vida de les persones tutelades i la defensa dels seus drets.  google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba144957247 Visita Unitat Mòbil de consum a Guardiola de Berguedà 2020-03-11 12:30:00 2020-03-11 13:30:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/guardiola+de+bergued%C3%A0.png/8e55da8f-bc5a-4dec-a97f-965e3874ba61?t=1507107701087 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-guardiola-de-bergue-1 938227059 Davant l'Ajuntament. Davant l'Ajuntament. 42.2332990,1.8792210 1 Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba186880534 Visita Unitat Mòbil de consum a Olèrdola (Moja) 2020-02-26 10:30:00 2020-02-26 13:00:00 1 nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba296147994 Espai Claustre amb... Óscar Abril Ascaso: Propostes per a les polítiques locals de suport a les arts visuals 2020-11-10 10:00:00 2020-11-12 12:00:00 https://www.diba.cat/documents/326398/2016704/Espai+Claustre+Propostes+per+a+les+pol%C3%ADtiques+locals/e99195f9-d7ab-4255-a263-9624565ad763?t=1580299812616 https://www.diba.cat/web/cerc/-/espai-claustre-propostes-per-a-les-politiques-locals-de-suport-a-les-arts-visuals oerc.formacio@diba.cat 41.3841690,2.1662720 1 Keeyahtay Lewis (Unsplash) Aquesta sessió dibuixarà una cartografia de la xarxa de les arts visuals a les comarques barcelonines i plantejarà vies per a una reformulació estructural de l’actual ecosistema de les arts visuals. Al mateix temps la sessió plantejarà el disseny d’una nova institucionalitzat de les arts visuals i la seva relació amb la ciutadania. I per últim es plantejaran tot un seguit d’apostes per a una potenciació de les polítiques de suport a les arts visuals i de lluita contra la precarietat del sector.El curs serà impartit per Óscar Abril Ascaso, productor i activista cultural, figura clau en el món de les arts visuals. En aquest vídeo Óscar Abril Ascaso ens parla de la seva trajectòria professional, de la investigació, la performativitat i la pràctica artística. google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba299163762 Descens Internacional de BTT a Sant Andreu de la Barca 2020-03-08 00:00:00 2020-03-08 23:59:59 El Descens Internacional de BTT de Sant Andreu de la Barca és una de les proves de l'Open Descens d'Espanya i és un Gran Premi Diputació de Barcelona. Sant Andreu reuneix els millors esportistes de l'especialitat, molts d'ells estrangers, que s'enfronten a un traçat exigent i als nervis de competir amb un gran nombre de públic. Serra de l'Ordal, s/n, Sant Andreu de la Barca Serra de l'Ordal, s/n, Sant Andreu de la Barca Ordal 41.3963977,1.8516468 https://www.ciclisme.cat/cursa/dhenduro/xvii-gran-premio-rock-shox-gran-premi-diputacio-de-barcelona 1 A les 9:00 hores nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-07-20 04:07
agendadiba299442201 Cloenda del Cicle de Passejades per a la Gent Gran 2020-05-12 00:00:00 2020-05-14 23:59:59 El municipi de Santa Coloma de Gramenet serà enguany l'amfitrió de la tradicional cloenda que organitza Espors de la Diputació de Barcelona per tancar la programació del Cicle de passejades per a la gent gran. https://www.diba.cat/web/esports/-/cloenda-del-cicle-de-passejades-per-a-la-gent-gr-4 https://www.diba.cat/web/esports 1 Els seus objectius són fomentar l’afecció entre la gent gran de realitzar caminades amb regularitat, motivar l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements en relació al món natural, i fomentar les relacions interpersonals i de grup en un ambient natural i adaptat a les seves necessitats.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-07-07 00:32
agendadiba298434307 Dia de la Internet Segura 2020:'Una Internet millor comença amb tu: junts aprenem ciberseguretat' 2020-02-11 00:00:00 2020-02-11 23:59:59  El Dia de la Internet Segura 2.020 per a promoure un ús segur i positiu de les tecnologies digitals, especialment entre nens i joves https://www.diba.cat/web/spott/-/dia-de-la-internet-segura-2020-una-internet-millor-comenca-amb-tu-junts-aprenem-ciberseguretat- 1 El Dia d'Internet Segura (DIS) és un esdeveniment promogut per la xarxa INSAFE/*INHOPE amb el suport de la Comissió Europea, que se celebra cada mes de febrer amb l'objectiu de promoure un ús segur i positiu de les tecnologies digitals, especialment entre nens i joves.En 2020 se celebrarà l'11 de febrer. Amb l'objectiu de destacar el caràcter positiu d'Internet, el lema 2020 'Una Internet millor comença amb tu: junts aprenem ciberseguretat', ens convida a sumar-nos al moviment global, participar i aprofitar el millor d'Internet per a unir persones.El DIS es dirigeix a nens i joves, pares i tutors, professors, educadors i treballadors socials, així com a les empreses i responsables polítics, animant-los a participar de manera activa en la creació d'una Internet millor.Enllaços amb informació pràcticahttps://www.is4k.es/programas/dia-de-internet-segurahttp://www.edu365.cat/internetsegura/index.htmlhttps://internetsegura.cat/joves/https://www.pantallasamigas.net/https://www.saferinternetday.org/web/sid/resources/gallery  google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba296667138 Cicle de tallers: Economia circular al món local 2020-02-19 09:00:00 2020-02-19 13:30:00 https://www.diba.cat/documents/63810/226999101/logo+EC.png/720c6594-5036-4658-9b93-51d90b433bf4?t=1573569361736 https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/cicle-de-tallers-economia-circular-al-mon-loc-2 Pati Manning. Carrer Montalegre, 7. Barcelona Pati Manning. Carrer Montalegre, 7. Barcelona 41.3841795,2.1662636 1 https://www.diba.cat/documents/63810/226999101/Nou+Cicle+Economia+circular+2019+2020.pdf/dcdc0947-6454-476a-8f61-e798ca50da03  SESSIÓ 2: ENTENDRE EL PUNT DE PARTIDA L’economia circular és un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i resilients que preservin els recursos dins un cicle continu i n’optimitzin el valor. Les ciutats, pobles, i ens locals supramunicipals juguen un paper important en l’economia circular i és una oportunitat per a la seva promoció econòmica, per al foment de l’ocupació i per al finançament de nous models de negoci.Els ens locals poden actuar amb diferents rols. D’una banda com a impulsors, aplicant l’economia circular no només en compra verda, sinó també en la forma de coordinar i gestionar processos i recursos que tinguin internament. Per altra banda com a facilitadors, promovent la sensibilització i/o oferint eines a les empreses per orientar-se cap a l’economia circular. I també, realitzant accions de sensibilització per als mateixos ciutadans perquè coneguin quin rol es pot tenir com a consumidor/usuari per a promoure el canvi cap a l’economia circular.La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona seguim apostant en els nostres objectius estratègics per la promoció de l’economia circular i l’acompanyament al món local en el procés de coneixement, formació i identificació d’oportunitats al voltant d’aquestes temàtiques; per la qual cosa     comptem amb el suport expert de la Fundació Fòrum Ambiental.Ja en l’anterior mandat hem elaborat material d’aterrament al concepte que pot ser del vostre interès i ara volem anar un pas més enllà.Iniciem una nova etapa amb el nou mandat, on es planteja oferir una continuïtat però també una nova etapa a través d’un nou cicle de tallers amb vàries sessions de treball. El cicle de tallers, nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba280917137 Cicle de tallers: Economia circular al món local 2019-12-04 09:00:00 2019-12-04 13:30:00 https://www.diba.cat/documents/63810/226999101/logo+EC.png/720c6594-5036-4658-9b93-51d90b433bf4?t=1573569361736 https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/cicle-de-tallers-economia-circular-al-mon-local Pati Manning. Carrer Montalegre, 7. Barcelona Pati Manning. Carrer Montalegre, 7. Barcelona 41.3841795,2.1662636 1 https://www.diba.cat/documents/63810/226999101/Nou+Cicle+Economia+circular+2019+2020.pdf/dcdc0947-6454-476a-8f61-e798ca50da03 L’economia circular és un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i resilients que preservin els recursos dins un cicle continu i n’optimitzin el valor. Les ciutats, pobles, i ens locals supramunicipals juguen un paper important en l’economia circular i és una oportunitat per a la seva promoció econòmica, per al foment de l’ocupació i per al finançament de nous models de negoci.Els ens locals poden actuar amb diferents rols. D’una banda com a impulsors, aplicant l’economia circular no només en compra verda, sinó també en la forma de coordinar i gestionar processos i recursos que tinguin internament. Per altra banda com a facilitadors, promovent la sensibilització i/o oferint eines a les empreses per orientar-se cap a l’economia circular. I també, realitzant accions de sensibilització per als mateixos ciutadans perquè coneguin quin rol es pot tenir com a consumidor/usuari per a promoure el canvi cap a l’economia circular.La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona seguim apostant en els nostres objectius estratègics per la promoció de l’economia circular i l’acompanyament al món local en el procés de coneixement, formació i identificació d’oportunitats al voltant d’aquestes temàtiques; per la qual cosa     comptem amb el suport expert de la Fundació Fòrum Ambiental.Ja en l’anterior mandat hem elaborat material d’aterrament al concepte que pot ser del vostre interès i ara volem anar un pas més enllà.Iniciem una nova etapa amb el nou mandat, on es planteja oferir una continuïtat però també una nova etapa a través d’un nou cicle de tallers amb vàries sessions de treball. El cicle de tallers, nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba287750406 Racionalització d’usos i espais en els equipaments culturals (1a edició) 2020-02-27 09:00:00 2020-03-11 14:00:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/racionalitzacio-d-usos-i-espais-en-els-equipaments-culturals oerc.formacio@diba.cat Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona 41.3841690,2.1662720 1 Els espais són un bé molt preuat en el món cultural. Introduir elements de racionalització i de bona gestió pel que fa a l’ús que els donem permet treure profit d’una manera eficaç a les demandes de la ciutadania. El curs relacionarà els principals problemes d’utilització dels espais en els equipaments culturals i plantejarà solucions de racionalització en l’ús i el repartiment dels diferents recintes, amb una especial atenció a les periodicitats i els horaris. També s’abordarà com distribuir un mateix espai per a usos i programacions diferents i s’avançaran elements per tal de compartir superfícies i anar cap a la co-responsabilitat pel que fa a la gestió. Igualment s’exposaran casos i exemples concrets i es treballaran diverses situacions amb els participants. Si voleu una gestió integral i racional dels espais del vostre municipi aquest curs és totalment idoni i us proporcionarà, a més, molts elements d’aplicació immediata.Les sessions seran impartides per David Roselló, gestor cultural i director de Nexe Cultural. Roselló ha participat en nombrosos cursos del CERC i té una llarguíssima experiència en el món de la gestió cultural, essent-ne un dels noms de referència. I per Patrícia Julià, advocada a l’empresa SelnProDat i advocada de la Federació d’Ateneus de Catalunya.La sessió impartida per Patrícia Julià serà presentada, al seu torn, per Eugènia Argimon, tècnica del Programa d’Assessoraments del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona.Trobareu tota la informació, el programa i el formulari d'inscripció en el següent enllaç: Inscripció David Roselló i Cerezuela és màster en gestió cultural per la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en la gestió, l’acció, la docència i la consultoria, sempre en el camp cultural. Des de 1988 desenvolupa estudis de consultoria, en especial Plans Estratègics de Cultura i és professor invitat arreu de Catalunya, l’Estat espanyol, Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Fou cofundador de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, el 1993. És autor de l’obra de referència Diseño y evaluación de proyectos culturales (ed. Ariel, 2004, 10 edicions) i coautor de Gestión cultural. Estudios de caso (Ariel, 2008). Patrícia Julià és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Dret de la Societat de la Informació. Especialització en dret digital i en auditories en protecció de dades i entorns tecnològics. És sòcia i responsable de l’Àrea Jurídica de l’empresa Seinprodat Asesores, S.L. Fa més de 15 anys que exerceix com advocada en la branca del Dret Mercantil, i el Dret d’associacions i fundacions. I és advocada de la Federació d’Ateneus de Catalunya des de fa 10 anys. Col·labora fent formacions per ajuntaments en matèria de Protecció de Dades, formació a les entitats sense ànim de lucre, i assessorament legal d’entitats (associacions i fundacions). nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba298435064 Curs: Drogues i pantalles en adolescents. Prevenció i tractament 2020-03-02 09:30:00 2020-03-23 14:30:00 4 sessions: (2, 9, 16 i 23 de març) https://www.diba.cat/web/spott/-/curs-drogues-i-pantalles-en-adolescents-prevencio-i-tractament Aula B planta 1 Edifici Serradell-Trebal, Llars Mundet. Passeig Vall d'Hebrón 171, Barcelona Aula B planta 1 Edifici Serradell-Trebal, Llars Mundet. Passeig Vall d'Hebrón 171, Barcelona Barcelona 41.4364493,2.1474192 1 Un curs dirigit a professionals d'àmbit social, amb els objectius d'aproximar-se a la situació actual del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles en adolescents per tal de poder oferir eines per a l'abordatge i la intervenció preventiva. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-07-20 04:07
agendadiba297507139 Jornada informativa «El servei de socorrisme a les piscines i activitats d’estiu» 2020-02-12 10:00:00 2020-02-12 12:30:00 El proper dimecres 12 de febrer en horari de 10 a 12.30h, Esports organitza una jornada informativa que pretén unir el personal tècnic municipal i les institucions que participen en la formació i acreditació del personal de salvament i socorrisme, per tal d’explicar quina és la situació actual, tot pensant en preparar la propera temporada estival. https://www.diba.cat/web/esports/-/jornada-informativa-el-servei-de-socorrisme-a-les-piscines-i-activitats-d-estiu- Sala d'actes de l'Edifici Migjorn (Recinte Mundet, Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - Barcelona) Sala d'actes de l'Edifici Migjorn (Recinte Mundet, Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - Barcelona) Barcelona 41.4364493,2.1474192 1 Més info: http://bit.ly/2vNrD92 nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-07-20 04:07
agendadiba300053217 Racionalització d’usos i espais en els equipaments culturals (2a edició) 2020-06-16 09:00:00 2020-07-02 14:00:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/racionalitzacio-d-usos-i-espais-en-els-equipaments-culturals-2a-edicio- oerc.formacio@diba.cat Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona 41.3841690,2.1662720 1 Els espais són un bé molt preuat en el món cultural. Introduir elements de racionalització i de bona gestió pel que fa a l’ús que els donem permet treure profit d’una manera eficaç a les demandes de la ciutadania. El curs relacionarà els principals problemes d’utilització dels espais en els equipaments culturals i plantejarà solucions de racionalització en l’ús i el repartiment dels diferents recintes, amb una especial atenció a les periodicitats i els horaris. També s’abordarà com distribuir un mateix espai per a usos i programacions diferents i s’avançaran elements per tal de compartir superfícies i anar cap a la co-responsabilitat pel que fa a la gestió. Igualment s’exposaran casos i exemples concrets i es treballaran diverses situacions amb els participants. Si voleu una gestió integral i racional dels espais del vostre municipi aquest curs és totalment idoni i us proporcionarà, a més, molts elements d’aplicació immediata.Les sessions seran impartides per David Roselló, gestor cultural i director de Nexe Cultural. Roselló ha participat en nombrosos cursos del CERC i té una llarguíssima experiència en el món de la gestió cultural, essent-ne un dels noms de referència. I per Patrícia Julià, advocada a l’empresa SelnProDat i advocada de la Federació d’Ateneus de Catalunya.La sessió impartida per Patrícia Julià serà presentada, al seu torn, per Eugènia Argimon, tècnica del Programa d’Assessoraments del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona. Trobareu el programa en aquest enllaç.David Roselló i Cerezuela és màster en gestió cultural per la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en la gestió, l’acció, la docència i la consultoria, sempre en el camp cultural. Des de 1988 desenvolupa estudis de consultoria, en especial Plans Estratègics de Cultura i és professor invitat arreu de Catalunya, l’Estat espanyol, Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Fou cofundador de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, el 1993. És autor de l’obra de referència Diseño y evaluación de proyectos culturales (ed. Ariel, 2004, 10 edicions) i coautor de Gestión cultural. Estudios de caso (Ariel, 2008). Patrícia Julià és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Dret de la Societat de la Informació. Especialització en dret digital i en auditories en protecció de dades i entorns tecnològics. És sòcia i responsable de l’Àrea Jurídica de l’empresa Seinprodat Asesores, S.L. Fa més de 15 anys que exerceix com advocada en la branca del Dret Mercantil, i el Dret d’associacions i fundacions. I és advocada de la Federació d’Ateneus de Catalunya des de fa 10 anys. Col·labora fent formacions per ajuntaments en matèria de Protecció de Dades, formació a les entitats sense ànim de lucre, i assessorament legal d’entitats (associacions i fundacions). nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba287750393 Espai Claustre amb... Gema Jover: Ciutadania, cultura i usos dels espais urbans 2020-10-20 10:00:00 2020-10-22 12:00:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/espai-claustre-ciutadania-cultura-i-usos-dels-espais-urbans oerc.formacio@diba.cat Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona 41.3841690,2.1662720 1 Tècnics de cultura Els objectius d’aquesta nova sessió de l’Espai Claustre se centren a definir el concepte de ciutadania i els seus vincles amb la cultura, tot identificant els diferents usos dels espais urbans i detectant els usos creatius en els espais urbans. Això també implica el fet de descriure els conflictes i les tensions derivades dels diferents usos dels espais urbans en funció de les visions culturals i, al mateix temps, comporta avançar en noves formes de gestió que tinguin en compte els diferents interessos ciutadans en relació als espais culturals. Volem posar èmfasi, igualment, en noves formes de gestió, participació i presa de decisions, tot presentant bones pràctiques pel que fa a la relació entre cultura i ciutadania. El curs establirà un marc d’anàlisi al voltant de la cultura en relació a l’espai públic, bo i reflexionant al voltant de conceptes com el dret a l’espai públic, la igualtat i el procomú. Durant la sessió tindrà lloc un taller participatiu per tal d’elaborar una matriu d’ús i implicació social en un espai públic.El curs serà impartit per Gema Jover Roig, membre de MonoDestudio, sociòloga especialista en anàlisi polític per la Universidad Complutense de Madrid, màster en Planificació Participativa per al Desenvolupament Local i màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local, per la Universitat de València. Els darrers processos participatius en què ha treballat MonoDestudio són la Taula Comarcal de Turisme del Camp de Morvedre, el Pla d’inclusió i cohesió social d’Alacant, el projecte de reurbanització de la Rambla de Barcelona i els projectes Vies Blaves de la Diputació de Barcelona.En aquesta pàgina de MonoDestudio trobareu diversos vídeos relatius a processos de participació endegats fins al moment.    google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba296148162 La governança des de la cultura i el món local: tot repensant la participació ciutadana 2020-05-28 10:00:00 2020-06-12 14:00:00 https://www.diba.cat/documents/326398/2016704/La+governanca+des+de+la+cultura+i+el+mon+local/0fcef3af-a249-4bed-886f-29786b201825?t=1580300503542 https://www.diba.cat/web/cerc/-/la-governanca-des-de-la-cultura-i-el-mon-local-tot-repensant-la-participacio-ciutadana oerc.formacio@diba.cat Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona 41.3841690,2.1662720 1 Ryoji Iwata (Unsplash) Aquest curs comptarà amb dues sessions. En la primera és parlarà de la governança centrada en la participació i en especial sobre els processos, les pràctiques socials innovadores i la incorporació de les TAC (Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement). A més s’abordaran els criteris que cal tenir en compte quan parlem de participació ciutadana i es presentaran casos pràctics sobre governança i participació. En la segona sessió, parlarem de com optimitzar la gestió dels pressupostos culturals amb criteris de governança, tot cercant un model més participatiu que comporti una distribució més equitativa dels pressupostos.La primera sessió serà impartida per Maria Garcia Brugada, sociòloga i cap de la Secció de Participació Ciutadana del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona i Anna Garcia Masià, sociòloga i tècnica de participació ciutadana del Servei de Convivència, Diversitat i Participació de la Diputació de Barcelona.La segona serà impartida per Lluís Bonet Agustí, professor titular d’economia aplicada. Coordinador del Programa de doctorat en Gestió de la cultura i el patrimoni (integrat en la línia de recerca del nou programa de doctorat Societat i Cultura), i del Màster oficial en Gestió cultural. Director dels Títols propis de postgrau en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba296435530 Innovació Social des de l'educomunicació per a les persones joves 2020-02-27 10:00:00 2020-02-27 14:00:00 Incripció https://www.diba.cat/web/joventut/-/innovacio-social-des-de-l-educomunicacio-per-a-les-persones-jov-2 El Local, Espai Jove de Canovelles. Carrer Nord, 35, Canovelles El Local, Espai Jove de Canovelles. Carrer Nord, 35, Canovelles 41.6212150,2.2800120 1 OJECTIUS:Entendre l'origen i desenvolupament de la Comunicació per a la Innovació Social. Fonaments teòrics de l'edu-comunicació i edu-entreteniment.Conèixer experiències desenvolupades a diferents parts del món, basades en edu-comunicació per a  la innovació social.Dissenyar de mode col·laboratiu un projecte d'intervenció basat en metodologies edu-comunicativesCONTINGUTS:A partir de la revisió de documents i entrevistes de vídeo a teòrics, es revisa l'evolució del concepte des de les primeres teories de la comunicació fins a  Comunicació per a la Innovació Social, els fonaments teòrics de la Edu-comunicació i edu-entreteniment.Exposició d'alguns projectes pràctics (webs, videos, artículos) i revisió de diferents enfocs de l'educació mediàtica i les seves possibilitats en el camp de d'interculturalitat, el gènere els i les joves, profunditzant en les liderades per la Associació Cultural elParlante.A partir de la revisió de convocatòries oficials de diferents administracions es formaran grups per dissenyar propostes d'intervenció basades en metodologies edu-comunicatives. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-07-19 11:37
agendadiba302001102 Inauguració de Transitar a Mataró 2020-03-25 00:00:00 2020-03-25 23:59:59 L'exposició estarà oberta al públic del 25 de març al 7 d'abril. https://www.diba.cat/documents/113226/293971189/Imatge+promocional+Transitar/3e00097b-cbec-46df-847e-373b13ef7784?t=1579268566937 Biblioteca Antoni Comas. C/ Prat de la Riba 110 (antic Escorxador). Mataró Biblioteca Antoni Comas. C/ Prat de la Riba 110 (antic Escorxador). Mataró 41.5446680,2.4532470 1 a les 13 h nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba301202797 Reunió amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 2020-02-25 10:30:00 2020-02-25 11:30:00 Temes varis i de gestió del CCCB 1 <p>Juan Echániz, Coordinador General</p> <p>Jordi Pericàs, Coordinador de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns</p> <p>Judit Carrera, Directora del CCCB</p> <p>Josep Desquens, Gerent del CCCB</p> <p> </p> nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-07-07 00:32
agendadiba296147671 La Defensa dels Drets Culturals: els ODS i l’Agenda 21 de la Cultura 2020-10-06 10:00:00 2020-10-08 12:00:00 https://www.diba.cat/documents/326398/2016704/Iam+Se7en/9841c4db-0a06-433e-b5ca-ddd245c65e34?t=1580299258114 https://www.diba.cat/web/cerc/-/la-defensa-dels-drets-culturals-els-ods-i-l-agenda-21-de-la-cultura oerc.formacio@diba.cat 41.3841690,2.1662720 1 iam Se7en (Unplash) Aquest curs té com a objectiu establir una definició de drets culturals, tot incidint en la necessitat i la rellevància d’aquests drets en el context actual. Durant les diferents sessions del curs es definirà en què consisteixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible, bo i exposant-ne les línies bàsiques. A més s’explicarà en què consisteixen els disset ODS que componen l’estratègia global de l’Agenda 2030 i es subratllarà el paper de la cultura en l’Agenda 21. En el terreny concret dels ODS s’incidirà de manera clara en el paper de la cultura dins de l’objectiu d’Educació de qualitat. Una de les fites ineludibles en el terreny cultural haurà de consistir a explorar potencialitats i àmbits d’actuació de la cultura en relació als Objectius de desenvolupament sostenible i mostrar en què afecten aquests Objectius i  l’Agenda 21 a les diferents actuacions culturals. Per aquest motiu es presentaran també diverses experiències, guies i casos pràctics. google/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba269937619 GIA. Gestor d’Informació d’Activitats. Trobada anual GIA 2019-12-04 09:30:00 2019-12-04 14:30:00 Us convidem a la III edició del TAG #GIAdiba organitzada per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta trobada anual està adreçada als 240 municipis usuaris del GIA. https://www.diba.cat/web/hua/-/gia-gestor-d-informacio-d-activitats-trobada-anual-gia Auditori del Museu Marítim Barcelona. Av. De les Drassanes s/n Barcelona Auditori del Museu Marítim Barcelona. Av. De les Drassanes s/n Barcelona 41.3753020,2.1762500 1 Què us oferim en el TAG #GIAdiba 2019?Tendències i novetats relacionades amb el sector de les activitatsAvançar els canvis normatius que es preveuen en matèria d’activitatsIdentificar les novetats i evolutius del GIAServir com a punt de trobada i d’intercanvi dels usuarisPer últim, volem reconèixer la tasca desenvolupada pel personal dels ajuntaments, per això, us hem preparat alguna sorpresa.Us hi esperem !DestinatarisPersonal tècnic i administratiu usuari del GIA i que du a terme tasques en matèria d’activitats.Inscripcions i programaEl període d'inscripció es tancarà un cop s'hagin assolit les places ofertades, o en tot cas, 10 dies abans de l'inici del curs. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat; les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds.Podeu fer efectives les vostres inscripcions al següent enllaç.Galeria d'imatges 1. Presentació2. Ponència marc: Nova Llei d’impuls de l’activitat econòmica en un entorn digital3. Sessions:Novetats GIA 2019-2020Directori d’empreses en les webs municipalsIntegració del GIA amb el SITMUN. Informació cartogràfica de les activitats. Inspire4. Cloenda nominatim/OK Agenda corporativa 2020-07-07 00:32
agendadiba292193118 CURS GamificAcció: el poder del joc al servei de la participació 2020-01-28 00:00:00 2020-01-28 23:59:59 La formació se centrarà a conèixer i experimentar amb una de les tècniques més creatives del Design Thinking: Lego Serious Play (LSP).Dues sessions: 21 i 28 de gener de 2020  https://www.diba.cat/web/participacio/-/curs-gamificaccio-el-poder-del-joc-al-servei-de-la-participac-1 934723027 1 09:00 a 14:00 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10828 Es tracta d’una tècnica que ajuda a la reflexió, la comunicació, la resolució de problemes, i la construcció de models que donin resposta a necessitats concretes. Es tracta d’una metodologia molt útil quan es vol aconseguir la implicació i participació de diferents agents o membres d’una organització, en la presa de decisions. També quan la complexitat de la situació ens obliga a buscar respostes les més àmplies possibles, i que requereixen el compromís dels agents implicats.El procés creatiu de construcció de solucions es realitza a través de peces de Lego, incidint en la capacitat de la persona per a imaginar, descriure i comprendre una situació, però també proposar canvi i millores. És una manera inspiradora i imaginativa de construir solucions a partir del joc.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba288725237 Sessió informativa: Els recursos d’habitatge al Catàleg 2020 2020-01-17 11:00:00 2020-01-17 14:00:00 Un any més, us convidem a assistir a la sessió informativa anual de presentació de l’oferta de suport en matèria d’habitatge que us oferim per a l’any 2020. https://www.diba.cat/documents/479934/0/Imatge+Cat%C3%A0leg+de+Serveis/3e2ea2d4-a2dc-4943-b267-248bd15607a8?t=1578470558392 https://www.diba.cat/web/hua/-/sessio-informativa-els-recursos-d-habitatge-al-cataleg-2020 Pati Manning – Centre d’Estudis i Recursos Culturals – Auditori. Carrer de Montalegre, 7. 08001 Barcelona Pati Manning – Centre d’Estudis i Recursos Culturals – Auditori. Carrer de Montalegre, 7. 08001 Barcelona 41.3842390,2.1663060 1 PresentacióProperament la Diputació de Barcelona aprovarà l’oferta anual de recursos sectorials als ens locals en el marc del Catàleg de Serveis 2020. Un any més, us convidem a assistir a la sessió informativa anual de presentació de l’oferta de suport en matèria d’habitatge que us oferim per a l’any 2020, que tindrà lloc el divendres 17 de gener de 2020 a les 11.00 hores. Els objectius de la sessió són:Informar-vos de les novetats introduïdes en aquest catàleg 2020 (creació d’una sublínia d’ajuts de fins a 80.000 euros per la reforma, condicionament i rehabilitació en el cas de municipis inferiors a 10.000 habitants, augment de l’import màxim de l’ajut per a l’adquisició d’habitatges, potencial i accés al visor obert de dades INDI_MHAB, etc.).Recordar-vos les característiques, requeriments i terminis per a sol·licitar els diversos recursos tècnics i econòmics que posem al vostre abast.Ajudar-vos a orientar les vostres futures sol·licituds i respondre les consultes i dubtes que pugueu tenir.Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que la sessió està oberta a la participació de tècnics i càrrecs electes de tots els ens locals de la demarcació de Barcelona amb responsabilitats en matèria d’habitatge.InscripcionsPodeu fer efectives les vostres inscripcions complimentant i enviant el següent formulari. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba287865776 Planejament Urbanístic: Marc normatiu i principis bàsics d’actuació 2020-02-03 09:30:00 2020-02-24 14:00:00 El Servei d'Urbanisme programa aquest curs amb l'objectiu d'introduir als assistents en els conceptes bàsics del planejament urbanístic, el marc legislatiu vigent, el règim urbanístic del sòl, el planejament territorial, general i derivat amb exemples, així com l’avaluació ambiental i el procediment de tramitació del planejament. https://www.diba.cat/web/hua/-/planejament-urbanistic-marc-normatiu-i-principis-basics-d-actuac-1 1 PresentacióUn any més, des del Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona s’han programat, entre d’altres, tres formacions de caràcter introductori destinades al personal tècnic dels ens locals que intervé en la pràctica de l'urbanisme municipal, una matèria de gran complexitat que constitueix una de les competències més importants de l'àmbit d'actuació dels governs locals. Aquests cursos tractaran el marc normatiu urbanístic en tres blocs diferenciats: el planejament urbanístic, la gestió urbanística, i la intervenció en l’ús del sòl i la protecció de la legalitat urbanística.L’objectiu d’aquest primer curs, Planejament urbanístic: marc normatiu i principis bàsics d’actuació és introduir als assistents en els conceptes bàsics del planejament urbanístic, el marc legislatiu vigent, el règim urbanístic del sòl, el planejament territorial, general i derivat amb exemples, així com l’avaluació ambiental i el procediment de tramitació del planejament.Ponents Gemma Segura, advocada a Pareja & Associats, Juli Esteban, arquitecte urbanista, Director del Programa de Planejament Territorial Generalitat de Catalunya(2004-10); Sergi Miquel, ambientòleg de l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Barcelona; Ferran Navarro, arquitecte urbanista; Albert de Pablo, arquitecte urbanista a Interlands Ciutat i Territori, SLP.DestinatarisTècnics municipals, atès l’orientació del curs, aquest va adreçat al personal de les administracions amb reduïts coneixements i experiència en la temàtica objecte del curs.Inscripcions i programaLes inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicatiu gestforma, i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Per afavorir la participació del màxim d’assistents es podrà limitar l’assistència al curs a una persona per ens local. L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta. Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada ens públic.Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins al dia 24 de gener mitjançant el següent  enllaç. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-07-07 00:32
agendadiba287750301 La nova llei de contractació i la seva repercussió en la gestió cultural dels municipis (2a ed.) 2020-02-20 10:00:00 2020-02-27 14:00:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/la-nova-llei-de-contractacio-i-la-seva-repercussio-en-la-gestio-cultural-dels-municipis-2a-ed- oerc.formacio@diba.cat Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona Centre d'Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning) - C/ Montalegre núm 7 - 08001 Barcelona 41.3841690,2.1662720 1 Tècnics de cultura Aquest curs ofereix una introducció a la nova llei de contractes del sector públic, adreçat de manera específica a la gestió cultural. El curs se centra en la casuística pròpia de les entitats públiques culturals, sobretot pel que fa als contractes menors, així com en els convenis de col·laboració. Alhora, incidirà en els contractes relatius a la creació i la interpretació artística i d’espectacles, així com en la gestió d’equipaments culturals i la col·laboració amb entitats privades. El format del curs permetrà, a més, desenvolupar casos pràctics i els assistents podran exposar qüestions i preguntes relacionades amb la seva tasca diària.El curs serà impartit per Rafael Herrero, lletrat dels Serveis Jurídics de l’ajuntament de Barcelona, amb una amplíssima experiència en el dret aplicat a la gestió cultural. Herrero ha col·laborat en diversos cursos del CERC i les seves aportacions docents es caracteritzen per les sessions pràctiques, amenes i plenes d’exemples reals i contrastats. Si voleu saber que es cou en el món de la contractació aplicada a la cultura aquest és el vostre curs.Rafael Herrero Iturriaga és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. Post Grau en Dret Mercantil i Tributari per la UB. Ha realitzat també el curs de propietat intel·lectual a l’IDEC. És advocat i tècnic superior en Dret per oposició lliure de l’Ajuntament de Barcelona. En l’actualitat i des de l’any 2007 és advocat dels Serveis Jurídics centrals de l’Ajuntament de Barcelona.Aquí podeu veure Rafael Herrero en acció, en una jornada sobre programadors locals. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-08-12 04:02
agendadiba280121151 Presentació del Catàleg de serveis 2020 2020-01-16 16:30:00 2020-01-16 19:00:00 https://www.diba.cat/web/joventut/-/presentacio-cataleg-de-serveis-2020 Recinte Mundet. Sala d’Actes, edifici Migjorn Recinte Mundet. Sala d’Actes, edifici Migjorn 41.4348760,2.1416090 1 Programa16:30h     Recepció i cafè17:00h     Presentació institucional. J                Javier Silva Pérez, Diputat delegat de Joventut17:15h     L’Oficina del Pla Jove en el nou Mandat 2020-2023                Oriol Fernández i Saltor, cap de l’Oficina del Pla Jove17:30h     Els recursos del Catàleg de serveis 2020                Sara Torres Fernández, Unitat Tècnica de Serveis al Territori18:00h     Altres recursos a disposició dels ens locals                M. Teresa Clotet Masana, Unitat Tècnica de Gestió de recursos18:15h     Torn de preguntes19:00h     Fi de la sessió INSCRIPCIONS:Enllaç d'inscripció per a electes i professionals que treballen amb joves nominatim/OK Agenda corporativa 2020-07-07 00:32
Estadístiques 2020
Agenda corporativa

Mitjana 2020: 18,05 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml