ID de l'arxiu
Nom del lloc
Adreça completa
Codi Postal
Nom del municipi
Nom de la comarca
Localització
Web
Telèfon de contacte
Extensió telèfon
Correu de contacte
Municipi
Comarca
Tema
Comunitat virtual
Horari
Tipologia
Relació amb el punt
Conjunt de dades
Últim canvi
182 Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Torelló Pl. de l'Ajuntament, 6, 08571, SANT VICENÇ DE TORELLÓ 08571 SANT VICENÇ DE TORELLÓ Osona 42.0626380,2.2740140 http://www.santvicencdetorello.cat/public/ajuntament/arxiu.php 93 859 00 03 st.vicenst@diba.cat 08265 24 3 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-sant-vicenc-de-torello De dilluns a divendres de 9 a 14h Programa de Manteniment arxius182 Arxius municipals: detall 2018-03-08 12:36

Estadístiques 2023
Arxius municipals: detall

Mitjana 2023: 103,61 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc