Detall - 1511
Tipus de contingut: dibarometre | Dataset: dibarometre
P0.1
2020-12-15 00:00:00
P0.2
1511
P0.3
08905
P0.3t Valor
3
P0.3t Etiqueta
1.001-3.000
P0.3c Valor
11
P0.3c Etiqueta
Baix Llobregat
P0.4 Valor
1
P0.4 Etiqueta
Home
L0.5
63
P0.5 Valor
5
P0.5 Etiqueta
De 55-64 anys
P0.6 Valor
2
P0.6 Etiqueta
La mateixa comarca
P0.7 Valor
5
P0.7 Etiqueta
Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral
P0.8 Valor
4
P0.8 Etiqueta
Secundaris professionals
P0.9 Valor
3
P0.9 etiqueta
Un nucli urbà
P1.1 Valor
2
P1.1 Etiqueta
Bastant
P1.2 Valor
3
P1.2 Etiqueta
Ha empitjorat
P1.3 Valor
2
P1.3 Etiqueta
Seguirà igual
P1.4 Valor
6
P1.4 Etiqueta
6
P1.5 Valor
32
P1.5 Etiqueta
Despoblament
P1.6 Valor
15
P1.6 Etiqueta
Manca d'equipaments i serveis
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
7
P3.3 Etiqueta
7
P3.4 Valor
8
P3.4 Etiqueta
8
P3.5 Valor
9
P3.5 Etiqueta
9
P3.6 Valor
7
P3.6 Etiqueta
7
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
6
P3.8 Etiqueta
6
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
8
P3.10 Etiqueta
8
P3.11 Valor
6
P3.11 Etiqueta
6
P3.12 Valor
6
P3.12 Etiqueta
6
P3.13 Valor
9
P3.13 Etiqueta
9
P3.14 Valor
9
P3.14 Etiqueta
9
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.31 Etiqueta
P3.31 Valor
P4.1 Valor
2
P4.1 Etiqueta
Bastant
P4.2 Valor
2
P4.2 Etiqueta
Bastant
P4.3 Valor
3
P4.3 Etiqueta
Normal/Regular
P4.4 Valor
98
P4.4 Etiqueta
No ho sap
P4.5 Valor
1
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
3
P4.6 Etiqueta
Normal/Regular
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Etiqueta
P4.12 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.14 Etiqueta
P4.14 Valor
P5.1 Valor
1
P5.1 Etiqueta
Caminant
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
5
P5.3 Etiqueta
Cotxe
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
1
P6.3 Etiqueta
Principalment a [MUNICIPI]
P6.4 Valor
2
P6.4 Etiqueta
A prop
L6.5
4
P6.5 Valor
1
P6.5 Etiqueta
Fins a 5 minuts
P6.6 Valor
2
P6.6 Etiqueta
Suficient
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
3
P6.8 Etiqueta
No faig esport
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
3
P6.13 Etiqueta
No consumeixo oci i cultura
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
8
P6.16 Etiqueta
Ni suficient ni insuficient
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
1
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
2
P9.5 Etiqueta
Bastant
P9.6 Valor
11
P9.6 Etiqueta
Territori i parcs naturals
P10.1 Valor
2
P10.1 Etiqueta
Igual
P10.2 Valor
8
P10.2 Etiqueta
Millorar sistema sanitari
Ponderació
207.4054