Detall - 2028
Tipus de contingut: dibarometre | Dataset: dibarometre
P0.1
2020-12-16 00:00:00
P0.2
2028
P0.3
08905
P0.3t Valor
3
P0.3t Etiqueta
1.001-3.000
P0.3c Valor
11
P0.3c Etiqueta
Baix Llobregat
P0.4 Valor
2
P0.4 Etiqueta
Dona
L0.5
62
P0.5 Valor
5
P0.5 Etiqueta
De 55-64 anys
P0.6 Valor
3
P0.6 Etiqueta
Resta Catalunya
P0.7 Valor
6
P0.7 Etiqueta
Està a l'atur
P0.8 Valor
3
P0.8 Etiqueta
Secundaris generals
P0.9 Valor
3
P0.9 etiqueta
Un nucli urbà
P1.1 Valor
2
P1.1 Etiqueta
Bastant
P1.2 Valor
1
P1.2 Etiqueta
Ha millorat
P1.3 Valor
1
P1.3 Etiqueta
Millorarà
P1.4 Valor
9
P1.4 Etiqueta
9
P1.5 Valor
21
P1.5 Etiqueta
Equipaments i serveis sanitaris
P1.6 Valor
98
P1.6 Etiqueta
No ho sap
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
9
P3.3 Etiqueta
9
P3.4 Valor
9
P3.4 Etiqueta
9
P3.5 Valor
5
P3.5 Etiqueta
5
P3.6 Valor
5
P3.6 Etiqueta
5
P3.7 Valor
9
P3.7 Etiqueta
9
P3.8 Valor
2
P3.8 Etiqueta
2
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
10
P3.10 Etiqueta
10
P3.11 Valor
5
P3.11 Etiqueta
5
P3.12 Valor
5
P3.12 Etiqueta
5
P3.13 Valor
7
P3.13 Etiqueta
7
P3.14 Valor
7
P3.14 Etiqueta
7
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.31 Etiqueta
P3.31 Valor
P4.1 Valor
1
P4.1 Etiqueta
Molt
P4.2 Valor
1
P4.2 Etiqueta
Molt
P4.3 Valor
2
P4.3 Etiqueta
Bastant
P4.4 Valor
9
P4.4 Etiqueta
9
P4.5 Valor
1
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
2
P4.6 Etiqueta
Bastant
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Etiqueta
P4.12 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.14 Etiqueta
P4.14 Valor
P5.1 Valor
1
P5.1 Etiqueta
Caminant
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
4
P5.3 Etiqueta
Transport públic
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
1
P6.3 Etiqueta
Principalment a [MUNICIPI]
P6.4 Valor
1
P6.4 Etiqueta
Molt a prop
L6.5
20
P6.5 Valor
3
P6.5 Etiqueta
16 a 30 minuts
P6.6 Valor
3
P6.6 Etiqueta
Insuficient
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
1
P6.8 Etiqueta
Principalment a [MUNICIPI]
P6.9 Valor
1
P6.9 Etiqueta
Molt a prop
L6.10
5
P6.10 Valor
1
P6.10 Etiqueta
Fins a 5 minuts
P6.11 Valor
3
P6.11 Etiqueta
Insuficient
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
2
P6.13 Etiqueta
Principalment fora del municipi
P6.14 Valor
4
P6.14 Etiqueta
Lluny
L6.15
30
P6.15 Valor
3
P6.15 Etiqueta
16 a 30 minuts
P6.16 Valor
3
P6.16 Etiqueta
Insuficient
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
1
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
2
P9.5 Etiqueta
Bastant
P9.6 Valor
2
P9.6 Etiqueta
Benestar i ciutadania
P10.1 Valor
1
P10.1 Etiqueta
Més
P10.2 Valor
97
P10.2 Etiqueta
Res
Ponderació
195.3784