Detall - 6599
Tipus de contingut: dibarometre | Dataset: dibarometre
P0.1
2020-12-18 00:00:00
P0.2
6599
P0.3
08905
P0.3t Valor
3
P0.3t Etiqueta
1.001-3.000
P0.3c Valor
11
P0.3c Etiqueta
Baix Llobregat
P0.4 Valor
1
P0.4 Etiqueta
Home
L0.5
44
P0.5 Valor
3
P0.5 Etiqueta
De 35-44 anys
P0.6 Valor
2
P0.6 Etiqueta
La mateixa comarca
P0.7 Valor
3
P0.7 Etiqueta
Treballa per compte d'altri
P0.8 Valor
6
P0.8 Etiqueta
Postuniversitaris
P0.9 Valor
3
P0.9 etiqueta
Un nucli urbà
P1.1 Valor
1
P1.1 Etiqueta
Molt
P1.2 Valor
2
P1.2 Etiqueta
Està igual
P1.3 Valor
1
P1.3 Etiqueta
Millorarà
P1.4 Valor
9
P1.4 Etiqueta
9
P1.5 Valor
23
P1.5 Etiqueta
Equipaments i serveis esportius
P1.6 Valor
12
P1.6 Etiqueta
Equipaments i serveis sanitaris
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
7
P3.3 Etiqueta
7
P3.4 Valor
7
P3.4 Etiqueta
7
P3.5 Valor
8
P3.5 Etiqueta
8
P3.6 Valor
6
P3.6 Etiqueta
6
P3.7 Valor
4
P3.7 Etiqueta
4
P3.8 Valor
98
P3.8 Etiqueta
No ho sap
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
10
P3.10 Etiqueta
10
P3.11 Valor
98
P3.11 Etiqueta
No ho sap
P3.12 Valor
4
P3.12 Etiqueta
4
P3.13 Valor
9
P3.13 Etiqueta
9
P3.14 Valor
9
P3.14 Etiqueta
9
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.31 Etiqueta
P3.31 Valor
P4.1 Valor
1
P4.1 Etiqueta
Molt
P4.2 Valor
1
P4.2 Etiqueta
Molt
P4.3 Valor
2
P4.3 Etiqueta
Bastant
P4.4 Valor
9
P4.4 Etiqueta
9
P4.5 Valor
2
P4.5 Etiqueta
No
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
5
P4.7 Etiqueta
Prefereixo fer-ho presencialment
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Etiqueta
P4.12 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.14 Etiqueta
P4.14 Valor
P5.1 Valor
1
P5.1 Etiqueta
Caminant
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
5
P5.3 Etiqueta
Cotxe
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
2
P6.3 Etiqueta
Principalment fora del municipi
P6.4 Valor
1
P6.4 Etiqueta
Molt a prop
L6.5
1
P6.5 Valor
1
P6.5 Etiqueta
Fins a 5 minuts
P6.6 Valor
2
P6.6 Etiqueta
Suficient
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
2
P6.8 Etiqueta
Principalment fora del municipi
P6.9 Valor
2
P6.9 Etiqueta
A prop
L6.10
5
P6.10 Valor
1
P6.10 Etiqueta
Fins a 5 minuts
P6.11 Valor
3
P6.11 Etiqueta
Insuficient
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
2
P6.13 Etiqueta
Principalment fora del municipi
P6.14 Valor
1
P6.14 Etiqueta
Molt a prop
L6.15
15
P6.15 Valor
2
P6.15 Etiqueta
6 a 15 minuts
P6.16 Valor
3
P6.16 Etiqueta
Insuficient
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
1
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
2
P9.5 Etiqueta
Bastant
P9.6 Valor
98
P9.6 Etiqueta
No ho sap
P10.1 Valor
3
P10.1 Etiqueta
Menys
P10.2 Valor
97
P10.2 Etiqueta
Res
Ponderació
221.0476