P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-02-03 00:00:00 800904175 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 56 5 De 55 a 64 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 21 Equipaments i serveis sanitaris 1 Abaixar impostos 6 6 5 5 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 4 4 3 3 6 6 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 5 5 1 4 Poc 1 Caminant 2 Suficient 2 Suficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 4 Poc Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 2 Bastant Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 24.39413 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-02 00:00:00 800904106 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 79 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 97 Res 1 Abaixar impostos 7 7 8 8 8 8 7 7 5 5 8 8 7 7 7 7 8 8 98 No ho sap 2 Bastant 1 Molt 8 No ho sap 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 8 No ho sap 3 Insuficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 5 Gens Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 20.11995 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-03 00:00:00 800904307 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 59 5 De 55 a 64 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 1 Abaixar impostos 8 8 6 6 5 5 10 10 9 9 8 8 5 5 7 7 5 5 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 3 Insuficient 2 Suficient 2 No Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 1 Molt Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 5 Gens Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 25.93795 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-07 00:00:00 800904509 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 43 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 95 Altres 6 Activar el comerç 5 5 7 7 4 4 9 9 9 9 5 5 3 3 9 9 2 2 8 8 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 3 Insuficient 2 Suficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 4 Poc Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 4 Poc Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 25.86146 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-14 00:00:00 800906464 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 44 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 8 8 1 Aparcament 6 Activar el comerç 8 8 6 6 6 6 9 9 6 6 3 3 8 8 6 6 4 4 7 7 1 Molt 1 Molt 1 Molt 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 3 Insuficient 2 Suficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 5 Gens Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 4 Cultura 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 24.4998 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-08 00:00:00 800904278 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 52 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 6 Activar el comerç 6 6 4 4 7 7 8 8 5 5 3 3 7 7 7 7 4 4 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal / Regular 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 2 Suficient 3 Insuficient 1 4 Poc Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 4 Poc Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 2 Bastant Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 24.58132 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-07 00:00:00 800904349 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 39 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 2 Treballa per compte propi però actualment amb aturada d’activitat 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 24 Manca d'equipaments i serveis 6 Activar el comerç 7 7 6 6 7 7 3 3 6 6 7 7 98 No ho sap 8 8 5 5 5 5 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 2 Bicicleta 3 Insuficient 3 Insuficient 1 5 Gens Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 4 Poc Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 98 No ho sap 24.4998 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-07 00:00:00 800904803 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 48 4 De 45 a 54 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 17 Manteniment de carrers 6 Activar el comerç 3 3 3 3 3 3 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Molt 1 Molt 5 Gens 5 5 1 4 Poc 1 Caminant 3 Insuficient 3 Insuficient 1 1 Molt Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 1 Molt Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 5 Gens Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 13 Urbanisme i habitatge 8 No ho sap 8 Millorar sistema sanitari 24.57126 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-14 00:00:00 800905867 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 54 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 7 Tasques de la llar (no remunerades) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 6 6 17 Manteniment de carrers 6 Activar el comerç 7 7 2 2 4 4 7 7 4 4 2 2 8 8 5 5 1 1 2 2 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 4 4 1 2 Bastant 1 Caminant 3 Insuficient 2 Suficient 2 No Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 4 Poc Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 24.58132 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-04 00:00:00 800904332 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 22 1 De 18 a 24 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 1 Aparcament 17 Activar l'oci la cultura 4 4 4 4 10 10 10 10 8 8 4 4 7 7 3 3 1 1 3 3 4 Poc 4 Poc 5 Gens 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 2 Suficient 3 Insuficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 2 Bastant Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 28.11781 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-04 00:00:00 800903902 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 21 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 15 Gestió política i municipal 17 Activar l'oci la cultura 10 10 10 10 6 6 10 10 7 7 4 4 2 2 7 7 0 0 4 4 2 Bastant 5 Gens 4 Poc 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 15 Més seguretat i il·luminació 3 Insuficient 2 Suficient 1 1 Molt Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 4 Poc Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 4 Poc Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 3 Menys 12 Reactivar socialment i cultural 28.11781 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-02 00:00:00 800904069 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 52 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 4 4 15 Gestió política i municipal 17 Activar l'oci la cultura 8 8 7 7 7 7 9 9 7 7 6 6 4 4 8 8 4 4 98 No ho sap 1 Molt 2 Bastant 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 3 Insuficient 2 Suficient 2 No Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 1 Molt Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 2 Bastant Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 24.57126 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-08 00:00:00 800904442 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 63 5 De 55 a 64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 24 Manca d'equipaments i serveis 17 Activar l'oci la cultura 7 7 6 6 6 6 9 9 7 7 6 6 5 5 6 6 4 4 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 3 Insuficient 3 Insuficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 2 Bastant Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 4 Cultura 2 Igual 10 Informació 24.39413 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-07 00:00:00 800904720 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 52 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 6 6 24 Manca d'equipaments i serveis 17 Activar l'oci la cultura 9 9 7 7 8 8 10 10 7 7 4 4 6 6 8 8 4 4 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 1 Caminant 3 Insuficient 2 Suficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 1 Molt Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 2 Igual 12 Reactivar socialment i cultural 24.58132 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-03-01 00:00:00 800908740 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 30 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 4 Poc 2 Està igual 8 No ho sap 2 2 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 0 0 5 5 0 0 0 0 98 No ho sap 4 4 2 2 98 No ho sap 0 0 98 No ho sap 5 Gens 4 Poc 5 Gens 98 No ho sap 2 No 95 Altres 5 Cotxe 97 Res 3 Insuficient 1 Massa 1 5 Gens Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 8 No ho sap Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 5 Gens Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 25.16 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-03-02 00:00:00 800909362 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 23 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 2 Treballa per compte propi però actualment amb aturada d’activitat 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 4 Seguretat ciutadana 17 Activar l'oci la cultura 5 5 5 5 7 7 7 7 0 0 10 10 8 8 8 8 4 4 0 0 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 2 Suficient 3 Insuficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 5 Gens Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 5 Gens Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 25.14994 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-01 00:00:00 800903861 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 71 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 17 Manteniment de carrers 95 Altres 8 8 7 7 9 9 9 9 8 8 5 5 8 8 9 9 7 7 6 6 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 3 Insuficient 3 Insuficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 1 Molt Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 5 Gens Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 20.11995 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-03-02 00:00:00 800909442 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 32 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 17 Manteniment de carrers 95 Altres 8 8 3 3 5 5 0 0 7 7 0 0 10 10 9 9 1 1 2 2 8 No ho sap 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 1 3 Normal / Regular 1 Caminant 3 Insuficient 3 Insuficient 1 4 Poc Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 4 Poc Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 4 Poc Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 1 Administració local 8 No ho sap 1 Ajuts al comerç 25.16 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-03-03 00:00:00 800909943 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 36 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 97 Res 95 Altres 9 9 8 8 10 10 10 10 8 8 7 7 7 7 10 10 6 6 7 7 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 2 Suficient 2 Suficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 1 Molt Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 25.86146 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-03 00:00:00 800904268 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 57 5 De 55 a 64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 6 6 1 Aparcament 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 7 7 6 6 5 5 6 6 5 5 3 3 4 4 5 5 3 3 0 0 4 Poc 4 Poc 4 Poc 4 4 1 5 Gens 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 3 Insuficient 3 Insuficient 1 5 Gens Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 5 Gens Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 5 Gens Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 4 Cultura 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 25.93795 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-02 00:00:00 800904096 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 63 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 17 Manteniment de carrers 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 7 7 3 3 8 8 8 8 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 3 Insuficient 3 Insuficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 4 Poc Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 5 Gens Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 24.39413 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-07 00:00:00 800904623 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 64 5 De 55 a 64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 5 5 98 No ho sap 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 4 4 6 6 4 4 8 8 6 6 3 3 5 5 5 5 3 3 6 6 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 8 No ho sap 2 Suficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 5 Gens Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 5 Gens Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 24.39413 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-03-01 00:00:00 800908871 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 2 Home 30 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 7 Accés a l'habitatge 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 7 7 7 7 6 6 7 7 6 6 4 4 4 4 8 8 3 3 6 6 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal / Regular 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 2 Bicicleta 3 Insuficient 2 Suficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 2 Bastant Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 25.16 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-02 00:00:00 800904059 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 66 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 1 Aparcament 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 10 10 10 10 9 9 10 10 5 5 3 3 5 5 10 10 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 5 Cotxe 4 Canvis en l'aparcament 3 Insuficient 2 Suficient 1 2 Bastant Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 2 Bastant Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 31.45 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-16 00:00:00 800906645 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 38 3 De 35 a 44 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 2 Està igual 3 Empitjorarà 5 5 22 Equipaments i serveis educatius 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 8 8 7 7 5 5 8 8 8 8 4 4 5 5 5 5 0 0 2 2 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 5 5 1 4 Poc 1 Caminant 3 Insuficient 3 Insuficient 1 4 Poc Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 4 Poc Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 4 Poc Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 95 Altres 24.4998 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-14 00:00:00 800906504 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 44 3 De 35 a 44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 15 Gestió política i municipal 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 0 0 4 4 6 6 7 7 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 Poc 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 1 2 Bastant 1 Caminant 3 Insuficient 2 Suficient 1 1 Molt Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble Renovació de l’enllumenat del quadre Q i millores de l’accessibilitat en cruïlles del poble 1 2 Bastant Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 1 3 Normal / Regular Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici Millora dels accessos al nucli urbà i implantació de xarxa de carrils bici 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 24.4998 Dibaròmetre 2023-07-26 12:04
2022-02-25 00:00:00 800907563 08009 6 10.001-20.000 21 Maresme 1 Dona 32 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 4 Poc 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 17 Manteniment de carrers 13 Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius 5 5 5 5 7 7 10 10 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3