P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-15 00:00:00 18043001435 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 60 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 9 Atur / condicions de treball 1 Abaixar impostos 8 8 99 No contesta 99 No contesta 0 0 6 6 10 10 6 6 3 3 98 No ho sap 7 7 6 6 2 Bastant 5 Gens 3 Normal/Regular 98 No ho sap 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 4 Poc 97 Cap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 215.3824 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18043000674 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 39 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 24 Manca d'equipaments i serveis 17 Activar l'oci la cultura 6 6 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 3 3 4 4 0 0 0 0 1 Molt 1 Molt 3 Normal/Regular 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 1 Ajuts al comerç 209.6047 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-17 00:00:00 18043003285 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 50 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 0 0 7 7 0 0 4 4 9 9 8 8 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 1 1 Molt 5 Cotxe 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 7 Esports 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-23 00:00:00 18043010597 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 25 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 24 Manca d'equipaments i serveis 13 Equipaments i serveis educatius 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 7 7 0 0 4 4 2 2 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 97 Res 191.75 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-22 00:00:00 18043009055 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 96 Tot 14 Equipaments i serveis esportius 8 8 7 7 6 6 10 10 8 8 8 8 5 5 4 4 4 4 3 3 0 0 8 No ho sap 4 Poc 2 Bastant 5 5 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 6 Donar mascaretes 191.75 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-22 00:00:00 18043009422 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 32 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 4 Seguretat ciutadana 15 Manca d'equipaments i serveis 8 8 6 6 7 7 8 8 7 7 9 9 8 8 4 4 5 5 3 3 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 191.75 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-23 00:00:00 18043010093 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 1 Home 42 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 28 Comunicacions altres municipis 7 Millorar el transport públic 5 5 3 3 5 5 1 1 0 0 10 10 5 5 98 No ho sap 0 0 8 8 8 8 4 Poc 4 Poc 5 Gens 0 0 1 5 Gens 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 98 No ho sap 8 No sap 3 Ajuts socials 220 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18043000593 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 1 Home 72 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 9 No contesta 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 7 7 9 Atur / condicions de treball 19 Millorar gestió municipal 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 5 5 7 7 5 5 8 8 98 No ho sap 5 Gens 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 2 No tinc internet 5 Cotxe 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 5 Gens 98 No ho sap 8 No sap 99 No contesta 193.551 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-21 00:00:00 18043007970 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 29 Dispersió territorial 19 Millorar gestió municipal 10 10 7 7 8 8 7 7 9 9 8 8 7 7 7 7 3 3 4 4 7 7 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 209.6047 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-17 00:00:00 18043003798 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 1 Home 64 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 4 Seguretat ciutadana 4 Millorar la neteja 5 5 7 7 8 8 5 5 5 5 7 7 4 4 98 No ho sap 5 5 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 232.3333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18043000084 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 55 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 27 Transport públic 8 Millorar les comunicacions 7 7 7 7 6 6 7 7 9 9 9 9 7 7 6 6 6 6 9 9 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 3 Ajuts socials 215.3824 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-21 00:00:00 18043007967 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 1 Home 41 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 27 Transport públic 8 Millorar les comunicacions 8 8 8 8 10 10 6 6 10 10 10 10 7 7 7 7 5 5 10 10 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 3 Principalment online 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 6 Educació 2 Igual 97 Res 220 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18043000879 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 1 Home 83 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 29 Dispersió territorial 98 No ho sap 8 8 9 9 8 8 7 7 8 8 6 6 8 8 8 8 98 No ho sap 8 8 8 8 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 193.551 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-16 00:00:00 18043002918 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 29 Dispersió territorial 98 No ho sap 10 10 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 10 10 10 10 2 Bastant 1 Molt 8 No ho sap 10 10 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 4 Cultura 3 Menys 98 No ho sap 220 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-15 00:00:00 18043001413 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 4 Resta Espanya 7 Tasques de la llar 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 6 6 6 6 7 7 5 5 6 6 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 3 Normal/Regular 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-18 00:00:00 18043004887 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 10 Molt bona 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 8 8 8 8 6 6 8 8 6 6 9 9 98 No ho sap 98 No ho sap 5 5 6 6 1 Molt 1 Molt 8 No ho sap 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 7 Esports 1 Més 98 No ho sap 220 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-14 00:00:00 18043000281 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 64 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 7 Tasques de la llar 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 8 No ho sap 3 Empitjorarà 2 2 4 Seguretat ciutadana 98 No ho sap 6 6 6 6 8 8 4 4 7 7 7 7 3 3 5 5 98 No ho sap 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 4 Poc 98 No ho sap 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 7 Esports 1 Més 98 No ho sap 215.3824 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-23 00:00:00 18043010623 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 1 Home 50 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 4 Seguretat ciutadana 98 No ho sap 7 7 8 8 8 8 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 98 No ho sap 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 242.439 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-16 00:00:00 18043002922 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 4 Resta Espanya 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 98 No ho sap 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 8 8 7 7 5 5 9 9 9 9 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 6 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 9 Medi ambient 3 Menys 3 Ajuts socials 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-15 00:00:00 18043001485 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 1 Home 66 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 29 Dispersió territorial 3 Reforçar al seguretat 8 8 8 8 10 10 10 10 8 8 7 7 7 7 6 6 5 5 9 9 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 7 Esports 1 Més 3 Ajuts socials 193.551 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-17 00:00:00 18043002852 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 50 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 7 7 8 8 8 8 7 7 10 10 5 5 8 8 98 No ho sap 2 2 5 5 5 5 4 Poc 1 Molt 1 Molt 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 98 No ho sap 8 No sap 97 Res 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-18 00:00:00 18043006779 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 98 No ho sap 29 Dispersió territorial 18 Urbanitzacions 5 5 8 8 4 4 4 4 4 4 10 10 8 8 7 7 1 1 0 0 0 0 8 No ho sap 8 No ho sap 2 Bastant 9 9 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 191.75 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22
2020-12-16 00:00:00 18043002299 08043 4 3.001-5.000 17 Garraf 1 Home 60 5 De 55-64 anys 4 Resta Espanya 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 98 No ho sap 18 Urbanitzacions 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 8 8 98 No ho sap 6 6 4 4 4 4 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 95 Altres 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 7 Esports 2 Igual 98 No ho sap 232.3333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:22

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1024,15 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5