ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_215066_08297_1 Jordi Servitje Turull Alcalde Urbanisme, Cultura i Festes Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08297 101 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_480_08297_23 Ramon Carulla Rosines Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08297 103 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_424860_08297_292 Mireia Duran Farrés Tinent/a d'alcalde/essa Benestar Social, Joventut, Turisme i Esports Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08297 102 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_217852_08297_23 Jordi Aymerich Puig Regidor Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08297 104 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_204501_08297_23 Jordi Gumà Serarols Regidor Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08297 105 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47

Estadístiques 2024
Càrrecs electes (Mandat 2015-2019)

Mitjana 2024: 115,18 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc