Id
Nom comercial
Nom raó Social
NIF raó social
Descripció de l'activitat
Identificador de l'activitat
Nom de l'ens
Codi INE
Ens relacionat
Codi de comarca
Adreça completa
UTMx
UTMy
Localització
Tipus de via
Nom de la via
Número via
Escala
Pis
Porta
Tipus de nucli
Codi postal
Municipi
Altres activitats
Sector econòmic
Codi NACE
Descripció NACE
Tipus Industrial o productiva
Codi CCAE
Descripció CCAE
Tipus comercial
Tipus EMA
Data de modificació
Codi Ens
Annex
Data llicència
Data CI
Conjunt de dades
Últim canvi
cens-0809020002-22 Hípica la cometa Hípica 20 cavalls 22 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA LA COMETA, 08672 Gaià 408167.61 4640172.26 41.9081140,1.8927482 CASA LA COMETA Disseminat 08672 Gaià Activitat de serveis A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2018-11-06 00:00:00 0809020002 III 2006-02-21 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:12
cens-0809020002-25 El Coll Comadons Granja - explotació ramadera 25 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA COLL COMADOMS, 08672 Gaià 414706.28 4640895.84 41.9153633,1.9714697 CASA COLL COMADOMS Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2017-07-17 00:00:00 0809020002 III 2002-06-08 00:00:00 2002-07-04 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:12
cens-0809020002-26 Granja - Porcí d'engreix 26 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA VILAGAIA, 08672 Gaià 409316.27 4639545.75 41.9026048,1.9066918 CASA VILAGAIA Disseminat 08672 Gaià Explotació ramadera extensiva 2 cavalls Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2019-01-29 00:00:00 0809020002 III 1997-03-08 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:12
cens-0809020002-7422 Ajuntament AJUNTAMENT DE GAIÀ P0808900E Oficines municipals 7422 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 PL AJUNTAMENT 1, 08672 Gaià 410873.01 4641068.05 41.9164908,1.9252271 PL AJUNTAMENT 1 Gaià 08672 Gaià Activitat de serveis N Administrative and support service activities 0 1 0 2017-07-18 00:00:00 0809020002 L18-Cert. 2006-09-09 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:12
cens-0809020002-7425 SAT Nº 144 LURDES SAT Nº 144 LURDES F08668576 Fabricació de pinsos compostos per animals de granja 7425 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 C CARRETERA DE NAVAS PK 1,5, 08672 Gaià 408396.29 4639139.91 41.8988440,1.8956652 C CARRETERA DE NAVAS PK 1,5 Polígon 08672 Gaià Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2017-07-18 00:00:00 0809020002 III 2012-05-08 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:12
cens-0809020002-7424 Antigues escoles Galera AJUNTAMENT DE GAIÀ P0808900E Casal 7424 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 08672 Gaià 407821.78 4640535.77 41.9113473,1.8885224 Galera 08672 Gaià Activitat de serveis S Other services activities 0 1 0 2017-07-18 00:00:00 0809020002 L18-Cert. 1995-07-28 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:12
cens-0809020002-27 Granja La Vall de Vilaramó LA VALL DE VILARAMÓ-NIUBÓ, SCP G58682683 Granja - Explotació porcina d'engreix 27 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA LA VALL DE VILARAMO, 08672 Gaià 412364.7 4646216.58 41.9630221,1.9424464 CASA LA VALL DE VILARAMO Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2018-11-06 00:00:00 0809020002 III 2011-05-11 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:12
cens-0809020002-3 Finca l'Oliva Granja - Engreix de vedells 3 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 Finca l'Oliva, 08672 Gaià 409982.08 4642045.88 41.9251954,1.9143361 Finca l'Oliva Gaià 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2017-07-13 00:00:00 0809020002 III 2011-09-27 00:00:00 2002-06-14 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:13
cens-0809020002-2 Rústic Bar (Hípic la Cometa) Bar - restaurant 2 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA LA COMETA, 08672 Gaià 408279.86 4640350.57 41.9097328,1.8940737 CASA LA COMETA Disseminat 08672 Gaià Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities 0 1 1 2017-07-17 00:00:00 0809020002 L18-Proj. i Cert. 2010-09-10 00:00:00 2011-01-13 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:13
cens-0809020002-13 Les Cometes ADE RAMADERS, SL B60488012 Granja - Explotació bovina 13 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CAL MESTRE, 08672 Gaià 407826.16 4642675.9 41.9306201,1.8882407 CAL MESTRE Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2017-07-18 00:00:00 0809020002 III 2007-05-17 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:13
cens-0809020002-17 La Codina Granja - Explotació ramadera 17 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CODINA (LA), 08672 Gaià 411957.57 4642666.22 41.9310046,1.9380649 CODINA (LA) Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2018-11-06 00:00:00 0809020002 III 2007-11-20 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:13
cens-0809020002-4 Casa Genescà Granja - Cria intensiva diferents espècies 4 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA GENESCA, 08672 Gaià 409802.86 4640712.3 41.9131657,1.9123789 CASA GENESCA Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2017-07-11 00:00:00 0809020002 III 2007-09-18 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:14
cens-0809020002-5 Hidràulica Navàs Producció i transformació de metalls 5 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CTRA Gaià PK 1,8, Parc 5-6, 08679 Gaià 408619.32 4639312.38 41.9004230,1.8983268 CTRA Gaià PK 1,8 Parc 5-6 Polígon 08679 Gaià Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2017-07-17 00:00:00 0809020002 III 2008-06-06 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:14
cens-0809020002-6 Peloses Granja - Explotació ramadera bovina 6 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA ROCATES, 08672 Gaià 410106.16 4643395.88 41.9373667,1.9156264 CASA ROCATES Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2020-12-01 00:00:00 0809020002 III 2008-11-11 00:00:00 2020-10-09 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-10 LA RIERA Granja - Explotació ramadera bovínia, avícola i cunicola 10 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA LA RIERA S/N, 08672 Gaià 407706 4639471.16 41.9017467,1.8872931 CASA LA RIERA S/N Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2017-07-17 00:00:00 0809020002 III 2007-03-02 00:00:00 2007-03-02 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-11 Cotton High COTTON HIGH TECH, SL B64131709 Fabricació i comercialització d'articles higienics sanitaris 11 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 C CARRETERA DE NAVAS PK 1,5, 08679 Gaià 408533.59 4639346.25 41.9007181,1.8972882 C CARRETERA DE NAVAS PK 1,5 Polígon 08679 Gaià Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2017-07-18 00:00:00 0809020002 III 2007-03-16 00:00:00 2007-03-16 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-7 El Prat Granja - Explotació porcina intensiva d'engreix 7 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 Casa Prat de Cornet SN, 08672 Gaià 411755.74 4639645.36 41.9037781,1.9360829 Casa Prat de Cornet SN Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0146 Explotació de bestiar porcí 0 0 2020-04-14 00:00:00 0809020002 I.1 2012-10-29 00:00:00 2004-11-22 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-18 Granja Gaià VALLÍN BLANCO, SLU B62700752 Granja - Explotació ramadera 18 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 GRANGES GAIA, 08672 Gaià 408356.27 4640135.76 41.9078073,1.8950282 GRANGES GAIA Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2017-07-17 00:00:00 0809020002 II 2007-03-02 00:00:00 2007-03-02 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-19 Granja Gaià Porcs MANEL PUIG CABANES, SL B60110269 Granja - Explotació porcina 19 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 GRANGES GAIA, 08672 Gaià 408676.27 4640160.89 41.9080706,1.8988820 GRANGES GAIA Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2017-07-17 00:00:00 0809020002 III 2008-04-07 00:00:00 2006-10-24 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-20 Biobages Elaboració de biodiesel 20 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 C CARRETERA DE NAVAS PK 1,3, 08672 Gaià 408239.2 4639182.34 41.8992079,1.8937652 C CARRETERA DE NAVAS PK 1,3 Polígon 08672 Gaià Activitat energètica o minera B Mining and quarrying 1 0 0 2017-07-18 00:00:00 0809020002 I.2.b 2008-01-11 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-7427 Granja Matamala Granja-Explotació ramadera porcí d'engreix 7427 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA MATAMALA, 08672 Gaià 408785.45 4643057.13 41.9341646,1.8997501 CASA MATAMALA Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2017-07-17 00:00:00 0809020002 III 2012-04-25 00:00:00 2012-08-23 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-8 Restaurant Gaià Casa Rectoral RESTAURANT GAIÀ, SL B62070396 Bar - restaurant 8 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 PL AJUNTAMENT 2, 08679 Gaià 410987.74 4641272.95 41.9183490,1.9265795 PL AJUNTAMENT 2 Gaià 08679 Gaià Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities 0 1 1 2017-09-28 00:00:00 0809020002 L18-Proj. i Cert. 2010-11-23 00:00:00 2010-10-07 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-9 Cal Mestre ADE RAMADERS, SL B60488012 Granja - Explotació porcina garrins 9 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CAL MESTRE, 08672 Gaià 407879.02 4642611.9 41.9300500,1.8888881 CAL MESTRE Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2018-11-12 00:00:00 0809020002 I.1 2015-01-24 00:00:00 2007-11-06 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-12 Cal Visó Turisme rural 12 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CAL CISTELLER S/N, 08672 Gaià 410359.1 4642989.6 41.9337368,1.9187388 CAL CISTELLER S/N Disseminat 08672 Gaià Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities 0 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 1 1 2017-07-17 00:00:00 0809020002 L18-Cert. 2004-05-17 00:00:00 2005-07-21 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-15 El Soler de Lloberas CASTIAS VIÑAS, SCP J65233546 Granja - Explotació ramadera boví i altres 15 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA SOLE LLOBERAS, 08672 Gaià 413381.32 4642095.88 41.9260260,1.9553187 CASA SOLE LLOBERAS Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2017-09-28 00:00:00 0809020002 III 2011-12-27 00:00:00 2006-10-13 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-7430 Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia G58302928 Magatzem Regulador i Premuntatges per la Sagrada Família 7430 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 GRANGES GAIA, 08672 Gaià 408676.27 4640160.89 41.9080706,1.8988820 GRANGES GAIA Galera 08672 Gaià Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2017-07-13 00:00:00 0809020002 II 2013-06-11 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:17
cens-0809020002-7432 La Païssa Activitat de turisme rural 7432 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA LA PLANA, 08672 Gaià 407706 4642161 41.9259693,1.8868723 CASA LA PLANA Gaià 08672 Gaià Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities 0 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 1 0 2018-07-18 00:00:00 0809020002 L18-Cert. 2013-01-11 00:00:00 2018-05-11 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:22
cens-0809020002-7436 La Plana Granja - Explotació ramadera 7436 Ajuntament de Gaià 08090 0809020002 7 CASA LA PLANA, 08672 Gaià 407706.73 4642171.44 41.9260634,1.8868794 CASA LA PLANA Disseminat 08672 Gaià Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2017-09-28 00:00:00 0809020002 III 2016-05-24 00:00:00 2017-03-16 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-09-20 23:22

Estadístiques 2023
Cens municipal d'activitats i establiments

Mitjana 2023: 223,89 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml