Detall - habitatge121223176
Tipus de contingut: punt | Dataset: oficines_habitatge
ID
habitatge121223176
Nom del lloc
OMHAB, Oficina Municipal d'Habitatge
Descripció
Entitat: Ajuntament de Molins de Rei<br>Serveis: <ul><li>Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges</li><li>Ajuts per al pagament del lloguer</li><li>Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge</li><li>Borsa de Lloguer (Conveni 3)</li><li>Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge</li><li>Gestió borsa d'habitatge de lloguer</li><li>Informació i assessorament en matèria d'habitatge</li><li>Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)</li><li>Gestió i adjudicació d'habitatge protegit</li><li>Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial</li><li>Tramitació de cèdules d'habitabilitat</li></ul>
Adreça
Pl.  Josep Tarradellas, 1 08750 Molins de Rei
Codi postal
Nom del municipi
Molins de Rei
Adreça completa
Pl.  Josep Tarradellas, 1 08750 Molins de Rei
Localització
41.4133656,2.0185036
Imatge
Web
http://www.molinsderei.cat/temes/habitatge-1
Correu de contacte
Telèfon de contacte
936 803 340
Fax
Horaris
Cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana al C. Rubió i Ors, 2-4 de dilluns a dijous de 8:30 a 19:00h divendres de 8:30 a 15:00h
Municipi
08123
Temes
8
Etiquetes
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Categoria
oficina_integral_de_serveis_dhabitatge
Comarca
11
Identificador secundari
Cercador/Codi
google/OK
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Url Cita Previa
Horari estiu dilluns
Horari estiu dimarts
Horari estiu dimecres
Horari estiu dijous
Horari estiu divendres
Horari estiu dissabte
Horari estiu diumenge
Observacions estiu
Horari hivern dilluns
Horari hivern dimarts
Horari hivern dimecres
Horari hivern dijous
Horari hivern divendres
Horari hivern dissabte
Horari hivern diumenge
Observacions hivern