ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Url Cita Previa
Horari estiu dilluns
Horari estiu dimarts
Horari estiu dimecres
Horari estiu dijous
Horari estiu divendres
Horari estiu dissabte
Horari estiu diumenge
Observacions estiu
Horari hivern dilluns
Horari hivern dimarts
Horari hivern dimecres
Horari hivern dijous
Horari hivern divendres
Horari hivern dissabte
Horari hivern diumenge
Observacions hivern
Conjunt de dades
Últim canvi
habitatge120960968 Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels, SA<br>Serveis: <ul><li>Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges</li><li>Ajuts per al pagament del lloguer</li><li>Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge</li><li>Borsa de Lloguer (Conveni 3)</li><li>Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge</li><li>Gestió borsa d'habitatge de lloguer</li><li>Informació i assessorament en matèria d'habitatge</li><li>Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)</li><li>Gestió i adjudicació d'habitatge protegit</li><li>Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial</li><li>Tramitació de cèdules d'habitabilitat</li></ul> Passatge de les Caramelles, 2, baixos Castelldefels Passatge de les Caramelles, 2, baixos 41.2819883,1.9780597 http://www.olhcastelldefels.com 936 646 990 Horari d'hivern: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h; dilluns, dimarts i dijous de 16:00 a 18:30h.;;Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h; dilluns de 16:00 a 18:00h. Agost tancat;;Servei d'intermediació: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h 08056 8 Oficina integral de Serveis d'Habitatge oficina_integral_de_serveis_dhabitatge 11 google/OK Serveis d'habitatge 2023-04-28 05:57

Estadístiques 2023
Serveis d'habitatge

Mitjana 2023: 131,76 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc