Detall - habitatge_detall120311190
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall120311190
Nom oficina
Oficina local de rehabilitació i habitatge del Consell Comarcal del Bages
Entitat
Consell Comarcal del Bages
Adreça
Muralla de Sant Domènec, 24 Manresa 08241
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.7265962,1.8230274
Telèfon de contacte
936 930 361
Web
http://www.ccbages.cat/serveis/habitatge
Horari
Dilluns, dimarts i dijous de 9:00 a 14:00h;;Dilluns de 16:00 a 18:30h;; 
Tipus oficina
Oficina local d'habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Ajuts per al pagament del lloguer|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08002,08010,08012,08018,08038,08047,08053,08059,08061,08062,08084,08090,08242,08127,08139,08140,08141,08182,08178,08191,08212,08213,08218,08229,08098,08262,08192,08274,08277
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08002;08010;08012;08018;08038;08047;08053;08059;08061;08062;08084;08090;08242;08127;08139;08140;08141;08182;08178;08191;08212;08213;08218;08229;08098;08262;08192;08274;08277
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge120311190
Cercador/Codi
nominatim/OK