Detall - habitatge_detall120335159
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall120335159
Nom oficina
Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme
Entitat
Consell Comarcal del Maresme
Adreça
Pl. Miquel Biada, 1 Mataró 08340
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.5351360,2.4459576
Telèfon de contacte
937 411 616
Web
http://www.ccmaresme.es/habitatge.php
Horari
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:30h;;Dimarts i dijous de 16:30 a 18:00h;;Serveis d'intermediació: Dimarts i dijous de 9:00 a 14:00h
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Ajuts per al pagament del lloguer|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08003,08006,08007,08009,08029,08030,08032,08035,08040,08075,08110,08118,08126,08155,08163,08230,08172,08197,08203,08193,08235,08264,08261,08281,08282,08284,08214,08219,08153
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08003;08006;08007;08009;08029;08030;08032;08035;08040;08075;08110;08118;08126;08155;08163;08230;08172;08197;08203;08193;08235;08264;08261;08281;08282;08284;08214;08219;08153
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge120335159
Cercador/Codi
nominatim/OK