Detall - habitatge_detall120960968
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall120960968
Nom oficina
Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels
Entitat
Serveis Ambientals de Castelldefels, SA
Adreça
Passatge de les Caramelles, 2, baixos
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.2819883,1.9780597
Telèfon de contacte
936 646 990
Web
http://www.olhcastelldefels.com
Horari
Horari d'hivern: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h; dilluns, dimarts i dijous de 16:00 a 18:30h.;;Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h; dilluns de 16:00 a 18:00h. Agost tancat;;Servei d'intermediació: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08056;Ajuts per al pagament del lloguer|08056;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08056;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08056;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08056;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08056;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08056;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08056;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08056;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08056;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08056
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08056
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge120960968
Cercador/Codi
nominatim/OK