Detall - habitatge_detall121181146
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall121181146
Nom oficina
Servei d'Habitatge de la Mancomunitat La Plana
Entitat
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana
Adreça
Sector El Quadro s/n. 08519 Malla
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.8864184,2.2386187
Telèfon de contacte
938 125 445
Web
http://www.mancoplana.cat/
Horari
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h; de dilluns a dijous de 15:00 a 17:00h. Quinzenalment als ajuntaments de Tona, Taradell, Balenyà, Aiguafreda i Sant Martí de Centelles. 
Tipus oficina
Borsa de Lloguer
Serveis
Ajuts per al pagament del lloguer|08014,08017,08026,08083,08111,08129,08224,08247,08269,08278,08283;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08014,08017,08026,08083,08111,08129,08224,08247,08269,08278,08283;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08014,08017,08026,08083,08111,08129,08224,08247,08269,08278,08283;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08014,08017,08026,08083,08111,08129,08224,08247,08269,08278,08283;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08014,08017,08026,08083,08111,08129,08224,08247,08269,08278,08283;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08014,08017,08026,08083,08111,08129,08224,08247,08269,08278,08283;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08014,08017,08026,08083,08111,08129,08224,08247,08269,08278,08283
Llista de serveis
Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial
Destinataris dels serveis
08014;08017;08026;08083;08111;08129;08224;08247;08269;08278;08283
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge121181146
Cercador/Codi
nominatim/OK