Detall - habitatge_detall121187186
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall121187186
Nom oficina
Oficina Local d'Habitatge
Entitat
Ajuntament d'Igualada
Adreça
Pl. de l'Ajuntament, 1 08700 Igualada
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.5805052,1.6186231
Telèfon de contacte
938 031 950
Web
Horari
De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00h; divendres de 8:00 a 14:00h;;Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 08:00 a les 14:00h 
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08102;Ajuts per al pagament del lloguer|08102;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08102;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08102;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08102;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08102;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08102;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08102;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08102
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08102
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge121187186
Cercador/Codi
nominatim/OK