Detall - habitatge_detall121223158
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall121223158
Nom oficina
Oficina Local d'Habitatge de Mataró
Entitat
Empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA)
Adreça
Pablo Iglesias, 63 - 1a planta, despatx 10 08302 Mataró
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.5332650,2.4335306
Telèfon de contacte
937 578 538
Web
http://www.pumsa.cat
Horari
De dilluns a divendres de 8.30 a 14h i dimarts i dijous de 16 a 18h (excepte horari d’estiu: de juny setembre inclosos de 8.30 a 14h)
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08121;Ajuts per al pagament del lloguer|08121;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08121;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08121;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08121;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08121;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08121;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08121;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08121;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08121
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08121
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge121223158
Cercador/Codi
nominatim/OK