Detall - habitatge_detall121282392
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall121282392
Nom oficina
Ajuntament de Pineda de Mar
Entitat
Ajuntament de Pineda de Mar
Adreça
C. Major, 14-16 08397 Pineda de Mar
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.6273668,2.6887121
Telèfon de contacte
937 671 560
Web
Horari
Divendres de 9:00 a 14:00h
Tipus oficina
Oficina local d'habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08163;Ajuts per al pagament del lloguer|08163;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08163;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08163;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08163;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08163;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08163;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08163;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08163
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08163
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge121282392
Cercador/Codi
nominatim/OK