Detall - habitatge_detall121609178
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall121609178
Nom oficina
OLH El Prat de Llobregat
Entitat
Prat Espais, SLU
Adreça
Av. Onze de setembre, 74 08820 El Prat de Llobregat
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.3193930,2.0936701
Telèfon de contacte
933 705 054
Web
http://www.pratespais.com
Horari
De dilluns a dijous, de 9:00 a 14:00h i de 16:00 a 19:00h. Divendres de 9:00 a 14:00h
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08169;Ajuts per al pagament del lloguer|08169;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08169;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08169;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08169;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08169;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08169;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08169;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08169;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08169;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08169
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08169
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge121609178
Cercador/Codi
nominatim/OK