Detall - habitatge_detall121611110
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall121611110
Nom oficina
Oficina Local d'Habitatge PROURSA
Entitat
Ajuntament de Rubí
Adreça
General Prim, 33-35, 4a 08191 Rubí
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.4890623,2.0331264
Telèfon de contacte
935 886 693
Web
http://www.rubi.cat/habitatge
Horari
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h; dilluns de 16:00 a 18:30h
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08184;Ajuts per al pagament del lloguer|08184;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08184;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08184;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08184;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08184;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08184;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08184;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08184;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08184;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08184
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08184
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge121611110
Cercador/Codi
nominatim/OK