Detall - habitatge_detall121645101
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall121645101
Nom oficina
Oficina Local d'Habitatge
Entitat
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Adreça
C. de la Cort, 14
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.3464573,1.6980361
Telèfon de contacte
938 920 220
Web
http://www.habitatge.vilafranca.cat
Horari
De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h; dimarts i dimecres de 16:30 a 19:00h
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08305;Ajuts per al pagament del lloguer|08305;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08305,08304;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08305;Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge|08013,08027,08058,08065,08085,08091,08094,08122,08146,08145,08154,08164,08168,08174,08206,08222,08227,08232,08240,08249,08251,08273,08287,08288,08305,08304;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08305;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08305;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08305;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08305;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08305;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08305;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08305
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08305;08013;08027;08058;08065;08085;08091;08094;08122;08146;08145;08154;08164;08168;08174;08206;08222;08227;08232;08240;08249;08251;08273;08287;08288;08304
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge121645101
Cercador/Codi
nominatim/OK