Detall - habitatge_detall121647111
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall121647111
Nom oficina
Oficina Local d'Habitatge
Entitat
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Adreça
Pl. de la Vila, 8 08800 Vilanova i la Geltrú
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.2240840,1.7257832
Telèfon de contacte
938 169 031
Web
http://www.vilanova.cat/habitatge
Horari
De dilluns a divendres de 9:30 a 14:00h
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08307;Ajuts per al pagament del lloguer|08307;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08307;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08307;Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge|08307;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08307;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08307;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08307;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08307;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08307;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08307;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08307
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Conveni intermediació DIBA risc pèrdua de l'habitatge;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08307
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge121647111
Cercador/Codi
nominatim/OK