Detall - parcs312037
Tipus de contingut: punt | Dataset: parcsequipaments_es
ID
parcs312037
Nom del lloc
Museu Municipal de Montcada i Reixac i jaciment ibèric de les Maleses
Descripció
<p><img data-fileentryid='382691382' src='/documents/193969/348404382/Maleses01.jpg/6a7e6db3-81bd-d15a-dc7b-dc3abceedab5?t=1673600784668&amp;imagePreview=1' style='height: auto; width: 399px; display: inline-block; float: right; margin-left: 1.2rem;' width='399' />Des de fa quaranta anys, el Museu Municipal de Montcada assumeix les funcions de protegir i difondre el patrimoni històric local, és a dir, donar a conèixer la història del municipi i vetllar per la seva herència: el jaciment ibèric de Les Maleses, el Rec Comtal, la Mina, la Casa de les Aigües, les masies medievals, les torres modernistes, les ermites i esglésies; així com tots aquells elements singulars que ens identifiquen i que dibuixen els trets fonamentals com a poble.</p> <div> <p>El Museu Municipal de Montcada va obrir les portes l’any 1982 per tal que estudiants de l'institut de batxillerat del municipi –avui Montserrat Miró– poguessin mostrar les troballes efectuades en les primeres excavacions arqueològiques iniciades al poblat ibèric Les Maleses l'any 1981. Al capdavant de la iniciativa hi havia una professora d'Història, Mercedes Duran, en l'actualitat directora honorífica del Museu i directora del projecte d’investigació al Jaciment.</p> <div> <p>Al llarg de quatre dècades, el petit museu es va convertir en un gran projecte didàctic i d'investigació, evolucionant fins a la seva consolidació com a equipament cultural del municipi, gràcies a la implicació de la comunitat educativa, la ciutadania, les entitats locals, administracions i la voluntat política.</p> <p>Actualment, es troba ubicat a la Casa de la Vila, al carrer Major de Montcada.</p> <p><img data-fileentryid='382691424' src='/documents/193969/348404382/Maleses02.jpg/a491a4d2-3647-297a-6be2-bcc8bf4a1560?t=1673600935869&amp;imagePreview=1' style='height: auto; width: 443px; display: inline-block; float: left; margin-right: 1.2rem;' width='443' />L’any 1996, a partir de la iniciativa de les persones fundadores i impulsores del Museu de Montcada, es va constituir l’Associació d’Amics del Museu de Montcada.. Està integrada per exalumnes i docents de l'Institut Montserrat Miró, pioners i impulsors del projecte museogràfic. Des del seu naixement, ha anat creixent i sumant col·laboracions per part de moltes persones sempre amb un objectiu comú, protegir, estudiar i divulgar el patrimoni i la història local.</p> <p>Avui dia l'Associació lidera el projecte d'investigació al Poblat de Les Maleses en coordinació amb el projecte pedagògic 'Vivint l'arqueologia' de l'Institut Montserrat Miró, el suport econòmic i logístic del Parc de la Serralada de Marina (Diputació de Barcelona) i de l’Ajuntament de Montcada. Des de l'any 2000 es realitzen campanyes arqueològiques cada estiu per continuar avançant en el coneixement del poblament iber i els seus habitants documentats fa 2300 anys, entre els segles IV-III a.C. L’equip del projecte d’investigació està liderat per Mercedes Durán, Gemma Hidalgo i Jordi Chorén, acompanyats d’arqueòlegs, voluntaris i estudiants de l’institut Montserrat Miró, que per la via de l’aprenentatge i servei viuen una experiència significativa, vinculada amb el medi natural, territorial i el patrimoni històric.</p> <p><img data-fileentryid='382691496' src='/documents/193969/348404382/Maleses03.jpg/8e6b9657-fe76-98a7-58ca-f8746f08f393?t=1673601044338&amp;imagePreview=1' style='display: inline-block; float: right; margin-left: 1.2rem; height: auto; width: 427px;' width='427' />L'Associació d’amics del Museu de Montcada, promociona la investigació històrica i s'organitzen activitats de divulgació i dinamització per tal d'apropar el Museu Municipal i el patrimoni local des d'una perspectiva didàctica a tota la població. Túnels de temps, recreacions històriques, tallers d'arqueologia experimental, entre altres activitats permeten als participants descobrir la història local, viure -la, entendre-la i sentir-la propera. A finals de Maig al Jaciment de Les Maleses s’organitza l’activitat de recreació històrica “Reviu Les Maleses”, en la que els visitants coneixen el poblat tal com va estar habitat fa 2300 anys.</p> <p> </p> </div> </div> <h4>El turó de les Maleses. Jaciment ibèric</h4> <p>(Cliqueu damunt de la imatge per ampliar-la)</p> <p><a href='https://parcs.diba.cat/documents/193969/348404382/Espais_croquis.pdf/8c889d4d-6bf4-3b96-385f-9d4f5df47d90?t=1673601521752' target='_blank'><img data-fileentryid='382691848' src='/documents/193969/348404382/Espais_croquis.jpg/c6a374ea-d30f-e6b9-69b0-02af55e216ad?t=1673601747968&amp;imagePreview=1' /></a></p> <p> </p> <hr /> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393499270044' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/19694738/1_els-poblats-ibers-128-internet.mp3' target='_blank'>Els poblats ibers [cat]</a></p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393499270044' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/f9d4fe08-a95f-4ec3-883b-2c57bd197a08' target='_blank'>Los poblados íberos [es]</a></p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393499270044' style='font-size: 0.7em; width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/ede7eae6-19a8-48e9-81ff-7ece5464d7c6' target='_blank'>The iberian vilages [eng]</a></p> <p> </p> <p>El turó de les Maleses té una alçada màxima de 420 m i gaudeix d'una visibilitat extraordinària. En dies clars es visualitza tot el Vallès fins als Pirineus i des del Pi Candeler –un turó que s'uneix a les Maleses a molt pocs metres de distància–, es controla tot el Barcelonès i el Maresme. Des d'aquí s'albiren els vessants muntanyencs que hi ha entre els poblats del turó de Penjabocs i els del turó de Can Gallemí i Castellruf, a més d'altres vessants a l'est de les muntanyes que formen la Serralada de Marina. Aquesta situació permetia a les Maleses mantenir la visibilitat amb tots els poblats dels voltants, sense excepció, tant els de l'interior com els de la costa, com Puig Castellar i Mas Boscà; i poder fer-los senyals d'advertiment amb garantia de ser vistos.</p> <p>La seva extensió és de 3.322,56 m2. S'han fet diverses intervencions, tant d'excavació com de restauració, amb el suport econòmic del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Montcada i Reixac i Sant Fost de Campsentelles.</p> <p>Els seus habitants pertanyien a la tribu dels laietans. La seva economia era agrària, ramadera i comerciaven amb fenicis grecs i cartaginesos.</p> <p>L'urbanisme de les Maleses segueix el patró tradicional d'un carrer central que divideix en dos el poblat: el vessant de Sant Fost de Campsentelles està orientat a l'est mentre que el vessant de Montcada i Reixac, està orientat a l'oest. Tant a un costat com a l'altre, les cases s'afileren en bateries de construccions que aprofiten el mur de tancament per recolzar-s'hi i gaudir d'una bona resistència.</p> <p>Entre els segles V i II aC, la casa ibèrica es presenta amb un aspecte molt homogeni arreu. La planta gairebé sempre és quadrangular, tal i com succeeix al turó de Les Maleses. Les cases a Les Maleses presenten tres, cinc o més habitacions amb una superfície de 50 m2 aproximadament. A l'àrea excavada destaquen tres conjunts: la casa del moliner, la casa del ferrer i la casa d'una família prestigiosa del poblat.</p> <p>Els seus orígens ens situen en un habitat preurbà anterior al segle IV aC. La planificació urbanística es duu a terme entre els segles IV i III aC. El seu abandonament es produeix abans de la segona guerra púnica (219 aC), però fins ara desconeixem els motius que ho van provocar.</p> <p> </p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=b40a7450-10ed-4777-afb9-407ee88c9014&amp;groupId=193969&amp;t=1393497190167' style='width:121px; height:27px; margin:5px; float:left' /></p> <p> </p> <p> </p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=14e1ef55-a5ff-4e4d-8e6f-49909b89c8b9&amp;groupId=193969&amp;t=1393501402807' style='width:300px; height:212px; margin:5px; float:left' /></p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393500842620' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/ba16cb25-e4e1-49b9-897b-28c676a5a50f' target='_blank'>La casa del ferrer [cat]</a></p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393500842620' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/a53c45af-c201-435a-8201-5eb9ca832ad1' target='_blank'>La casa del herrero [es]</a></p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393500842620' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/06a628c6-aa2a-4080-8e49-f43ca16e10bc' target='_blank'>The house of the ironsmith [eng]</a></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=c24ce9f2-0b11-4f0c-acf7-ffdf7592b093&amp;groupId=193969&amp;t=1393497190166' style='width:125px; height:27px; margin:5px; float:left' /></p> <p> </p> <p> </p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=7d4363b6-2250-4811-9769-22358823b099&amp;groupId=193969&amp;t=1393501578499' style='width:300px; height:212px; margin:5px; float:left' /></p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393500842620' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/89ed6fc8-91ec-41ac-9843-7f8b2f0478b2' target='_blank'>La casa del moliner [cat]</a></p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393500842620' style='width: 30px; height: 29px;' /> La casa del molinero [es]</p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393500842620' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/9b72f435-b483-47b3-bfe7-2b7824ebaa87' target='_blank'>The miller's house [eng]</a></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=0f6c2a70-7f80-4007-ade1-84c3b915618f&amp;groupId=193969&amp;t=1393497190167' style='width:114px; height:27px; margin:5px; float:left' /></p> <p> </p> <p> </p> <p><img alt='' src='/documents/193969/194205/EscenaTeixits/bec5749a-f6a0-4a49-9487-4aae3a3c4edc?t=1394706275464' style='width:300px; height:281px; margin:5px; float:left' /><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393505064436' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/f9be1ead-42d5-4b68-99a3-ecc44e5e4241' target='_blank'>La casa d'una família de prestigi [cat]</a></p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393505064436' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/1b9e7352-e1c1-44d5-bac7-e199cde22835' target='_blank'>La casa de una familia de prestigio [es]</a></p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393505064436' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='/documents/400779/c912cc89-d085-463c-a328-d90683aeefae' target='_blank'>The house of a prestigious family [eng]</a></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <p><strong>Casa de l'aigua</strong></p> <p><img alt='' height='230' src='https://parcs.diba.cat/documents/193969/348404382/Casa+de+l%27aigua.jpg/691c1dfb-02e5-1c1f-44f2-305d7b4a8438?t=1614764805383' style='width:300px; height:281px; margin:5px; float:left' width='300' /><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393505064436' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='https://parcs.diba.cat/documents/193969/348404382/AUD-20210118-WA0000.m4a/7117c308-a52c-ec4e-37ad-66b1f4b6a1d2?t=1614764789055' target='_blank'> Casa de l'aigua [cat]</a></p> <p><img alt='' src='/image/image_gallery?uuid=f8b5a706-4f98-4ea5-920f-69a9437dea1c&amp;groupId=193969&amp;t=1393505064436' style='width: 30px; height: 29px;' /> <a href='https://parcs.diba.cat/documents/193969/348404382/AUD-20210118-WA0001.m4a/817a711b-bf25-a831-94db-753f8de57f62?t=1614764789694' target='_blank'>Casa de l'aigua [es]</a></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <h4>Vídeo del jaciment ibèric de les Maleses</h4> <p><iframe allowfullscreen='' frameborder='0' height='262' src='https://www.youtube.com/embed/U9cKFzNds0s' tabindex='0' width='350'></iframe></p> <hr /> <p><strong><a href='https://www.museuobert.cat/ca/museu-municipal-de-montcada-i-reixac' target='_blank'>Web del Museu Municipal de Montcada i Reixac</a> </strong></p>
Adreça
Museu de les Maleses
Codi postal
08480
Nom del municipi
Montcada i Reixac
Adreça completa
Museu de les Maleses, 08480, Montcada i Reixac
Localització
41.4859490,2.1879500
Imatge
Web
https://www.museuobert.cat/ca/museu-municipal-de-montcada-i-reixac
Correu de contacte
museumunicipal@montcada.org
Telèfon de contacte
935 648 466; 610 144 499
Fax
Horaris
Accés lliure respectant les restriccions d'aforament i mesures de seguretat: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h i dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h. Accés amb reserva prèvia: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h.
Municipi
08125
Temes
9
Etiquetes
Museus i equipaments culturals; Marina
Categoria
museus_i_equipaments_culturals; marina
Comarca
40
Identificador secundari
marina
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
https://parcs.diba.cat/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/193969/museu-de-les-maleses-i-jaciment-iberic-equipament-municipal-  
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Url Cita Previa
Horari estiu dilluns
Horari estiu dimarts
Horari estiu dimecres
Horari estiu dijous
Horari estiu divendres
Horari estiu dissabte
Horari estiu diumenge
Observacions estiu
Horari hivern dilluns
Horari hivern dimarts
Horari hivern dimecres
Horari hivern dijous
Horari hivern divendres
Horari hivern dissabte
Horari hivern diumenge
Observacions hivern