Detall - 59792
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
59792
Títol
Església de Sant Pere de Boixadors
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/esglesia-de-sant-pere-de-boixadors
Bibliografia
AAVV. (1997): Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Anoia. Volum 7. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona. BOSCH, LL; RIERA, C.(2008): Apunt sobre la Mare de Déu de Boixadors. Parròquia de Sant Pere de Boixadors. Gràfiques Diac. GAVÍN, JM. (1988): Inventari d'esglésies. Anoia-Conca de Barbarà. Vol. 16. Arxiu Gavín Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Sant Pere Sallavinera. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. Les Esglésies de Sant Pere de Boixadors. Parròquia de Sant Pere de Boixadors. 2009
Centuria
XX
Notes de conservació
Descripció
L'església de Sant Pere de Boixadors es troba situada a la zona de Boixadors, prop de Cal Gironella. Fou construïda al segle XX. L'edifici de planta rectangular s'articula amb una sola nau, sense absis, amb la coberta amb arcs en volta de canó per l'interior i l'exterior de teula a dobles vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. A la zona del presbiteri en destaquen les pintures murals, obra de Jacint Costa i Bosch o mossèn Cinto (rector de Sant Pere Sallavinera entre 1940-1943) i la figura escultòrica de Sant Pere a la part central. A la banda esquerra s'hi representa l'escena de Sant Pere quan li ofereixen les claus del regne i a la banda dreta el moment en que se li ofereix a Sant Pere la creu del pastor. A la part superior s'hi representa a dos àngels portant la corona de bisbe. Tant a la façana de llevant com a la façana de ponent hi ha dos arcs de mig punt a mode de capelles. A la façana de ponent hi ha representada la sagrada família i la còpia de la Mare de Déu de Boixadors i a la façana de llevant la imatge de Sant Isidre, el Sagrat Cor, Sant Antoni i Crist Crucificat. Sobre el portal d'accés s'hi situa la zona del cor amb una barana de fusta i des del qual també s'accedeix al campanar. La façana principal, situada a migjorn, està construïda amb pedres irregulars amb argamassa i ciment. La porta principal d'arc apuntat hi ha gravat MCMCCCIII (1933), possiblement data en que fou restaurada. Damunt la porta d'accés hi ha un petit òcul a la part central emmarcat amb pedres ben escairades. A la banda dreta hi el campanar de planta quadrada tipus torre coronat per una coberta a quatre vessants amb dues campanes de bronze.
Codi d'element
08189-50
Ubicació
Camps de la Rectoria
Història
Aquesta església fou construïda al segle XX en substitució a la primitiva parròquia de Sant Pere de Boixadors situada a tocar del castell de Boixadors. L'any 1867 un grup de veïns i el rector, Josep Vergés, van demanar al bisbe, Lluís Jordà, que es duguessin a terme uns plànols i un pressupost per aixecar una nova església a la zona de les Bassetes. L'any 1874 el Sr Francisco Vilarrúbia, del mas Gotzems, va deixar en testament que dues cinquenes parts de la seva herencia anessin destinades a la construcció de la nova església designada a la zona de les Bassetes i una casa per allotjar les germanes Terciàries del Carme, les quals hi van renunciar. No obstant, no es va signar l'escriptura de compra dels terrenys fins l'any 1930, fins aleshores propietat de Joan Giralt i Parés, de Sant Pere Sallavinera. Al gener de 1931 es va signar el contracte per la construcció de l'església i la casa rectoral, segons plànols de l'arquitecte diocesà Josep Mª Pericas. L'acord el van signar el rector de Calaf, Pere Farràs, rector de Boixadors, Nicolau Panadès i Rafel Vidal, comissionats del bisbe i Francesc Pujol, mestre de cases. Segons l'acord, la façana de l'església i de la rectoria havien de ser arrebossades i ratllades a pedra vista i per dins enguixades i pintades de blanc. El campanar havia de ser senzill i s'havia de construir una cisterna feta de pedra i acabada amb ciment pòrtland. Havien de dur a a terme tots els treballs de paleta i de fusteria excepte els campanes, altars, la trona, el confessionari, els bancs, armaris i parallamps que es traslladaria de l'església del castell de Boixadors. Les teules i els maons es van fer a un obrador i forn que hi havia a Cal Gotzems. La inauguració i benedicció de la nova església va tenir lloc el 19 d'agost de 1934.
Coordenades
41.7632600,1.5697700
UTM X
381112
UTM Y
4624480
Any
1931
Municipi
08189
Nom del municipi
Sant Pere Sallavinera
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08189/59792-foto-08189-50-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08189/59792-foto-08189-50-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08189/59792-foto-08189-50-3.jpg
Estil
Historicista|Contemporani
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Religiós
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Cabañas
Autor de l'element
Observacions
A l'interior de l'església s'hi exposa la Mandíbula de Balena (fitxa 19).
Codi de l'estil
116|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
6