Detall - 67882
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67882
Títol
C/ de l'Aigua, 22
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-22
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX-XX
Notes de conservació
El Pla Especial permet transformar les golfes en un pis, sempre que es restitueixi la tortugada. Cal eliminar el sòcol de la planta baixa.
Descripció
Casa de tres nivells d'alçada (pb + 2p) amb una obertura en cada planta, corresponent a una porta en la planta baixa, un balcó en el pis principal i una finestra en el darrer nivell. La planta inferior mostra també un sòcol de maó en obra vista. Destaca l'ampit de pedra motllurat del balcó del primer pis, actualment tancat amb porticons de fusta i sense barana metàl·lica. La part superior de la façana conserva la tortugada per a evacuar les aigües de la coberta. La finca pot considerar-se una mostra de l'arquitectura popular sitgetana més senzilla.
Codi d'element
08270-24
Ubicació
c/ de l'Aigua, 22
Història
Coordenades
41.2359200,1.8118100
UTM X
400428
UTM Y
4565628
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67882-foto-08270-24-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67882-foto-08270-24-2.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2019-11-29 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17