Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
60306 Eremitori de la font del Roure https://patrimonicultural.diba.cat/element/eremitori-de-la-font-del-roure XX <p>Petit eremitori externament decorat amb totxo esglaonat i interiorment fet en guix. L'advocació d'aquest eremitori és el Sagrat Cor.</p> 08191-129 Cornet 41.8943500,1.9461300 412576 4638583 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60306-foto-08191-129-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60306-foto-08191-129-2.jpg Física Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Religiós 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Juntament amb la font i el Roure de Cerarols formen un conjunt ambiental homogeni i harmònic. La font en el dia d'avui no raja i dóna lloc a una bassa. 98 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60307 Fabricació de sifons de cal Traval https://patrimonicultural.diba.cat/element/fabricacio-de-sifons-de-cal-traval <p>CAPDEVILA, Lluís - SÁNCHEZ, Ferran 'Flora i història de Sallent' .- Sallent 1992 .- p.85</p> XX La maquinària està en desús des de fa temps <p>Antiga fàbrica de sifons i gasoses que conserva tota la maquinària necessària del procés per a la seva fabricació</p> 08191-130 Als baixos de la casa de Cal Traval <p>Aquesta fàbrica va començar a treballar en els últims anys del segle XIX. L'any 1901 Pere Riera i Boronat instal·là un motor de gas de 1 CV per a modernitzar el procés de fabricació. El seu desenvolupament màxim el realitza Jaume Riera i Arau als anys 1920. Va funcionar regularment fins l'any 1996.</p> 41.8240000,1.8956000 408284 4630825 08191 Sallent Restringit Regular Inexistent Patrimoni immaterial Tècnica artesanal Privada Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Podia arribar a fer 5000 ampolles setmanals de sifó i gasosa. 60 4.2 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60308 Estratotipus de la formació Artés https://patrimonicultural.diba.cat/element/estratotipus-de-la-formacio-artes <p>BIOSCA, Josep 'Guia d'espais d'interès natural del Bages' .- Manresa 1997 .- pp.81</p> <p>Zona d'especial interès geològic. S'observen els balços erosius de la riera Gavarressa, d'un color roig característic. Forma part de la formació geològica Artés, on hi coexisteixen lutites i arenites del terciari.</p> 08191-131 A tocar de la riera Gavarressa <p>Tot hi haver estat citada des dels primers moments dels estudis geològics catalans, la formació Artés va rebre un impuls científic definitiu amb els treballs del geòleg Josep Ferrer, l'any 1971.</p> 41.8081300,1.9348300 411520 4629022 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60308-foto-08191-131-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60308-foto-08191-131-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau La importància dels estratotipus geològics són les bases més importants de la geologia catalana i, en aquest cas concret, del terciari continental català. 2153 5.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60309 Carrer del Clos https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-del-clos XVII-XVIII <p>Carrer de traçat sinuós que ha conservat la seva fesomia tradicional d'estructura medieval. És un carrer estret amb cases generalment amb tines i cellers a les plantes baixes. La part més alta del carrer es va remodelar i ampliar al segle XVIII en fer-se la rectoria nova. La majoria de cases són dels segles XVII i XVIII, conservant una unitat i homogeneïtat considerables.</p> 08191-132 <p>Aquest és un dels primers carrers de la vila de Sallent. Sorgeix al segle XII com a perllongació de la sagrera de Santa Maria de Sallent.</p> 41.8228300,1.8972800 408422 4630693 08191 Sallent Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60309-foto-08191-132-2.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau La paraula Clos vol dir tancat i, efectivament, aquest carrer tancava antigament la vila per la banda de migdia. 94 46 1.2 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60310 Resclosa i Molí del Graner https://patrimonicultural.diba.cat/element/resclosa-i-moli-del-graner A banda de la resclosa, pràcticament no queden restes del molí. <p>Resclosa de formigó. Conserva una original i interessant roda de ciment. Són pràcticament les úniques restes que queden del conjunt d'antics molins hidràulics que havien existit en tot el terme municipal de Sallent.</p> 08191-133 Cornet 41.8752600,1.9221300 410559 4636488 XVIII-XX 08191 Sallent Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60310-foto-08191-133-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60310-foto-08191-133-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60310-foto-08191-133-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 98|94 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60311 Fabriqueta del pont de Cabrianes https://patrimonicultural.diba.cat/element/fabriqueta-del-pont-de-cabrianes XIX <p>Edifici de planta rectangular amb teulada a dues aigües. Finestres decorades amb maó als marcs. Disposa de dues turbines automatitzades que funcionen gràcies al canal de desviament d'aigües que comença just al davant de la fàbrica Berenguer de Cabrianes.</p> 08191-134 Pont de Cabrianes <p>Construïda per subministrat enllumenat elèctric a les fàbriques de Sallent i Cabrianes.</p> 41.7811500,1.9053400 409032 4626057 08191 Sallent Restringit Bo Física Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60312 Lledoner del mas de Sant Pere https://patrimonicultural.diba.cat/element/lledoner-del-mas-de-sant-pere <p>(Celtis Australis). Arbre caducifoli de fulla plana.</p> 08191-135 Serraïma 41.8411800,1.9214300 410453 4632705 08191 Sallent Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60312-foto-08191-135-2.jpg Inexistent Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2021-05-26 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 2151 5.2 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60313 Roure Gros de la Sèquia https://patrimonicultural.diba.cat/element/roure-gros-de-la-sequia <p>CAPDEVILA, Lluís - SÁNCHEZ, Ferran 'Flora i història de Sallent' .- Sallent 1992</p> Té dues branques principals mortes. <p>(Quercus Pubescens). Roure amb una soca de més de 3 metres de diàmetre i 16 metres d'alçada. Té 3 grans branques (dues d'elles mortes per un llamp).</p> 08191-136 Sant Ponç <p>Es calcula que aquest arbre té més de 300 anys.</p> 41.7895000,1.8849000 407346 4627006 08191 Sallent Obert Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60313-foto-08191-136-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2021-05-26 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 2151 5.2 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60314 Lledoner de la Carrera https://patrimonicultural.diba.cat/element/lledoner-de-la-carrera <p>2 branques de grans dimensions.</p> 08191-137 Cabrianes 41.8118700,1.9141400 409807 4629459 08191 Sallent Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60314-foto-08191-137-2.jpg Inexistent Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2021-05-26 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 2151 5.2 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60315 Roure de les escoles de Cornet https://patrimonicultural.diba.cat/element/roure-de-les-escoles-de-cornet <p>CAPDEVILA, Lluís - SÁNCHEZ, Ferran 'Flora i història de Sallent' .- Sallent 1992</p> <p>Roure de 3'50 metres de diàmetre i gairebé 20 metres d'alçada. (Quercus Petraea)</p> 08191-138 Parròquia de Cornet 41.8865100,1.9316400 411363 4637727 08191 Sallent Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60315-foto-08191-138-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Social 2021-05-26 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 2151 5.2 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60316 Finestra gòtica de ca la Gràcia https://patrimonicultural.diba.cat/element/finestra-gotica-de-ca-la-gracia <p>AA.DD. 'Inventario histórico, artístico, arqueológico de la provincia de Barcelona (Sallent)' PIÑERO, Jordi 'Cabrianes, història d'un poble' .- Manresa 1996 .- p.49</p> XIV La casa està en males condicions. <p>Finestra de petites dimensions en un angle d'aquesta casa. Té un arc conopial de tradició gòtica a la seva part superior.</p> 08191-139 Part exterior de Ca la Gràcia (Cabrianes) <p>Ca la Gràcia, és la casa més antiga que es conserva al nucli urbà de Cabrianes. Antigament s'anomenava Mas Pons.</p> 41.7993500,1.9102400 409465 4628073 08191 Sallent Obert Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60316-foto-08191-139-1.jpg Legal Gòtic Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Actualment la casa és deshabitada. Hi ha un arbre just al davant que en dificulta la seva observació. 93 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60317 Pou de glaç del Solar del Vilar https://patrimonicultural.diba.cat/element/pou-de-glac-del-solar-del-vilar <p>PERARNAU, Jaume 'Els pous de glaç de la comarca del Bages' .- Manresa 1992 SOLÀ, Fortià 'Història de Sallent' .- Vic 1920 .- p. 154</p> XVII Esfondrada parcialment la volta. Esquerdes. <p>Pou de glaç d'estructura típica en aquest tipus de construccions. Planta circular, cos cilíndric, soterrat parcialment, i recobert amb volta de cúpula semiesfèrica a la part exterior. L'aparell, tant la part interna com externa, és de pedra i calç, tot i que més modernament es va arrebossar tot l'interior de ciment per a poder-lo utilitzar com a dipòsit d'aigua. Disposa d'una única obertura a la volta, i restes de la sortida de desglaç a la part inferior. Té un diàmetre aproximat de 6'8 metres i una alçada parcial (hi ha molta sedimentació al fons) de 7'5 metres. Destaca de la majoria de pous de la comarca pels seus gruixuts murs: 80 cm., superiors a l'habitual i, segurament, realitzats per a donar-li un millor aïllament tèrmic just en un indret on no hi ha gaire ombra ni està situat en un lloc bac.</p> 08191-140 <p>Construït durant el segle XVII per abastar de glaç i neu, indiferentment, a la vila de Sallent. Durant el segle XVIII, època de màxim desenvolupament d'aquesta indústria rural, l'arrendament del pou i de l'abastament del gel a Sallent corresponia a Josep Claret Pujadós. Va deixar d'utilitzar-se com a tal durant la segona meitat del segle XIX.</p> 41.8356000,1.8964400 408370 4632112 08191 Sallent Fàcil Dolent Legal Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Productiu 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Actualment utilitzat com a dipòsit d'aigua. 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60318 Alzina Grossa del Mas https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-grossa-del-mas <p>CAPDEVILA, Lluís - SÁNCHEZ, Ferran 'Floria i història de Sallent' .- Sallent 1992</p> <p>Alzina de grans dimensions. Més de 3'20 metres de diàmetre i gairebé 19 metres d'alçada. Va sobreviure al foc de 1986. (Quercus Ilex)</p> 08191-141 Proper a El Mas de Cornet <p>Se li atribueixen més de dos segles de vida.</p> 41.8948800,1.9436000 412367 4638644 08191 Sallent Obert Bo Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2021-05-26 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 2151 5.2 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60319 Fortí de la Rampinya https://patrimonicultural.diba.cat/element/forti-de-la-rampinya <p>SOLÀ, Fortià 'Història de Sallent' .- Vic 1920 .- p. 340 CAPDEVILA, Lluís - SÁNCHEZ, Ferran 'Flora i història de Sallent' .- Sallent 1992 . - p. 181</p> XIX No té coberta. Esquerdes i vegetació als murs. <p>Edifici militar d'estructura rectangular amb planta baixa i dos pisos d'alçada. Espitllerat a tot el vol i en cada un dels seus nivells de construcció amb una obertura més grossa a la part central. Té 6 espitlleres per a cada planta en les parets de llevant i ponent i varien entre 4 i 5 espitlleres a cada planta a les parets nord i sud.</p> 08191-142 <p>Aquest fortí va ser construït pels liberals l'any 1837, en el decurs de la Primera Guerra Carlina, per ordre del liberal Baró de Meer. Durant la Tercera Guerra Carlina, va ser refet (1875).</p> 41.8222800,1.8914000 407933 4630638 1837 08191 Sallent Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60319-foto-08191-142-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60319-foto-08191-142-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Aquesta construcció dominava el camí de Manresa a Berga, el pont de Sallent i el conjunt de la vila. Fins ben entrat el segle XX encara conservava la seva teulada a dues aigües. 98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60320 Parc municipal 'Pere Sallés' https://patrimonicultural.diba.cat/element/parc-municipal-pere-salles XX <p>Parc format per jardins que es divideixen en dues grans parts separades per una avinguda central molt àmplia. Cada una d'aquestes parts o cossos és dividit en diverses parts. Té una gran miranda al sector de ponent. De les espècies vegetals que hi ha predominen les coníferes, el pi blanc, l'avet i el xiprer, a banda d'altres espècies.</p> 08191-143 <p>Antigament aquests terrenys eren coneguts com Camp del Palau, propietat de l'Elèctrica Sallentina, que promogué, durant els anys 1920, la construcció d'aquest parc, de la biblioteca i de les escoles.</p> 41.8228600,1.8976100 408449 4630696 1929 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60320-foto-08191-143-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60320-foto-08191-143-3.jpg Física Contemporani Patrimoni natural Zona d'interès Pública Social 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Artur Rigol i Riba 98 2153 5.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60321 Sala capitular del mas Fucimanya (Roquesalbes) https://patrimonicultural.diba.cat/element/sala-capitular-del-mas-fucimanya-roquesalbes XVII Esquerdes. S'utilitza com a magatzem de la casa. <p>Sala situada al primer pis del Mas de forma rectangular al voltant de la qual hi ha diferents portes motllurades en guix. El sostre és també fet en motllures de guix imitant artesonats de fusta. Cada una de les portes té arcs d'estil gòtic, algun dels quals ve culminat per escuts abacials.</p> 08191-144 Al Mas Fucimanya. <p>Per tradició oral sembla ser que aquesta era una sala on es reunia el capítol del Monestir de Sant Pere de La Portella, del qual el Mas n'era feudatari. Documentalment no ha pogut ser comprovat.</p> 41.8219100,1.9440000 412301 4630542 08191 Sallent Restringit Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60321-foto-08191-144-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60321-foto-08191-144-3.jpg Legal i física Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Productiu 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 94 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60322 Roques Albes https://patrimonicultural.diba.cat/element/roques-albes <p>AA.DD. 'Inventario histórico, artístico, arqueológico de la provincia de Barcelona. (Sallent)'</p> <p>Majoria de pi i alzinar. Roca calcària. Paisatge pintoresc amb excel·lent vista general dels entorns i diferents curiositats paisatgístiques. Es tracta d'un estrat de roca blanquinosa de més de 1000 metres de llarg, tallada a pic, des d'on es veu la vall de la Gavarresa i el Pla de Bages.</p> 08191-145 Prop del Montcogul 41.8143000,1.9319800 411292 4629710 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60322-foto-08191-145-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60322-foto-08191-145-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Caldria una senyalització adient de l'indret. 2153 5.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60323 Pla de Serra-sanç https://patrimonicultural.diba.cat/element/pla-de-serra-sanc <p>Altiplà d'uns 420 metres situat entre els rius Llobregat i Cornet. Té especial importància per la combinació de les explotacions agrícoles amb la conservació del bosc autòcton de pins i roures. S'observa l'equilibri ecològic tot i la constant presència humana al llarg dels segles. És, també, interessant per la nodrida fauna boscana que hom pot trobar-hi i per ser un lloc de nidatge de diferents espècies d'aus.</p> 08191-146 Serra-sanç 41.8443800,1.8924100 408048 4633091 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60323-foto-08191-146-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60323-foto-08191-146-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 2153 5.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60324 Finestra del carrer de l'Església https://patrimonicultural.diba.cat/element/finestra-del-carrer-de-lesglesia XV <p>Finestreta de petites dimensions formada per dues arcuacions en forma de trèvol a la part superior i columna cilíndrica al mig.</p> 08191-147 A la casa nº 7 del carrer església. 41.8239300,1.8962000 408334 4630817 08191 Sallent Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60324-foto-08191-147-1.jpg Inexistent Gòtic Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Ornamental 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Anteriorment i originàriament era situada a la casa nº 5 del mateix carrer. En unes obres fetes a meitats del segle XX, va traslladar-se al seu emplaçament actual. 93 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60325 Finestra de Terradelletes https://patrimonicultural.diba.cat/element/finestra-de-terradelletes XIV La imatge esculpida està en bones condicions malgrat l'abandonament de la casa. <p>Finestra de petites dimensions amb un dintell esculpit que representa una cara humana de forma gairebé circular.</p> 08191-148 Al Mas Terradelletes (Cornet) 41.9000600,1.9532500 413175 4639210 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60325-foto-08191-148-1.jpg Inexistent Gòtic Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 93 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60326 La Pescadora https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-pescadora <p>AA.DD. 'Inventario histórico, artístico, arqueológico de la provincia de Barcelona (Sallent)'</p> XX <p>Construcció de petites dimensions, en forma de pavelló-glorieta. Té planta quadrada amb quatre portals, un a cada façana. Hi ha un balcó que envolta perimetralment l'edifici. Els fonaments són de pedra i la resta de parets i cobertes són fetes en totxo formant una decoració geomètrica.</p> 08191-149 Entre Cal Sala i Les Culleres 41.8227900,1.8956200 408284 4630691 08191 Sallent Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60326-foto-08191-149-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60326-foto-08191-149-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60326-foto-08191-149-3.jpg Legal Modernisme|Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 105|98 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60327 Portalada de cal Sala https://patrimonicultural.diba.cat/element/portalada-de-cal-sala XX <p>És la porta d'accés al pati interior de l'antiga fàbrica de Cal Sala. El portal és cobert amb arcs cecs, disposant, també, d'arcs trilobats, pinacles i columnes d'estil neogòtic. A la part superior hi ha frisos de dents de serra, fets en totxo i decorats amb ceràmica vidriada.</p> 08191-150 Porta principal de Cal Sala. Sallent <p>Antigament la porta era coronada per un lleó que aguantava una farola. Fou substituït per un gall, símbol de la nova empresa que adquirí la fàbrica</p> 41.8224400,1.8966700 408371 4630651 1903 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60327-foto-08191-150-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60327-foto-08191-150-2.jpg Inexistent Modernisme|Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 105|98 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60328 Reixa forjada de cal Catllera https://patrimonicultural.diba.cat/element/reixa-forjada-de-cal-catllera XIX rovellada <p>Reixa de ferro forjat feta amb decoració geomètrica i molt carregada. Al centre hi ha la data: 1857.</p> 08191-151 Cal Catllera 41.8266800,1.8930900 408079 4631125 1857 08191 Sallent Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60328-foto-08191-151-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Ornamental 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 98 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60329 Creu del cementiri de Cornet https://patrimonicultural.diba.cat/element/creu-del-cementiri-de-cornet XVIII <p>Creu de pedra amb braços en punta, a l'igual que la capçalera. La imatge central representa a un Crist crucificat.</p> 08191-152 <p>Va ser feta el 1784 com a creu del terme de Cornet. Antigament era al cementiri vell. Durant el segle XIX es va traslladar la nou cementiri parroquial.</p> 41.8953200,1.9373100 411846 4638700 1784 08191 Sallent Restringit Bo Física Barroc Patrimoni moble Element urbà Privada Ornamental 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 96 51 2.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60331 Torrents del Solà i de l'Hisop https://patrimonicultural.diba.cat/element/torrents-del-sola-i-de-lhisop Escàs cabal amb indicis de salinització. <p>Torrents tributaris del Llobregat pel seu marge esquerra que destaquen per la seva importància hídrica en un lloc especialment sec i àrid. El torrent del Solà neix sota la casa de Santmartí de Serraïma i desguaça al Llobregat entre el castell de Sallent i les mines de potassa, formant un important talús vertical d'antigues erosions. El torrent de l'Hisop desemboca de forma gairebé paral·lela i pocs metres més avall de l'anterior. Neix al SW del Montcogul i, des de La Carrera, forma, també un encinglerat desnivell fruit de l'erosió. A les seves lleres subsisteix vegetació de ribera que són com diminutes illes de verd en un espai dur i aspre.</p> 08191-154 Cabrianes-Sallent 41.8220200,1.9043900 409011 4630596 08191 Sallent Obert Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60331-foto-08191-154-2.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Pública Social 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Un lloc prou conegut de la població sallentina és la Font del Perrot, al torrent de l'Hisop. 2153 5.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60332 El Cogulló https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-cogullo <p>DAURA, Antoni - GALOBART, Joan 'L'Arqueologia al Bages' .- Les Fonts nº 5 .- Manresa 1985.</p> -IV a I Caldria continuar les excavacions fetes de forma regular i metòdica a fi i efecte de completar el perímetre de tot el poblat. <p>Jaciment arqueològic format per més d'una vintena de dependències. Totes elles amb basaments de parets fetes en pedra seca. Destaquen les muralles ibèriques i el basament d'una torre de defensa a la part nord. S'han excavat gairebé 1200 metres quadrats d'un total de 6000 que sembla tenir el perímetre del jaciment. Dels objectes recuperats destaquen les ceràmiques de tradició Hallstàtica, ceràmica grisa dels segles -IV i -III, ceràmica monocroma dels segles -III i -II, així com monedes i altres objectes d'aixovar. Per les seves dimensions és un dels poblats ibèrics més importants de Catalunya. És situat en un turó que domina la gran majoria de la comarca del Bages, així com el congost del riu Llobregat el seu pas per Sallent.</p> 08191-155 <p>L'any 1948 l'arqueòleg Maluquer de Motes va començar a interessar-se per aquest poblament, tot i que no serà fins el 1965 quant la Universitat de Barcelona va iniciar-ne els primer sondejos. El 1966, Eduard Ripoll formà la Junta d'Història i Arqueologia de Sallent (encarregada a Ramon Camprubí i Llorenç Villuendas) els quals, juntament amb el FAES, excavaren de forma amateur el jaciment fins l'any 1984 en que Eduard Sánchez recopilà tot el treball fet i metoditzà els treballs de recerca, investigació i excavació. Des d'aleshores s'han realitzat diferents campanyes d'excavació dirigides pel mateix Eduard Sánchez.</p> 41.8085500,1.8879800 407629 4629118 08191 Sallent Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60332-foto-08191-155-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60332-foto-08191-155-2.jpg Legal i física Ibèric|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Científic BCIN National Monument Record Assentament (jaciment) 2020-10-07 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Excavat regularment des del 1966. Els materials trobats són exposats al Museu Municipal de Sallent. 81|80 1754 1.4 1782 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60333 Roure de Cerarols https://patrimonicultural.diba.cat/element/roure-de-cerarols <p>CAPDEVILA, Lluís - SÁNCHEZ, Ferran 'Flora i història de Sallent' .- Sallent 1992</p> <p>(Quercus Petraea). Arbre monumental de dues branques, una morta. Amida 5'20 metres de diàmetre i 15 metres d'alçada.</p> 08191-156 Parròquia de Cornet 41.8221300,1.9044800 409019 4630608 08191 Sallent Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60333-foto-08191-156-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2021-05-26 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau També conegut com Roure de la Font del Roure, ja que aquest arbre dóna nom a la font i a l'indret on és ubicat. 2151 5.2 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60334 Om de cal Caticó https://patrimonicultural.diba.cat/element/om-de-cal-catico <p>CAPDEVILA, Lluís - SÁNCHEZ, Ferran 'Flora i història de Sallent' .- Sallent 1992</p> XIX Mort. <p>(Ulmus Minor). Amidava 2'75 metres de diàmetre i més de 16 d'alçada. És mort des de fa uns 5 anys, després d'una mala esporgada.</p> 08191-157 Cabrianes <p>Va ser plantat per un republicà, en homenatge a la República, cap a 1870.</p> 41.7992100,1.9144700 409816 4628053 08191 Sallent Fàcil Dolent Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2021-05-26 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 2151 5.2 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60335 Bosc i plans de la Sala https://patrimonicultural.diba.cat/element/bosc-i-plans-de-la-sala <p>BADIA, Jordi 'Bosc i plans de la Sala' dins de 'Guia d'espais naturals del Bages' .- Ed. Centre d'Estudis del Bages .- Manresa 1997 .- pp. 199-202</p> <p>Bosc envoltat de camps que s'estén des de la masia fins la serra dels Emprius. És un dels retalls de bosc més extensos que hi ha al Pla de Bages (unes 100 Ha d'extensió. És solcat pel Torrent de la Sala. Abunden els roures, en creixement, els pins i les alzines. Té gran transcendència per a la fauna ja que serveix de corredor natural i amagatall de diversos animals.</p> 08191-158 Sant Ponç 41.7912100,1.8809300 407018 4627200 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60335-foto-08191-158-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60335-foto-08191-158-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social 2020-09-30 00:00:00 Té greus amenaces de conservació pel risc d'incendi, els abocaments incontrolats i el veïnatge de carreteres. 2153 5.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60336 Coll de Sant Ponç https://patrimonicultural.diba.cat/element/coll-de-sant-ponc <p>BENET, Albert. 'Història del Bages' Vol II. Manresa 1988 .- pàg. 279 VILLEGAS, Francesc 'El romànic del Bages' .- Manresa 1982 .- pàg. 187</p> XVIII-XIX <p>Casa pairal de planta rectangular formada per una planta baixa, un pis i golfes. De grans dimensions i teulada a dues aigües. Restaurada i rehabilitada, marcant-se les obertures en totxo. Aparell de pedra irregular unit amb morter i blocs ben escairats a les cantonades i als perfils dels arcs. Balconada encarada a migdia i porxo d'entrada a la planta baixa.</p> 08191-1 Sant Ponç-Cabrianes <p>Segons l'actual propietari, l'origen de la casa es remunta als primers anys del segle XVI. Tot i així, el lloc de Sant Ponç ja surt documentat el 1039 en un testament de la casa senyorial de La Sala de Sant Ponç.</p> 41.7845600,1.8806800 406988 4626462 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60336-foto-08191-1-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60336-foto-08191-1-2.jpg Legal Modern|Contemporani|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Té diverses llindes datades. A la banda de ponent una amb la data de 1791 i a la banda nord, dues amb l'any 1799. Té una cisterna d'aigua adossada i conserva el celler amb l'utillatge propi. El camí d'accés és l'antic camí ral de Santpedor a Artés. 94|98|85 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60337 Mas Terradelles https://patrimonicultural.diba.cat/element/mas-terradelles XVIII-XIX <p>Casa de pagès habitada, de planta rectangular amb pati quadrat a l'interior. Conserva llindes antigues, alguna d'elles datada (1764). El cos de l'edifici és format per una planta baixa més un pis d'alçada i golfes. Conserva, també, el celler original. El portal d'accés al pati central d'entrada, orientat a ponent, està datat l'any 1864. Aparell de pedra irregular, arrebossada a l'exterior. S'utilitza el maó i el totxo com a element decoratiu en els arcs interiors.</p> 08191-2 Sant Ponç-Cabrianes 41.7930800,1.8908400 407844 4627397 08191 Sallent Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60337-foto-08191-2-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60337-foto-08191-2-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60337-foto-08191-2-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Actualment està en règim de masoveria. 98|94 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60338 La Coma https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-coma-1 <p>SOLÀ, Fortià. 'Història de Sallent' .- Vic 1920</p> XVIII No disposa d'aigua ni llum. Esquerdes i humitats. <p>Masia de planta rectangular formada per una planta baixa, un pis i golfes. Teulada irregular a dues aigües. Paller i construccions annexes a la part posterior.</p> 08191-3 Sant Ponç-Cabrianes <p>Segons documentació del segle X, aquest lloc ja surt citat.</p> 41.7821200,1.8832000 407194 4626188 08191 Sallent Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60338-foto-08191-3-2.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Hi ha referències d'una interessant torre de defensa, actualment no localitzada 94 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60339 Església de Sant Ponç https://patrimonicultural.diba.cat/element/esglesia-de-sant-ponc <p>AA.DD. 'Inventario histórico artístico, arqueológico de la Provincia de Barcelona. Sallent' VILLEGAS, Francesc 'El romànic del Bages' .- Manresa 1982 .- p.187</p> XII <p>Església romànica del segle XII. Conserva la part més antiga a l'absis semi circular i part de les parets de la nau. Una paret mitgera posterior separa l'absis de la nau i converteix el primer en sagristia. Sense decoració i austera. Campanar de doble espadanya. Construcció molt modificada a l'època del renaixement.</p> 08191-4 a tocar del mas Coll de Sant Ponç <p>Forma part eclesiàsticament de la parròquia de Sant Jaume d'Olzinelles (Sant Fruitós de Bages). Documentada l'església des del 1165, el 1195 era parròquia sufragània de Sallent</p> 41.7844000,1.8810100 407015 4626444 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60339-foto-08191-4-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60339-foto-08191-4-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60339-foto-08191-4-3.jpg Legal Romànic|Modern|Contemporani|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Religiós 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Disposa de Goigs propis i d'un parell de quadres anònims. L'altar barroc que tenia va ser cremat el 1936. Celebra l'aplec patronal i missa el segon diumenge de maig 92|94|98|85 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60340 Pont i antic traçat del Ferrocarril de Manresa a Berga https://patrimonicultural.diba.cat/element/pont-i-antic-tracat-del-ferrocarril-de-manresa-a-berga <p>PERARNAU, Jaume 'El ferrocarril de Manresa a Berga…' .- Dovella nº 3 .- Manresa 1981 .- p.9 SALMERON, Carles 'Els ferrocarrils catalans' .- Ed. Terminus. Barcelona 1988</p> XIX <p>Antiga explanació del carrilet de Manresa a Berga. Conserva un pont sobre la Sèquia de Manresa fet de pedra i maó i d'un sol arc.</p> 08191-5 Sant Ponç-Cabrianes <p>El projecte del 'Tranvia o ferrocarril económico de Manresa a Berga' va presentar-se l'any 1879 i es realitzà en diferents trams o fases. El tram que anava de l'estació de Manresa-Alta a l'estació de Sallent (15 Km.) es va inaugurar el 17.12.1884. L'any 1919, juntament amb altres companyies ferroviàries catalanes es van fusionar i crearen la Cia. Gral. dels Ferrocarrils Catalans. L'1 de juliol de 1972 va circular l'últim tren de viatgers entre Manresa i Sallent, que va mantenir el trànsit de mercaderies. L'any 1984 es va inaugurar el nou traçat del ferrocarril industrial entre Manresa i Sallent que deixava obsolet l'antic traçat.</p> 41.7827000,1.8823500 407124 4626254 08191 Sallent Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60340-foto-08191-5-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Obra civil Privada Social 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau L'ampla de la via era de 0'75 m. Actualment s'utilitza com a camí públic. 98 49 1.5 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60341 Serrat dels Morts https://patrimonicultural.diba.cat/element/serrat-dels-morts-0 <p>DAURA, Antoni - GALOBART, Joan 'L'arqueologia al Bages' .- Les Fonts nº 6 .- Manresa 1983 .- p.86 DAURA, Antoni - GALOBART, Joan - PIÑERO, Jordi 'L'arqueologia al Bages' .- Manresa 1985 .- p.273</p> IX-XI Cobert per la vegetació i amb notables lloses espoliades. <p>Necròpolis medieval al límit amb el terme de Santpedor. És un conjunt de cistes medievals excavades a la vessant de llevant d'un petit turó. Són formades per dues lloses laterals de diferents mides. Se'n comptabilitzen fins a una trentena, en diferents estats de conservació. La més gran amida 180 x 40 cm.</p> 08191-6 Al límit amb el terme municipal de Santpedor <p>Començada a excavar a finals del segle XIX, ha tingut diferents intervencions arqueològiques al llarg de tot el segle XX.</p> 41.7894500,1.8628100 405510 4627024 08191 Sallent Obert Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60341-foto-08191-6-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60341-foto-08191-6-3.jpg Legal Medieval Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Els diferents enterraments que s'hi van trobar a començaments de segle eren fets en posició supina i amb els peus cap a la banda de llevant. Segons la classificació d'Alberto del Castillo, aquestes tombes poden classificar-se en el grup de les tombes 'rectangulars' datades entre els segles IX i XI, coetànies a les antropomòrfiques. 85 1754 1.4 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60342 Casa Torres Amat https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-torres-amat <p>AA.DD. 'Sallent a l'abast' .- Sallent 1982 AA.DD. 'Inventario histórico, artístico, arqueológico de la provincia de Barcelona. Sallent'</p> XVII-XIX Catalogat com a col·lecció museística, guarda prop de 200 objectes d'important interès moble. <p>Construcció barroca reconvertida en Museu. Conserva el mobiliari i la decoració de l'època. Portalada del segle XVII i caixa d'escala amb cúpula ovalada i pintures murals. Destaquen el menjador o sala principal, amb pintures de Villarrúbies, llums i mobiliari d'especial interès. En una altra sala hi ha un espai destinat a audició musical amb un important pianoforte. La majoria d'estances de la casa conserva els entapissats, cortinatges i mobiliaris de l'època així com la decoració amb pintures de tema mitològic i bíblic de caire vuitcentista, però refetes als anys 1950. L'edifici , amb teulada a quatre vessants, és format per tres cossos d'habitatges articulats al voltant d'un gran pati interior. Conserva el celler per sota el nivell del carrer. Al sector més occidental hi ha una torre de planta quadrada construïda als anys 1940, amb un escut nobiliari.</p> 08191-7 Sallent <p>L'important nissaga dels Torres tenia aquesta casa pairal des del 1683 (data que consta en una llinda de la façana principal), tot i que la casa sembla estar documentada amb anterioritat. Va tenir importants ampliacions durant el segle XVIII.</p> 41.8242700,1.8938100 408136 4630857 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60342-foto-08191-7-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60342-foto-08191-7-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60342-foto-08191-7-3.jpg Legal Renaixement|Contemporani|Modern Patrimoni immoble Edifici Pública Científic 2020-10-07 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau La casa té una important col·lecció bibliogràfica del bisbe Fèlix Torres Amat 95|98|94 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60343 Casa Arau https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-arau <p>AA.DD. 'Sallent a l'abast' Ed. FAES .- Sallent 1982. P.114 AA.DD. 'Inventario histórico, artístico, arqueológico de la provincia de Barcelona. Sallent' BARAUT, Antoni - BOVER, Immaculada 'El modernisme al Bages' a DOVELLA (Manresa) nº 3 (1981).</p> XX Restaurada recentment per l'actual propietari <p>Edifici d'estil modernista amb elements neogòtics. Estructura de planta baixa més un pis i golfes. Volta amb cúpula de vidre acolorit al forat d'escala interior. Vitralls emplomats. Oratori. Portes exteriors al pati de ferro forjat. Façana de pedra picada, amb frisos de ceràmica vidriada de color verd. Algunes portes i finestres tenen capitells amb decoració d'estil corinti i arcs neogòtics. Destaca una torre amb cúpula per damunt del nivell de la teulada.</p> 08191-8 Sallent <p>Construïda en els primers anys del segle XX. Per la família Arau, fabricants tèxtils de Sallent. Era el cap de família, Martí Arau i Quintana, personatge que l'any 1927 instal·là els primers telers sense llançadora de la conca del Llobregat.</p> 41.8236700,1.8954000 408267 4630789 1910 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60343-foto-08191-8-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60343-foto-08191-8-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60343-foto-08191-8-3.jpg Legal Modernisme|Historicista|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Alexandre Soler i March Important col·lecció particular, dels actuals propietaris, de rellotges de sobretaula i armes. 105|116|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60344 Castell de Sallent https://patrimonicultural.diba.cat/element/castell-de-sallent <p>AA.DD. 'Sallent a l'abast' .- Ed. FAES .- Sallent 1982 .- p.120 AA.DD. 'Catalunya Romànica' .- Ed. Enciclopèdia Catalana .- Barcelona 1984 .- Vol XI p. 362-363</p> XII-XIV En ruïnes <p>Restes abundants de les muralles, d'alguna torre de flanqueig i del camí de ronda de l'antic Castell de Sallent. Tot plegat forma un perímetre prou gran, un dels més grans de Catalunya., que recentment ha estat consolidat. Aquestes restes, tot i existir documentació del castell amb anterioritat, podem datar-les del segle XIV, coincidint amb l'ampliació del mateix i la construcció de noves muralles i elements defensius als quals correspondrien aquestes restes. Les parets més ben conservades són llenques aïllades, amb parament de pedra i morter, i una alçada màxima aproximada de 3'4 - 4 metres. Tot i observar-se una construcció més completa i de majors dimensions, aquesta correspon a una ampliació molt més moderna.</p> 08191-9 Dalt del turó del Castell <p>Del Castell de Sallent ja hi ha referències al s. X quan es produeix al seu entorn una batalla victoriosa sobre els sarraïns d'Al-Mansur. La construcció definitiva, però, és del segle XIII, amb posteriors ampliacions. Fins a aquesta data el domini del castell era dels castlans de la família Gurb-Queralt, que tenien, a la vegada, els castells feudataris de Calders i Talamanca. El 1246, Jaume I permutà el Castell amb el Bisbe de Vic, domini que perdurà fins a la desaparició dels senyorius. L'any 1714, el castell caigué en mans de les tropes de Felip V que n'ordenà l'enderrocament.</p> 41.8181900,1.9028300 408876 4630172 08191 Sallent Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60344-foto-08191-9-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60344-foto-08191-9-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60344-foto-08191-9-3.jpg Legal Romànic|Medieval Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús BCIN National Monument Record Defensa 2020-09-30 00:00:00 Lluis Len / Jaume Perarnau Les ruïnes del castell, juntament amb l'església de Sant Sebastià formen un conjunt homogeni situat al cim de l'anomenat Turó del Castell, des d'on es domina bona part del Pla de Bages i de la vall del Llobregat. 92|85 1754 1.4 1771 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60345 Cal Traval https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-traval <p>AA.DD. 'Sallent a l'abast' .- Ed. FAES .- Sallent 1982 .- p.113-114</p> XVII-XVIII <p>Típica casa pairal, originàriament de la nissaga sallentina dels Tarabal. Es d'un interessant estil gòtic català on destaca el pati interior de la planta baixa i les cambres del primer pis. Posteriors reformes i ampliacions li han donat, també, un apreciable nombre d'elements decoratius barrocs i renaixentistes. A l'entrada vella destaquen els arcs gòtics amb escultures laterals a les columnes interpretant Adam i Eva i amb un possible símbol templer al centre. L'escala conserva una petxina a la volta i nombroses llindes del segle XVIII, segle en que s'efectuà una ampliació de la part de la façana. Del primer pis destaca la sala principal i les sales amb alcoves als laterals. Totes les portes són treballades i de gran interès, així com el conjunt del mobiliari (calaixeres, mobles, llits, escalfapanxes, etc.). L'estructura de la casa és d'un quadrat irregular amb planta baixa i primer pis a la part més vella i planta baixa, dos pisos i golfes a la part més nova. Oratori decorat al primer pis.</p> 08191-10 Sallent <p>La casa té ja referències escrites del segle XIV, tot i que l'estructura actual definitiva, amb posteriors modificacions i ampliacions data dels segles XVII i XVIII. La família té ascendència que es remunta fins al segle XIII, encara que ha perdut el cognom original de Taraval.</p> 41.8239800,1.8955600 408281 4630823 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60345-foto-08191-10-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60345-foto-08191-10-2.jpg Legal Modern|Barroc|Gòtic Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau A més a més del descrit anteriorment cal parar atenció a la interessant biblioteca particular que es conserva i al pou i graner de pedra situats just a l'entrada del carrer. Conserva, també, tots els elements de l'antiga fàbrica de sifons que hi havia a la planta baixa. 94|96|93 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60346 Cal Valls o Tinell del Bisbe Valls https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-valls-o-tinell-del-bisbe-valls <p>AA.DD. 'Inventario histórico, artístico, arqueológico de la provincia de Barcelona. Sallent'</p> XIX <p>Edifici de planta baixa i dos pisos i teulada a dues aigües. La façana, del segle XIX, conserva dues gelosies exteriors de fusta i els balcons amb barrots de fusta tornejada al segon pis. El conjunt de l'habitatge conserva bona part de la decoració neoclàssica, destacant la sala principal, del 1844, amb un interessant enrajolat i decoració pròpia de l'època a les parets. Conserva llindes exteriors de 1806 i 1843.</p> 08191-11 Sallent <p>Aquesta era la casa natal del Bisbe Valls. Va ser reformada els anys 1830, 1844 i 1976.</p> 41.8232400,1.8957700 408297 4630740 08191 Sallent Fàcil Bo Inexistent Neoclàssic Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau El propietari conserva una interessant biblioteca amb volums dels segles XVIII i XIX i utensilis del segle XV. La casa ha estat lloc de diferents reunions culturals, així com d'actes de la societat trentasisena. La casa també es coneix popularment com Cal Sorribes, pel cognom de la família que n'és propietària actualment. El nom de Cal Valls prové de ser aquesta la casa pairal d'Isidre Valls, natural de la vila i emparentat amb el Bisbe de Girona i amb la família d'industrials i banquers Valls Taberner. 99 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60347 Cal Claret https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-claret-1 <p>AA.DD. 'Sallent a l'abast' .- Ed. FAES .- Sallent 1982 .- p.120 AA.DD. 'Inventario histórico, artístico, arqueológico de la provincia de Barcelona. Sallent'</p> XV-XVIII En procés de restauració i rehabilitació per part de la propietat <p>Edifici de planta baixa més dos pisos en alçada al cos principal. Té diferents afegits als laterals i al soterrani. Conserva el celler amb tres tines i dues botes congrenyades. Teulada a dues aigües. Gran escala interior culminada amb una cúpula amb petxines i pintada. Escala i habitacions pintades amb ornamentacions habituals als casals barrocs de finals del XVIII. Menjador amb capella. Façana de pedra picada amb dos portals adovellats.</p> 08191-12 Sallent <p>Gran casa pairal datada a mitjans s. XV. La família Claret és documentada com a propietària de la casa des del s. XVII</p> 41.8241100,1.8947200 408211 4630838 08191 Sallent Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60347-foto-08191-12-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60347-foto-08191-12-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60347-foto-08191-12-3.jpg Legal Gòtic|Modern|Renaixement|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Lloc habitual d'allotjament de l'oficialitat de l'exèrcit quan aquest estava de pas. 93|94|95|85 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60348 Castell de Cornet https://patrimonicultural.diba.cat/element/castell-de-cornet <p>AA.DD. 'Catalunya Romànica' .- Ed. Enciclopèdia Catalana .- Barcelona 1984 .- Vol. XI .- p. 360 AA.DD. 'Inventario histórico, artístico, arqueológico de la provincia de Barcelona. Sallent'</p> s X En estat ruïnós. <p>Es conserven solament uns petits llenços de parets, molt fragmentats, tot i que també es poden apreciar, molt cobertes per la vegetació, les restes de les antigues muralles. L'aparell és de mides mitjanes unit amb morter i calç. S'observen en les restes de parets dos nivells d'alçada. La planta del castell mostra que es tractava d'un edifici de petites dimensions.</p> 08191-13 Cornet <p>Es formà a partir de la desmembració del terme del Castell de Balsareny. L'any 1663 Ignasi de Foixà va vendre el castell a Onofre de Montfar. Posteriorment passà a domini jurisdiccional del bisbat de Vic fins a la desaparició dels senyorius, tot i que fa més de 500 anys que va començar-se el procés d'abandonament.</p> 41.8638600,1.9116700 409675 4635233 08191 Sallent Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60348-foto-08191-13-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60348-foto-08191-13-3.jpg Legal Medieval Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús BCIN National Monument Record Defensa 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau S'insinuen altres restes físiques interessants que una bona neteja del perímetre permetria reconèixer i estudiar millor. 85 1754 1.4 1771 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60349 Cal València https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-valencia <p>AA. DD. 'Sallent a l'abast' .- Ed. FAES .- Sallent 1982 .- p. 98</p> XVIII S'aprecien petites esquerdes i obertures sense tapar a l'exterior <p>Casa gairebé quadrada de planta baixa i un pis amb teulada a dues aigües. De petites dimensions i molt simple, per bé que ben conservada i d'estructura sòlida. Poques obertures exteriors, destacant tres arcs en galeria al pis. La façana és feta en pedra sense tallar, amb reforços a les cantonades.</p> 08191-14 Sallent <p>Per bé que la Sèquia de Manresa és datada al segle XIV i ja hi ha referències de l'existència d'una casa per al Sequiaire poc més tard, l'edificació actual sembla més tardana.</p> 41.8222500,1.8921400 407994 4630634 08191 Sallent Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60349-foto-08191-14-2.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Pública Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Era l'antiga casa on vivia l'encarregat de la Sèquia (el sequiaire). Actualment forma part del projecte 'Via Verda', que intenta recuperar tot l'entorn de la Sèquia de Manresa, molt propera a la casa, tot i aprofitant l'atractiu que representa l'existència d'una galeria de la mateixa, abandonada des del 1984. 94 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60350 Barraca del 'Tir Nou' https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-del-tir-nou <p>SOLER i BONET, Josep ' Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca de Bages' .- Ed. Centre d'Estudis del Bages .- Manresa 1994</p> XIX <p>Barraca de vinya de planta rectangular feta en pedra seca. Conserva a l'interior una interessant volta i, encara més singular, la sortida d'una font. Teulada a una pendent i coberta de pedres i terra. Aparell irregular de pedra. Les pedres de la llinda i de les cantonades són més ben treballades.</p> 08191-15 Serrasanç <p>L'expansió d'aquestes construccions, tot i remuntar-se a molts segles enrera, es produeix amb l'expansió de la vinya del segle XIX.</p> 41.8402300,1.8932900 408115 4632629 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60350-foto-08191-15-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau És un exemple representatiu de les moltes barraques que es conserven al terme de Sallent. 98 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60351 Cal Paieta https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-paieta <p>AA.DD. 'Inventario histórico, artístico, arqueológico de la provincia de Barcelona. Sallent'</p> XVI-XVIII Importants esquerdes a la façana <p>Interessant construcció amb destinació rural. De planta petita, guanya espai en altitud, assolint una considerable alçada per a la seva època. Té planta baixa i tres pisos oberts amb galeries exteriors. Feta en pedra i maó i teualada a una sola vessant</p> 08191-16 Sallent 41.8228600,1.8928900 408057 4630701 08191 Sallent Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60351-foto-08191-16-2.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 94 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60352 Casa Gran https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-gran-0 <p>AA.DD. 'Sallent a l'abast' .- Ed. FAES .- Sallent 1982 .- p.115</p> XIV-XV Acabant-se un acurat procés de restauració de l'interior de l'edifici <p>Aquest edifici emblemàtic de Sallent, va ser en el seu temps el Castell Jussà, o castell de baix. Actualment després de moltes modificacions, destaca especialment la seva interessant façana representativa del millor gòtic civil català. La mateixa és formada pels tres nivells d'alçada de l'edifici, amb carreus regulars i ben treballats. A la planta baixa s'obren cinc grans portals de mig punt i adovellats, sent més estret i alt el central. Al primer pis hi ha quatre finestres formades per dos arcs gotitzants i una columna de petit diàmetre al centre, amb capitell esculpit per a cada una de les finestres. A la part superior, o segon pis tornen a aparèixer dues finestres de les mateixes característiques flanquejant una galeria oberta de sis arcs semiplans.</p> 08191-17 Sallent <p>L'any 1928 fou adquirit per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per a encabir-hi les seves oficines, procedint a la seva restauració.</p> 41.8241900,1.8955100 408277 4630846 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60352-foto-08191-17-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60352-foto-08191-17-2.jpg Legal Gòtic|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Científic 2020-10-07 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau L'edifici albergà provisionalment durant la guerra del francès (1808-1814) la Junta Superior del Principat de Catalunya 93|85 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60353 Edifici de la Biblioteca Popular https://patrimonicultural.diba.cat/element/edifici-de-la-biblioteca-popular <p>AA.DD. 'Sallent a l'abast' .- Ed. FAES .- Sallent 1982 .- p.119</p> XX <p>Edifici de planta quadrada. Conserva a l'interior quatre columnes d'estil jònic que aguanten un espaiós celobert. Tot i que l'estil noucentista primitiu va pràcticament desaparèixer en les ampliacions i reformes dels anys 1940, la façana principal manté una estructurà basada en columnes i impostes, així com dues torres circulars obertes als extrems superiors, prou interessant</p> 08191-18 Sallent <p>Antigament també s'anomenava 'El Palau'</p> 41.8214500,1.8986400 408533 4630539 1918 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60353-foto-08191-18-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60353-foto-08191-18-2.jpg Legal Noucentisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Pública Altres 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Lluís Planas i Calvet L'any 1940 la biblioteca prengué el nom de 'Pare Claret', per posteriorment passà a dir-se 'Sant Antoni Maria Claret' 106|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60354 Cavalgada de Reis https://patrimonicultural.diba.cat/element/cavalgada-de-reis <p>Costum que es celebra de forma regular des de fa uns anys. Acabada la guerra civil es va fer durant alguns anys, però es va tornar a recuperar cap a finals dels 1970. Es reparteixen joguines per les cases la nit de reis (5 de gener) amb una vistosa i acolorida cercavila.</p> 08191-19 41.8240300,1.8945900 408200 4630829 08191 Sallent Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Lúdic 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau 2116 4.1 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60355 Pont Vell https://patrimonicultural.diba.cat/element/pont-vell-5 <p>AA.DD. 'Sallent a l'abast' .- Ed. FAES .- Sallent 1982 .- p.126 SITJES, Xavier 'Els ponts medievals del Bages' . Manresa 1982 SOLÀ, Fortià 'Història de Sallent' .- Vic 1920</p> XVIII Presenta alguna esquerda lleu en algun arc <p>Pont gòtic de 5 arcs, tapats parcialment per Cal Ramon i Cal Torres. La riuada de 1747 s'endugué les dues arcades centrals. El 1886 per tal d'adequar-lo al trànsit rodat va tenir fortes modificacions en els seus pendents, donant-li l'aspecte actual.. Té 104 metres de llarg , 15'50 d'alt i 4'20 m. d'ample</p> 08191-20 Sallent <p>També es diu Pont del Batlle Pere Otger, que fou qui impulsà la seva construcció. S'acabà de bastir l'any 1373, després de més de 40 anys de treballs i de disposar d'una butlla papal del pontífex Joan XXII. Va ser el primer pont permanent que unia les dues bandes del Llobregat entre Gironella i el Pont de Cabrianes. L'any 1939 s'intentà la seva voladura però solament afectà a un dels arcs.</p> 41.8238400,1.8931500 408080 4630810 1749 08191 Sallent Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60355-foto-08191-20-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60355-foto-08191-20-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60355-foto-08191-20-3.jpg Legal Modern|Gòtic Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Ignasi Castells 94|93 49 1.5 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
60356 Aqüeducte del Vilar https://patrimonicultural.diba.cat/element/aqueducte-del-vilar <p>AA.DD. 'Sallent a l'abast' .- Ed. FAES .- Sallent 1982 .- p.127 AA.DD. 'Inventario histórico, artístico, arqueológico de la provincia de Barcelona. Sallent' SITJES, Xavier 'Els ponts medievals del Bages' .- Manresa 1982</p> XIV-XVII Té moltes esquerdes i filtracions d'humitat. Hi ha una arcada a punt de caure <p>Pont gòtic utilitzat per la Sèquia de Manresa com a aqüeducte per tal de salvar el torrent de Soldevila.. Té 6 arcs de mig punt. Fa 85'50 metres de llarg, 4'25 d'ample i 19 d'alçada. L'any 1955 s'hi va fer un afegit lateral per elevar els calaixos de l'aqüeducte</p> 08191-21 Sallent <p>Pertanyia a la Sèquia de Manresa. Reparat durant els segles XVII i XVIII. Fins a l'any 1960 s'utilitzà com a aqüeducte de la Sèquia, substituït per un sifó.</p> 41.8167600,1.8911400 407903 4630026 1344 08191 Sallent Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60356-foto-08191-21-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08191/60356-foto-08191-21-2.jpg Legal Gòtic|Modern|Medieval Patrimoni immoble Obra civil Pública Sense ús 2020-09-30 00:00:00 Lluís Len / Jaume Perarnau Guillem Catà 93|94|85 49 1.5 7 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:12
Estadístiques 2024
Patrimoni cultural

Mitjana 2024: 157,36 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc