Detall - esport1206-3751
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1206-3751
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
195.75
Dimensió de l'espai de pràctica
14,5x13,5
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1206
Municipi
08046
Comarca
41
Tema
6