Detall - esport1213-3926
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1213-3926
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
40
Dimensió de l'espai de pràctica
8x5
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala de Spinning
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1213
Municipi
08046
Comarca
41
Tema
6