Detall - esport1213-3928
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1213-3928
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
247
Dimensió de l'espai de pràctica
21x11
Tipus d'instal·lació
29
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (200 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala de musculació i tonificació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1213
Municipi
08046
Comarca
41
Tema
6