Detall - esport15997-15999
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport15997-15999
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
106.25
Dimensió de l'espai de pràctica
12,5x8,5
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports15997
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6