Detall - esport19287-19288
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport19287-19288
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
648
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
42
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes de tennis
Descripció de la instal·lació
Pista de Tennis
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports19287
Municipi
08166
Comarca
14
Tema
6