Detall - esport2007-11785
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2007-11785
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
1404
Dimensió de l'espai de pràctica
43,80x28
Tipus d'instal·lació
28
Nom del tipus d'instal·lació
Pavellons esportius (1215 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Triple Poliesportiva Coberta
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2007
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6