Detall - esport2313-51180
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2313-51180
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
42.7
Dimensió de l'espai de pràctica
7,5x5,7
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala amb equipament II
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2313
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6