Detall - esport2314-51340
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2314-51340
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
357.7
Dimensió de l'espai de pràctica
24,5x14,6
Tipus d'instal·lació
31
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (350 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala tennis taula II
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2314
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6