Detall - esport23804-23805
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport23804-23805
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
5103
Dimensió de l'espai de pràctica
89,5x51
Tipus d'instal·lació
32
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (4560 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp Poliesportiu
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports23804
Municipi
08247
Comarca
24
Tema
6