Detall - esport23804-23821
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport23804-23821
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
1540
Dimensió de l'espai de pràctica
47x27,8
Tipus d'instal·lació
3578
Nom del tipus d'instal·lació
Camp de futbol 7
Descripció de la instal·lació
Camp de Futbol 7
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports23804
Municipi
08247
Comarca
24
Tema
6