Detall - esport2525-4262
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2525-4262
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
203.35
Dimensió de l'espai de pràctica
24,5x8,3
Tipus d'instal·lació
29
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (200 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2525
Municipi
08101
Comarca
13
Tema
6