Detall - esport26440-26480
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport26440-26480
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
288
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
2368
Nom del tipus d'instal·lació
Frontons i pistes amb frontó
Descripció de la instal·lació
Pista de frontó
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports26440
Municipi
08182
Comarca
7
Tema
6