Detall - esport27080-35020
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport27080-35020
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
168.75
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
636
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes de petanca
Descripció de la instal·lació
Pista de petanca
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports27080
Municipi
08295
Comarca
11
Tema
6