Detall - esport2803-4902
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2803-4902
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
64
Nom del tipus de gestió
Indirecta: interessada
Superfície de l'espai esportiu
163.8
Dimensió de l'espai de pràctica
21x7,8
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala Musculació i Tonificació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2803
Municipi
08101
Comarca
13
Tema
6