Detall - esport2824-15986
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2824-15986
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
5704
Dimensió de l'espai de pràctica
87x59
Tipus d'instal·lació
32
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (4560 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp Poliesportiu
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2824
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6