Detall - esport2830-16018
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2830-16018
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
640
Dimensió de l'espai de pràctica
37x13
Tipus d'instal·lació
41
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1
Descripció de la instal·lació
Pista Bàsica Poliesportiva I
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2830
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6