Detall - esport2830-16019
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2830-16019
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
416
Dimensió de l'espai de pràctica
23x13
Tipus d'instal·lació
41
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1
Descripció de la instal·lació
Pista Bàsica Poliesportiva II
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2830
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6