Detall - esport2837-16041
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2837-16041
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
345.6
Dimensió de l'espai de pràctica
21,3x11,2
Tipus d'instal·lació
41
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1
Descripció de la instal·lació
Pista Bàsica petita
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2837
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6